1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lewyn kappale -patologian kaksi erilaista etenemistapaa
Tiede­pääkirjoitus 17-18/2020 vsk 75 s. 1015

Lewyn kappale -patologian kaksi erilaista etenemistapaa

Kuvituskuva 1

Suomalainen tutkimusryhmä havaitsi väestöpohjaisessa neuropatologisessa tutkimuksessaan vastikään, että Lewyn kappale -patologian leviämistapa voitiin jakaa kahteen alatyyppiin: aivorungon alaosista aivokuorelle etenevään, eli ns. kaudorostraaliseen muotoon, ja mantelitumakkeesta alkavaan muotoon (11 Raunio A, Kaivola K, Tuimala J ym. Lewy-related pathology exhibits two anatomically and genetically distinct progression patterns: a population-based study of Finns aged 85. Acta Neuropathol 2019;138:771–82.).

Lewyn kappaleet eli hermosolun sisäiset alfa-synukleiini-proteiinikertymät olivat yleisiä iäkkäänä menehtyneillä (41 %:lla). Kolmasosalla näistä Lewyn kappaleet painottuivat mantelitumakkeeseen, ja tämä liittyi useammin yhtäaikaisiin Alzheimerin taudin (AT:n) patologisiin muutoksiin (beeta-amyloidi, Tau) ja APOE ɛ4 -genotyyppiin. Tutkimus perustui väestöpohjaiseen Vantaa 85+ -tutkimukseen. Tutkittavia seurattiin 10 vuotta. Merkittävälle osalle (54 %:lle) seuranta-aikana kuolleista (n = 565) tehtiin neuropatologinen tutkimus (11 Raunio A, Kaivola K, Tuimala J ym. Lewy-related pathology exhibits two anatomically and genetically distinct progression patterns: a population-based study of Finns aged 85. Acta Neuropathol 2019;138:771–82.).

Lewyn kappale -patologia kehittyy usealla tapaa ja on yleinen ikääntyneillä.

Lewyn kappale -tauti (LKT), Parkinsonin tauti (PT) ja monisysteemiatrofia (MSA) ovat klassisia synukleinopatioita. LKT jää usein kliinisesti diagnosoimatta, koska potilaan oirekuvaa pidetään AT:n tai aivoverenkiertosairauden muistisairauteen (VCI) liittyvänä. Toisaalta Lewyn kappale -patologia esiintyykin usein yhtäaikaisesti (11 Raunio A, Kaivola K, Tuimala J ym. Lewy-related pathology exhibits two anatomically and genetically distinct progression patterns: a population-based study of Finns aged 85. Acta Neuropathol 2019;138:771–82.,22 Irwin DJ, Hurtig HI. The Contribution of Tau, Amyloid-Beta and Alpha-Synuclein Pathology to Dementia in Lewy Body Disorders. J Alzheimers Dis Parkinsonism 2018;8(4). Epub 2018 Aug 10.).

Lewyn kappale -patologian on klassisesti katsottu etenevän kaudorostraalisesti (22 Irwin DJ, Hurtig HI. The Contribution of Tau, Amyloid-Beta and Alpha-Synuclein Pathology to Dementia in Lewy Body Disorders. J Alzheimers Dis Parkinsonism 2018;8(4). Epub 2018 Aug 10.). Neuropatologisissa tutkimuksissa on kuitenkin löydetty LKT:n patologiset kriteerit täyttäviä potilaita, joilla ei ole ollut kliinistä parkinsonismia. On esitetty, että Lewyn kappale -patologia voisikin kehittyä osalla potilaista eri tavoin (22 Irwin DJ, Hurtig HI. The Contribution of Tau, Amyloid-Beta and Alpha-Synuclein Pathology to Dementia in Lewy Body Disorders. J Alzheimers Dis Parkinsonism 2018;8(4). Epub 2018 Aug 10.). Tutkimusryhmä (11 Raunio A, Kaivola K, Tuimala J ym. Lewy-related pathology exhibits two anatomically and genetically distinct progression patterns: a population-based study of Finns aged 85. Acta Neuropathol 2019;138:771–82.) esittää, että Lewyn kappale -patologia alkaisi ja leviäisi ainakin kahdella eri tavalla. Vantaa 85+ -tutkimuksessa ei ollut seurattu erityisesti parkinsonismia, mutta dementiatasoisen muistisairauden kehittyminen oli kuvattu. Mantelitumakkeesta alkavaan muotoon liittyi varhaisempi dementoitumisikä ja potilailla oli useammin runsaasti AT:n patologisia muutoksia.

