1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Mullistuuko tieteellinen julkaiseminen?
Tiede­pääkirjoitus 40/2018 vsk 73 s. 2247

Mullistuuko tieteellinen julkaiseminen?

Kuvituskuva 1

Pertti Saloheimo

lääketieteellinen päätoimittaja

Euroopan komissio ja eurooppalaisten tutkimusrahoittajien yhteenliittymä Science Europe antoivat 4.9.2018 julistuksen, jonka tavoitteena on kiirehtiä siirtymistä täysin avoimeen tieteelliseen julkaisemiseen (11 Schiltz M. Science without publication paywalls, a Preamble to: cOAlition S for the realisation of full and immediate open access. 4.9.2018. https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2018/09/cOAlitionS_Preamble.pdf).

Plan S -julistus vaatii, että vuoden 2020 alusta lähtien kaikki eurooppalaisella rahoituksella tuotetut tutkimukset julkaistaan täysin avoimissa tiedejulkaisuissa tai julkaisualustoilla (11 Schiltz M. Science without publication paywalls, a Preamble to: cOAlition S for the realisation of full and immediate open access. 4.9.2018. https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2018/09/cOAlitionS_Preamble.pdf). Tätä on suositeltu aiemminkin, mutta nyt sävy on jyrkempi.

Tavoitteena on kiirehtiä siirtymistä täysin avoimeen tieteelliseen julkaisemiseen.

Plan S:n mukaisessa julkaisemisessa tekijä säilyttää itsellään kaikki tekijänoikeudet ja kuka tahansa saa ladata, kääntää tai muuten käyttää julkaisua tai sen osia. Avoimien tiedejulkaisujen perimät julkaisumaksut yhdenmukaistetaan ja niille määritetään yläraja. Artikkelien tulee olla avoimesti luettavissa heti, kun nykyään useat lehdet avaavat sisältönsä esimerkiksi 6 kuukauden viiveellä (11 Schiltz M. Science without publication paywalls, a Preamble to: cOAlition S for the realisation of full and immediate open access. 4.9.2018. https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2018/09/cOAlitionS_Preamble.pdf).

Hybridijulkaisuja eli tilausmaksullisia lehtiä, joissa tekijä voi maksua vastaan saada artikkelinsa avoimesti luettavaksi, ei enää saa käyttää. Julistuksen mukaan rahoittajat myös seuraavat ja tarvittaessa rankaisevat tutkijoita, jos nämä rikkovat Plan S:n periaatteita (11 Schiltz M. Science without publication paywalls, a Preamble to: cOAlition S for the realisation of full and immediate open access. 4.9.2018. https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2018/09/cOAlitionS_Preamble.pdf).

Suuret tiedekustantajat ovat odotetusti kritisoineet julistusta. Se asettaisi pannaan 85 % tiedelehdistä, mm. Naturen, Sciencen ja Lancetin (22 Else H. Radical open-access plan could spell end to journal subscriptions. Nature 4.9.2018. https://www.nature.com/articles/d41586-018-06178-7).

Avointa julkaisemista on pyritty edistämään jo 15 vuoden ajan (33 Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. 2013. https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration [siteerattu 21.9.2018]), mutta kehitys on ollut hidasta. Avoimesti saatavilla olevien lehtien osuus tiedejulkaisuista kasvoi 12 %:sta 15 %:iin vuodesta 2012 vuoteen 2016 (33 Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. 2013. https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration [siteerattu 21.9.2018]).

Toisaalta avoimesti luettavissa olevien artikkelien määrä on lisääntynyt melko nopeastikin. Niiden osuus suomalaisten yliopistojen vertaisarvioiduista artikkeleista vuonna 2016 oli 29 % mutta vuonna 2017 jo 42 % (44 Ilva J. Tieteellisten julkaisujen avoimuuden seuranta Suomessa. Suomen Akatemia. 20.9.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018092036234). Luvut sisältävät avoimiin arkistoihin rinnakkaistallennetut artikkelit. Kuitenkin varsinaisissa avoimissa julkaisukanavissa julkaistiin vuonna 2017 vain 21 % suomalaisten yliopistojen tuottamista artikkeleista.

Alankomaiden ja Norjan kansalliset tutkimusrahoittajat ovat julistaneet, etteivät ne siirtymäajan päätyttyä enää maksa tiedelehtien tilausmaksuja. Jos muutkin rahoittajat tekevät samoin, se voi merkitä tilausmaksullisten tiedelehtien loppua (22 Else H. Radical open-access plan could spell end to journal subscriptions. Nature 4.9.2018. https://www.nature.com/articles/d41586-018-06178-7).

