1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Eteisvärinää löytyy, jos sitä haetaan – mutta mikä on terveyshyöty?
Tiede­pääkirjoitus 47/2021 vsk 76 s. 2753 - 2754

Eteisvärinää löytyy, jos sitä haetaan – mutta mikä on terveyshyöty?

Kuvituskuva 1

Mika Lehto

Kuvituskuva 2

Juhani Airaksinen

   

"Halwuu, halwaus, werikohtaus… Mainituista edellä käywiä oireita tässä taudissa owat: huime, päänwiemistys eli heidytys, korwain suhina, sydänhypintä…" (11 Elias Lönnrot. Suomalaisen Talonpojan kotilääkäri. Präntätty G. O. Waseniuksen tykönä 1839. URN:NBN:fi-fd2010-00000470).

Eteisvärinä on merkittävin yksittäinen aivohalvauksen aiheuttaja, ja se havaitaan liian usein vasta aivoinfarktin yhteydessä (22 Hindricks G, Potpara T, Dagres N ym. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J 2021;42:373–498.,33 Jaakkola J, Mustonen P, Kiviniemi T ym. Stroke as the first manifestation of atrial fibrillation. PLoS One 2016;11(12):e0168010). Väestön ikääntyessä eteisvärinäpotilaiden määrä kasvaa, ja tarve oireettomankin eteisvärinän havaitsemiseen ja aivohalvauksen ehkäisyyn korostuu.

Eteisvärinän seulonnan terveyshyödyt ovat vielä osoittamatta.

Oireettoman väestön seulonta on perusteltua, jos seulonnalla ja sitä seuraavalla hoidolla saavutetaan terveyshyötyjä. Eteisvärinän löytyminen laukaisee yksilöllisen aivohalvausriskin arvioinnin ja hoitosuositusten mukaisen antikoagulaatiohoidon.

Eteisvärinä on mahdollista havaita älykellolla ja useilla muilla kuluttajille markkinoiduilla laitteilla. On selvää, että näiden varsin vaivattomien teknisten sovellusten omaehtoinen käyttö lisääntyy nopeasti, mutta ei täysin ongelmitta.

Yli 400 000 vapaaehtoista älykellon ostajaa osallistui tutkimukseen, jossa arvioitiin kellon käyttöä eteisvärinän seulonnassa. Kuten olettaa sopii, tekniikan käyttö kiinnosti enemmän nuoria henkilöitä (keski-ikä 41 vuotta), joilla eteisvärinä on harvinainen. Noin neljän kuukauden aikana vain 0,5 % sai muistutuksen epäsäännöllisestä sykkeestä. EKG-rekisteröinnin palautti 0,1 % ja vain kolmanneksella heistä voitiin vahvistaa eteisvärinä (44 Perez MV, Mahaffey KW, Hedlin H ym. Large-scale assessment of a smartwatch to identify atrial fibrillation. N Engl J Med 2019;381:1909–17.).

Vaikka oireetonta eteisvärinää löytyy seulonnassa, seulonnan terveyshyödyt ovat vielä osoittamatta. Kaksi tuoretta pohjoismaista tutkimusta selvitti asiaa.

Tanskalaisessa Loop-tutkimuksessa (55 Svendsen JH, Diederichsen SZ, Højberg S ym. Implantable loop recorder detection of atrial fibrillation to prevent stroke (The LOOP Study): a randomised controlled trial. Lancet 2021;398:1507–16.) satunnaistetuille 1 501 potilaalle (keski-ikä 74,7 vuotta) asennetettiin ihonalainen rytmivalvuri. Keskimäärin reilun viiden vuoden seurannassa valvuri löysi 31,8 %:lta eteisvärinää, selvästi enemmän kuin tavalliseen seurantaan satunnaistetussa ryhmässä (12,2 %). Lähes kaikille uusille eteisvärinäpotilaille aloitettiin antikoagulaatiohoito. Aivohalvauksia tai valtimoembolioita ilmaantui rytmivalvuriryhmässä odotetusti hieman vähemmän (4,5 % vs. 5,6 %) ja vakavia vuotoja hieman enemmän (4,3 % vs. 3,5 %), mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

Lue myös

Ruotsalaisessa Strokestop-tutkimuksessa (66 Svennberg E, Friberg L, Frykman V, Al-Khalili F, Engdahl J, Rosenqvist M. Clinical outcomes in systematic screening for atrial fibrillation (STROKESTOP): a multicentre, parallel group, unmasked, randomised controlled trial. Lancet 2021;398:1498–506.) satunnaistettiin yli 28 000 iältään 75–76-vuotiasta joko kotona tehtävään päivittäiseen 1-kanavaiseen EKG-rekisteröintiin tai verrokkiryhmään (66 Svennberg E, Friberg L, Frykman V, Al-Khalili F, Engdahl J, Rosenqvist M. Clinical outcomes in systematic screening for atrial fibrillation (STROKESTOP): a multicentre, parallel group, unmasked, randomised controlled trial. Lancet 2021;398:1498–506.). Kahden viikon rekisteröintijaksoon osallistui vain puolet kutsutuista. Lähes seitsemän vuoden seurannassa ensisijaisia tulostapahtumia (aivoinfarkti, valtimoembolia, sairaalahoitoa vaativa verenvuoto tai kuolema) ilmeni interventioryhmässä hivenen vähemmän (31,9 % vs. 33,0 %, p = 0,045). Aivoinfarktin ja systeemisen embolisaation riski oli ryhmissä vain 0,96 vs. 1,03 tapausta sataa potilasvuotta kohti.

