1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lewyn kappale -patologian kaksi erilaista etenemistapaa
Tiede­pääkirjoitus 17-18/2020 vsk 75 s. 1015

Lewyn kappale -patologian kaksi erilaista etenemistapaa

Kuvituskuva 1

Suomalainen tutkimusryhmä havaitsi väestöpohjaisessa neuropatologisessa tutkimuksessaan vastikään, että Lewyn kappale -patologian leviämistapa voitiin jakaa kahteen alatyyppiin: aivorungon alaosista aivokuorelle etenevään, eli ns. kaudorostraaliseen muotoon, ja mantelitumakkeesta alkavaan muotoon (11 Raunio A, Kaivola K, Tuimala J ym. Lewy-related pathology exhibits two anatomically and genetically distinct progression patterns: a population-based study of Finns aged 85. Acta Neuropathol 2019;138:771–82.).

Lewyn kappaleet eli hermosolun sisäiset alfa-synukleiini-proteiinikertymät olivat yleisiä iäkkäänä menehtyneillä (41 %:lla). Kolmasosalla näistä Lewyn kappaleet painottuivat mantelitumakkeeseen, ja tämä liittyi useammin yhtäaikaisiin Alzheimerin taudin (AT:n) patologisiin muutoksiin (beeta-amyloidi, Tau) ja APOE ɛ4 -genotyyppiin. Tutkimus perustui väestöpohjaiseen Vantaa 85+ -tutkimukseen. Tutkittavia seurattiin 10 vuotta. Merkittävälle osalle (54 %:lle) seuranta-aikana kuolleista (n = 565) tehtiin neuropatologinen tutkimus (11 Raunio A, Kaivola K, Tuimala J ym. Lewy-related pathology exhibits two anatomically and genetically distinct progression patterns: a population-based study of Finns aged 85. Acta Neuropathol 2019;138:771–82.).

Lewyn kappale -patologia kehittyy usealla tapaa ja on yleinen ikääntyneillä.

Lewyn kappale -tauti (LKT), Parkinsonin tauti (PT) ja monisysteemiatrofia (MSA) ovat klassisia synukleinopatioita. LKT jää usein kliinisesti diagnosoimatta, koska potilaan oirekuvaa pidetään AT:n tai aivoverenkiertosairauden muistisairauteen (VCI) liittyvänä. Toisaalta Lewyn kappale -patologia esiintyykin usein yhtäaikaisesti (11 Raunio A, Kaivola K, Tuimala J ym. Lewy-related pathology exhibits two anatomically and genetically distinct progression patterns: a population-based study of Finns aged 85. Acta Neuropathol 2019;138:771–82.,22 Irwin DJ, Hurtig HI. The Contribution of Tau, Amyloid-Beta and Alpha-Synuclein Pathology to Dementia in Lewy Body Disorders. J Alzheimers Dis Parkinsonism 2018;8(4). Epub 2018 Aug 10.).

Lewyn kappale -patologian on klassisesti katsottu etenevän kaudorostraalisesti (22 Irwin DJ, Hurtig HI. The Contribution of Tau, Amyloid-Beta and Alpha-Synuclein Pathology to Dementia in Lewy Body Disorders. J Alzheimers Dis Parkinsonism 2018;8(4). Epub 2018 Aug 10.). Neuropatologisissa tutkimuksissa on kuitenkin löydetty LKT:n patologiset kriteerit täyttäviä potilaita, joilla ei ole ollut kliinistä parkinsonismia. On esitetty, että Lewyn kappale -patologia voisikin kehittyä osalla potilaista eri tavoin (22 Irwin DJ, Hurtig HI. The Contribution of Tau, Amyloid-Beta and Alpha-Synuclein Pathology to Dementia in Lewy Body Disorders. J Alzheimers Dis Parkinsonism 2018;8(4). Epub 2018 Aug 10.). Tutkimusryhmä (11 Raunio A, Kaivola K, Tuimala J ym. Lewy-related pathology exhibits two anatomically and genetically distinct progression patterns: a population-based study of Finns aged 85. Acta Neuropathol 2019;138:771–82.) esittää, että Lewyn kappale -patologia alkaisi ja leviäisi ainakin kahdella eri tavalla. Vantaa 85+ -tutkimuksessa ei ollut seurattu erityisesti parkinsonismia, mutta dementiatasoisen muistisairauden kehittyminen oli kuvattu. Mantelitumakkeesta alkavaan muotoon liittyi varhaisempi dementoitumisikä ja potilailla oli useammin runsaasti AT:n patologisia muutoksia.