Lue myös

Plan S on osa laajempaa siirtymistä kohti avointa tiedettä ja sen uudelleenarvioimista, miten tiedettä ja tutkijoiden pätevyyttä arvioidaan. Suomen Akatemian ylijohtajan Riitta Maijalan mukaan kokonaisuudessa linkittyvät yhteen tutkijoiden meritoitumisen periaatteet, tutkimuksen laadun tukeminen, kustantajien työpanos ja ansaintalogiikka sekä tavoitteet julkisin varoin tuotetun tutkimuksen laajasta saatavuudesta (55 Maijala R. PLAN S – eurooppalaisten rahoittajien yhteistyöllä avoin julkaiseminen valtavirraksi. 4.9.2018. https://www.aka.fi/fi/akatemia/media/blogi2/2018/plan-s--eurooppalaisten-rahoittajien-yhteistyolla-avoin-julkaiseminen-valtavirraksitoimialoista-ja-paneelien-tutkimusaloista/).

Julistusta ovat ilmoittaneet tukevansa Alankomaiden, Britannian, Irlannin, Itävallan, Luxemburgin, Norjan, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Slovenian kansalliset tutkimusrahoittajat sekä Italian kansallinen ydinfysiikan instituutti (22 Else H. Radical open-access plan could spell end to journal subscriptions. Nature 4.9.2018. https://www.nature.com/articles/d41586-018-06178-7). Myös Suomen Akatemia tukee Plan S:n tavoitteita. Akatemian hallituksen mukaan toteutuksen yksityiskohdat vaativat kuitenkin vielä tarkentamista. Aiheesta tulee keskustella tiedeyhteisöissä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tieteenalojen erilaiset tilanteet ja käytännöt on otettava huomioon, kun toimintatapoja luodaan (66 Suomen Akatemia kannattaa Plan S -aloitetta. 24.9.2018. http://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2018/suomen-akatemia-kannattaa-plan-s--aloitetta/).

Lääkärilehti tukee tutkimustulosten avointa julkaisemista (77 Saloheimo P. Tiede kuuluu kaikille. Suom Lääkäril 2018;73:181.). Alkuperäistutkimusartikkelimme ovat jo nyt avoimesti luettavissa ilman viivettä, ja sallimme artikkeliemme rinnakkaistallentamisen kirjoittajan laitoksen julkaisuarkistossa.

Kirjoittajat
Pertti Saloheimo
lääketieteellinen päätoimittaja
Sidonnaisuudet

Pertti Saloheimo: Osakeomistus (Orion).

Kirjallisuutta
1
Schiltz M. Science without publication paywalls, a Preamble to: cOAlition S for the realisation of full and immediate open access. 4.9.2018. https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2018/09/cOAlitionS_Preamble.pdf
2
Else H. Radical open-access plan could spell end to journal subscriptions. Nature 4.9.2018. https://www.nature.com/articles/d41586-018-06178-7
3
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. 2013. https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration [siteerattu 21.9.2018]
4
Ilva J. Tieteellisten julkaisujen avoimuuden seuranta Suomessa. Suomen Akatemia. 20.9.2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018092036234
5
Maijala R. PLAN S – eurooppalaisten rahoittajien yhteistyöllä avoin julkaiseminen valtavirraksi. 4.9.2018. https://www.aka.fi/fi/akatemia/media/blogi2/2018/plan-s--eurooppalaisten-rahoittajien-yhteistyolla-avoin-julkaiseminen-valtavirraksitoimialoista-ja-paneelien-tutkimusaloista/
6
Suomen Akatemia kannattaa Plan S -aloitetta. 24.9.2018. http://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2018/suomen-akatemia-kannattaa-plan-s--aloitetta/
7
Saloheimo P. Tiede kuuluu kaikille. Suom Lääkäril 2018;73:181.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Sote-uudistus muuttaa TAYS Sydänsairaalan toimintaa

Myöskään Länsi-Pohjan sairaala ei voi jatkaa nykyisessä muodossa.

Ajassa
Injektiomuotoisten korvaushoitolääkkeiden kansainväliset hoitosuositukset julkaistaan suomeksi

Uudet korvaushoitolääkkeet voidaan antaa pistoksena kerran viikossa tai kerran kuukaudessa.

Ajassa
Anne Remes Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaaniksi

Neurologian professori Anne Remes valittiin Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan uudeksi dekaaniksi.

Ajassa
Hannu Halilalle lääkintöneuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti myönsi lääkintöneuvoksen arvonimen varatoiminnanjohtaja, dosentti, LKT Hannu Halilalle.

Ajassa
Automatisoituva teknologia auttaa diabeteksen hoidossa

Elämä on täysin ­vapautunut hybridipumpun käyttöönoton jälkeen, kertoo Anna-Kaisa Tuomaala.

Kolumni
Toisaalla, toiste

Aikuiseksi kasvaa niin varkain, kirjoittaa Janna Rantala.