Lue myös

Toisessa tutkimuksessa onkin todettu, että yhtäaikainen Lewyn kappale - ja AT-patologia liittyy myös Lewyn kappaleiden runsaampaan esiintymiseen aivojen kuorikerroksessa kuin ns. puhtaassa synukleinopatiassa (33 Coughlin D, Xie SX, Liang M ym. Cognitive and Pathological Influences of Tau Pathology in Lewy Body Disorders. Ann Neurol 2019;85:259–71. Epub 2019 Jan 7.). Sekatyyppisessä tautimuodossa (LKT ja AT) Tau-kertymiä oli enemmän ohimolohkon ja AT:ssa otsalohkon kuorikerroksen alueella. Sen sijaan beeta-amyloidikertymien määrä ja jakauma olivat samanlaiset molemmissa tautimuodoissa (33 Coughlin D, Xie SX, Liang M ym. Cognitive and Pathological Influences of Tau Pathology in Lewy Body Disorders. Ann Neurol 2019;85:259–71. Epub 2019 Jan 7.). Sekatyyppinen patologia ja APOE ɛ4 LKT:ssa liittyivät myös muistisairauden varhaisempaan ilmenemisikään ja huonompaan ennusteeseen (33 Coughlin D, Xie SX, Liang M ym. Cognitive and Pathological Influences of Tau Pathology in Lewy Body Disorders. Ann Neurol 2019;85:259–71. Epub 2019 Jan 7.,44 Prokopenko I, Miyakawa G, Zheng B ym. Alzheimer’s disease pathology explains association between dementia with Lewy bodies and APOE-ε4/TOMM40 long poly-T repeat allele variants. Alzheimers Dement (N Y) 2019; Nov 205:814-24.).

Nämä tutkimuslöydökset vahvistavat käsitystämme siitä, että Lewyn kappale -taudin patologiset muutokset ovat yleisiä ikääntyneessä väestössä ja tauti on kliinisesti alidiagnosoitu. Sen patologiaan liittyvät sairaudet esiintyvät usein muiden eteneväluonteisten aivorappeumasairauksien kanssa.

Tarvitsemme lisää kliinispatologisia väestöpohjaisia tutkimuksia Lewyn kappale -patologiaan liittyvien tilojen alatyyppien selvittämiseksi. On viitteitä siitä, että kaudorostraalinen muoto voisi olla enemmän PT-tyyppinen. Toinen muoto taas alkaisi kehittyä limbisiltä alueilta mahdollisesti vuorovaikutuksessa AT-patologiaan liittyvien muutosten kanssa ja leviäisi sieltä aivojen kuorialueille.

Tuleva tutkimus antaa lisätietoa näiden aivorappeumasairauksiin liittyvien tekijöiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja edesauttaa siirtymistä etiologiapohjaiseen diagnostiikkaan. Tarkempi tieto PT:n ja LKT:n patofysiologiasta on tärkeää pystyäksemme kehittämään parempia hoitomenetelmiä näihin sairauksiin.

Kirjoittajat
Anne Koivisto
neurologian ja muistisairauksien professori
Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, HUS, KYS
Sidonnaisuudet

Anne M. Koivisto: Suomen Alzheimer -tutkimusseuran hallituksen jäsen, Muistisairauksien hoidon erityispätevyys -suositusryhmän puheenjohtaja, Nordic Network in Dementia Diagnostics -asiantuntijaryhmän jäsen. Luentopalkkiot (Allergan, Duodecim, Nutricia, Teva), tutkimushankeapurahat (Päivi ja Sakari Sohlbergin säätiö, HS Pitkäsen säätiö), tekijänpalkkiot (Duodecim), koulutusmatka-apuraha (Suomen Neurologinen Yhdistys), matka-, majoitus- ja koulutuskulut (työnantajan kautta kohdennetut Allergan, Roche, Teva).

Kirjallisuutta
1
Raunio A, Kaivola K, Tuimala J ym. Lewy-related pathology exhibits two anatomically and genetically distinct progression patterns: a population-based study of Finns aged 85. Acta Neuropathol 2019;138:771–82.
2
Irwin DJ, Hurtig HI. The Contribution of Tau, Amyloid-Beta and Alpha-Synuclein Pathology to Dementia in Lewy Body Disorders. J Alzheimers Dis Parkinsonism 2018;8(4). Epub 2018 Aug 10.
3
Coughlin D, Xie SX, Liang M ym. Cognitive and Pathological Influences of Tau Pathology in Lewy Body Disorders. Ann Neurol 2019;85:259–71. Epub 2019 Jan 7.
4
Prokopenko I, Miyakawa G, Zheng B ym. Alzheimer’s disease pathology explains association between dementia with Lewy bodies and APOE-ε4/TOMM40 long poly-T repeat allele variants. Alzheimers Dement (N Y) 2019; Nov 205:814-24.

Etusivulla juuri nyt

Pääkirjoitus
Isot muutokset vaativat rohkeutta

Ratkaisu neuvottelutuloksen hyväksymisestä oli vaikea, kirjoittavat Tuula Rajaniemi ja Laura Lindholm.

Tiedepääkirjoitus
Vaikuttavuusnäyttö potilastyössä ja johtamisessa

Järjestelmälliset katsaukset ovat välttämättömiä mahdollisimman luotettavalle vaikuttavuusnäytölle, kirjoittaa Antti Malmivaara.

Ajassa
Lääkäri viettää koronakesän lomansa pätkissä

Lopullisesti lomien kohtalo ratkeaa, kun nähdään miten epidemia etenee.

Tieteessä
Outoja vaiheita klorokiinitutkimuksissa

Tutkimukset keskeyttänyttä raporttia on kritisoitu jyrkästi ja Lancet on vetänyt sen pois.

Liitossa
Minä toivon

Meidän tulee ymmärtää hyvinvointimme peruspilarien merkitys, kirjoittaa Juho Kivistö.

Ajassa
Palliatiivisen lääketieteen opetus sai suosituksen

Opetuksen aihealueista vuorovaikutus, psykososiaalinen tuki ja hoitolinjaukset vaativat eniten kehittämistä.