Lue myös

Toisessa tutkimuksessa onkin todettu, että yhtäaikainen Lewyn kappale - ja AT-patologia liittyy myös Lewyn kappaleiden runsaampaan esiintymiseen aivojen kuorikerroksessa kuin ns. puhtaassa synukleinopatiassa (33 Coughlin D, Xie SX, Liang M ym. Cognitive and Pathological Influences of Tau Pathology in Lewy Body Disorders. Ann Neurol 2019;85:259–71. Epub 2019 Jan 7.). Sekatyyppisessä tautimuodossa (LKT ja AT) Tau-kertymiä oli enemmän ohimolohkon ja AT:ssa otsalohkon kuorikerroksen alueella. Sen sijaan beeta-amyloidikertymien määrä ja jakauma olivat samanlaiset molemmissa tautimuodoissa (33 Coughlin D, Xie SX, Liang M ym. Cognitive and Pathological Influences of Tau Pathology in Lewy Body Disorders. Ann Neurol 2019;85:259–71. Epub 2019 Jan 7.). Sekatyyppinen patologia ja APOE ɛ4 LKT:ssa liittyivät myös muistisairauden varhaisempaan ilmenemisikään ja huonompaan ennusteeseen (33 Coughlin D, Xie SX, Liang M ym. Cognitive and Pathological Influences of Tau Pathology in Lewy Body Disorders. Ann Neurol 2019;85:259–71. Epub 2019 Jan 7.,44 Prokopenko I, Miyakawa G, Zheng B ym. Alzheimer’s disease pathology explains association between dementia with Lewy bodies and APOE-ε4/TOMM40 long poly-T repeat allele variants. Alzheimers Dement (N Y) 2019; Nov 205:814-24.).

Nämä tutkimuslöydökset vahvistavat käsitystämme siitä, että Lewyn kappale -taudin patologiset muutokset ovat yleisiä ikääntyneessä väestössä ja tauti on kliinisesti alidiagnosoitu. Sen patologiaan liittyvät sairaudet esiintyvät usein muiden eteneväluonteisten aivorappeumasairauksien kanssa.

Tarvitsemme lisää kliinispatologisia väestöpohjaisia tutkimuksia Lewyn kappale -patologiaan liittyvien tilojen alatyyppien selvittämiseksi. On viitteitä siitä, että kaudorostraalinen muoto voisi olla enemmän PT-tyyppinen. Toinen muoto taas alkaisi kehittyä limbisiltä alueilta mahdollisesti vuorovaikutuksessa AT-patologiaan liittyvien muutosten kanssa ja leviäisi sieltä aivojen kuorialueille.

Tuleva tutkimus antaa lisätietoa näiden aivorappeumasairauksiin liittyvien tekijöiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja edesauttaa siirtymistä etiologiapohjaiseen diagnostiikkaan. Tarkempi tieto PT:n ja LKT:n patofysiologiasta on tärkeää pystyäksemme kehittämään parempia hoitomenetelmiä näihin sairauksiin.

Kirjoittajat
Anne Koivisto
neurologian ja muistisairauksien professori
Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, HUS, KYS
Sidonnaisuudet

Anne M. Koivisto: Suomen Alzheimer -tutkimusseuran hallituksen jäsen, Muistisairauksien hoidon erityispätevyys -suositusryhmän puheenjohtaja, Nordic Network in Dementia Diagnostics -asiantuntijaryhmän jäsen. Luentopalkkiot (Allergan, Duodecim, Nutricia, Teva), tutkimushankeapurahat (Päivi ja Sakari Sohlbergin säätiö, HS Pitkäsen säätiö), tekijänpalkkiot (Duodecim), koulutusmatka-apuraha (Suomen Neurologinen Yhdistys), matka-, majoitus- ja koulutuskulut (työnantajan kautta kohdennetut Allergan, Roche, Teva).

Kirjallisuutta
1
Raunio A, Kaivola K, Tuimala J ym. Lewy-related pathology exhibits two anatomically and genetically distinct progression patterns: a population-based study of Finns aged 85. Acta Neuropathol 2019;138:771–82.
2
Irwin DJ, Hurtig HI. The Contribution of Tau, Amyloid-Beta and Alpha-Synuclein Pathology to Dementia in Lewy Body Disorders. J Alzheimers Dis Parkinsonism 2018;8(4). Epub 2018 Aug 10.
3
Coughlin D, Xie SX, Liang M ym. Cognitive and Pathological Influences of Tau Pathology in Lewy Body Disorders. Ann Neurol 2019;85:259–71. Epub 2019 Jan 7.
4
Prokopenko I, Miyakawa G, Zheng B ym. Alzheimer’s disease pathology explains association between dementia with Lewy bodies and APOE-ε4/TOMM40 long poly-T repeat allele variants. Alzheimers Dement (N Y) 2019; Nov 205:814-24.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
”Terhokodin toiminnan lopetus olisi katastrofi”

– Eihän saattohoidon tarve ole ­vähentynyt, muistuttaa Terhokodin ­ylilääkäri Annika Riska.

Tieteessä
Klotsapiini altistaa koronainfektiolle

Brittiläinen tutkimusryhmä selvitti asiaa takautuvassa rekisteritutkimuksessa.

Ajassa
Koronaepidemia näyttää kiihtyvän

HUS:n alueella tartunnan lähde on tuntematon noin kahdessa kolmasosassa tapauksista.

Tieteessä
Gynekologisen syövän robottiavusteinen kirurgia

Robottiavusteisessa kirurgiassa korostuvat laparoskopian hyvät puolet, kuten nopeampi toipuminen.

Ajassa
Hovioikeus lievensi kahden lääkärin tuomioita

Itä-Suomen hovioikeus lievensi kahden lääkärin tuomioita keskiviikkona 30. syyskuuta.

Ajassa
Palliatiivinen keskus on aloittanut TYKS:ssa

Keskus konsultoi ja kehittää elämän loppuvaiheen hoitoa sairaalassa ja toimii yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.