Maltti näyttää olevan vielä valttia. Edes iäkkään väestönosan laajamittaisiin seulontoihin ei ole syytä ryhtyä, ennen kuin toiminnan kustannusvaikuttavuus on osoitettu.

Sen sijaan kaikki käsillä olevat mahdollisuudet rytmihäiriön tunnistamiseen terveydenhuollon kontaktien yhteydessä sekä varttuneen väen omaehtoinen pulssin tunnustelu ovat helppoja ja halpoja keinoja eteisvärinän seulomisessa.

Kultainen standardi ja riittävä dokumentaatio eteisvärinän toteamiseksi on 12-kanavainen EKG (22 Hindricks G, Potpara T, Dagres N ym. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J 2021;42:373–498.). Rytminseurantalaitteilla saadaan kiinni myös lyhyitä eteisvärinäepisodeja, joiden kliininen merkitys on vähäinen tai sitä ei vielä tunneta. Yhä tärkeämpää on tutkia, milloin ja kenellä eteisvärinän määrä on niin suuri, että antikoagulaatiohoito on syytä aloittaa.

Kirjoittajat
Mika Lehto
LKT, dosentti, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri
Hus Sydän- ja keuhkokeskus ja Lohjan sairaala
Juhani Airaksinen
professori, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, ylilääkäri
Tyks Sydänkeskus
Sidonnaisuudet

Mika Lehto: Konsultointi- ja luentopalkkiot, matka-, majoitus- ja kokouskulut (Bayer, BMS-Pfizer-allianssi, Boehringer-Ingelheim, MSD), apurahat (Sydäntutkimussäätiö, Aarne Koskelon Säätiö, Yrjö Jahnssonin säätiö, HUS tutkimus­rahoitus), osakkeet (Orion).

Juhani Airaksinen: Luentopalkkiot (Bayer, BMS-Pfizer-allianssi, Boehringer-Ingelheim), apurahat laitokselle (Sydäntutkimussäätiö).

Kirjallisuutta
1
Elias Lönnrot. Suomalaisen Talonpojan kotilääkäri. Präntätty G. O. Waseniuksen tykönä 1839. URN:NBN:fi-fd2010-00000470
2
Hindricks G, Potpara T, Dagres N ym. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J 2021;42:373–498.
3
Jaakkola J, Mustonen P, Kiviniemi T ym. Stroke as the first manifestation of atrial fibrillation. PLoS One 2016;11(12):e0168010
4
Perez MV, Mahaffey KW, Hedlin H ym. Large-scale assessment of a smartwatch to identify atrial fibrillation. N Engl J Med 2019;381:1909–17.
5
Svendsen JH, Diederichsen SZ, Højberg S ym. Implantable loop recorder detection of atrial fibrillation to prevent stroke (The LOOP Study): a randomised controlled trial. Lancet 2021;398:1507–16.
6
Svennberg E, Friberg L, Frykman V, Al-Khalili F, Engdahl J, Rosenqvist M. Clinical outcomes in systematic screening for atrial fibrillation (STROKESTOP): a multicentre, parallel group, unmasked, randomised controlled trial. Lancet 2021;398:1498–506.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Olli Vapalahti: Uudessa virusvariantissa on huolestuttavia piirteitä

Vielä ei voi päätellä, miten hyvin eteläisessä Afrikassa havaittu variantti leviää erilaisissa olosuhteissa.

Tiedepääkirjoitus
Eteisvärinää löytyy, jos sitä haetaan – mutta mikä on terveyshyöty?

Eteisvärinän seulonnan terveyshyödyt ovat vielä osoittamatta, kirjoittavat Mika Lehto ja Juhani Airaksinen.

Kolumni
Tunnustan

Taide selviää kaikesta, jopa somesta, vaikka fiktion voisi jo julistaa kuolleeksi, kirjoittaa Roope Sarvilinna.

Ajassa
THL kehottaa välttämään matkustamista eteläiseen Afrikkaan

Kyseessä on varotoimi uuden koronavirusvariantin varalta.

Tieteessä
Lupaavia lääke-ehdokkaita suolen mikrobiston suojaksi antibiooteilta

Tarkempi analyysi anti­bioottien tehosta suolistobakteereihin on tähän asti puuttunut.

Tieteessä
Hyödyttääkö geenimuutosten seulonta oireettomassa neutropeniassa?

Geenitutkimuksella yritettiin selvittää, onko tila oikeasti harmiton.