1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Muuttavatko immunologiset hoidot keuhkosyövän ennustetta jo nyt?
Tiede­pääkirjoitus 15/2016 vsk 71 s. 1043

Muuttavatko immunologiset hoidot keuhkosyövän ennustetta jo nyt?

Kuvituskuva 1

Jussi Koivunen

dosentti, erikoislääkäri

Oulun yliopisto, OYS, syöpätautien ja sädehoidon klinikka, Medical Research Center Oulu

Uusiin immunologisiin hoitoihin on ladattu suuria odotuksia, ja niiden uskotaan muuttavan monien syöpäsairauksien ennustetta. Perinteisiin lääkehoitoihin verrattuna immunologisilla hoidoilla voidaan saavuttaa pidempiä, jopa vuosien kestoisia hoitovasteita. Erityisesti PD-1-signaalireittiin (programmed death 1) kohdennetuista hoidoista on kahden viime vuoden aikana julkaistu suurista satunnaistetuista tutkimuksista varsin positiivisia hoitotuloksia melanooman, munuaissyövän sekä ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa verrattuna aiempaan standardihoitoon (11 Borghaei H ym. Nivolumab versus docetaxel in advanced nonsquamous non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2015;373:1627–39.,22 Brahmer J ym. Nivolumab versus docetaxel in advanced squamous-cell non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2015;373:123–35.,33 Motzer RJ ym. Nivolumab versus everolimus in advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2015;373:1803–13.,44 Robert C ym. Nivolumab in previously untreated melanoma without BRAF mutation. N Engl J Med 2015;372:320–30.,55 Herbst RS ym. Pembrolizumab versus docetaxel for previously treated, PD-L1-positive, advanced non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-010): a randomised controlled trial. Lancet, verkossa ensin 18.12.2015. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01281-7).

Ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä PD-1-lääkkeitä nivolumabia ja pembrolitsumabia on tähän mennessä testattu levinneen taudin toisen linjan asetelmassa verrattuna standardihoito dosetakseliin potilailla, joiden yleistila on ollut hyvä. Kaikissa tutkimuksissa tulokset ovat olleet varsin samansuuntaisia: elossaololuvut ovat parantuneet (HR 0,59–0,73), pitkäaikaisten selviytyjien (elossa 12–18 kk hoidon alkamisesta) osuus on kasvanut 15–20 %, ja hoidon siedettävyys on ollut parempi. Tutkimustulosten perusteella on mahdollista tehdä joitakin päätelmiä siitä, millaiset potilaat todennäköisesti hyötyvät hoidosta: tupakoinut potilas, jolla kasvaimessa on runsas PD-1-ligandi-ilmentymä (PD-L1) mutta ei EGFR-geenin mutaatiota (11 Borghaei H ym. Nivolumab versus docetaxel in advanced nonsquamous non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2015;373:1627–39.,22 Brahmer J ym. Nivolumab versus docetaxel in advanced squamous-cell non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2015;373:123–35.,55 Herbst RS ym. Pembrolizumab versus docetaxel for previously treated, PD-L1-positive, advanced non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-010): a randomised controlled trial. Lancet, verkossa ensin 18.12.2015. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01281-7).

Immunologisilla hoidoilla voidaan saavuttaa pidempiä hoitovasteita.

Toistaiseksi EU:ssa ainoastaan nivolumabilla on myyntilupa ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon potilaille, jotka ovat aiemmin saaneet lääkehoitoa, ilman kannanottoa kasvaimen PD-L1-ilmentymään. Yhdysvalloissa FDA on rajannut pembrolitsumabin myyntiluvassa lääkkeen käytön ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa ainoastaan PD-L1-positiivisiin potilaisiin, ja sama rajoitus saattaa tulla myös EU:n lääkeviraston EMA:n päätökseen.

Lue myös

PD-L1-ilmentymän käyttöön potilasvalinnassa liittyy ongelmia. Jokaisella lääkevalmistajalla on oma testausmenetelmänsä. PD-L1-positiivisuuden määritelmässä on vaihtelua. Lisäksi testin ennustearvo on vain kohtalainen. Osana nopeutettua sairaalalääkkeiden arviointiprosessia Fimea on parhaillaan tekemässä arviota nivolumabin käytöstä ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Lääkekustannukset huomioon ottaen suurin osa sairaaloista odottanee Fimean suositusta ennen lääkkeen laajamittaista käyttöönottoa. Myös Suomen Keuhkosyöpäryhmä on syksyllä 2015 laatinut ylilääkäreille kannanoton PD-1-lääkkeiden käytöstä.

Uudet immunologiset hoidot ovat kiistatta osoittaneet lupaavaa tehoa ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Tutkimusnäyttöä on kuitenkin vasta lääkkeen käytöstä osana toisen linjan hoitoa potilailla, joiden yleistila on hyvä – ja he edustavat varsin pientä joukkoa keuhkosyöpäpotilaista. Parhaillaan immunologisia hoitoja testataan ei-pienisoluisen keuhkosyövän useissa levinneisyysasteissa ja hoitovaiheissa sekä osana erilaisia lääkeaineyhdistelmiä. Myös hoitojen kohdentamista paremmin hyötyville potilaille tutkitaan paljon. Uusia immunologisia hoitoja tutkitaan myös pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa, ja varhaisen vaiheen tulokset ovat lupaavia myös tässä sairaudessa.

Todennäköisesti immunologisten hoitojen tehosta keuhkosyövässä on nähty tähän mennessä vain pieni häivähdys, ja tulevaisuudessa nämä hoidot voivat muuttaa keuhkosyövän nykyistä, huonoa ennustetta.

Kirjoittajat
Jussi Koivunen
dosentti, erikoislääkäri
Oulun yliopisto, OYS, syöpätautien ja sädehoidon klinikka, Medical Research Center Oulu
Kirjallisuutta
1
Borghaei H ym. Nivolumab versus docetaxel in advanced nonsquamous non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2015;373:1627–39.
2
Brahmer J ym. Nivolumab versus docetaxel in advanced squamous-cell non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2015;373:123–35.
3
Motzer RJ ym. Nivolumab versus everolimus in advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2015;373:1803–13.
4
Robert C ym. Nivolumab in previously untreated melanoma without BRAF mutation. N Engl J Med 2015;372:320–30.
5
Herbst RS ym. Pembrolizumab versus docetaxel for previously treated, PD-L1-positive, advanced non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-010): a randomised controlled trial. Lancet, verkossa ensin 18.12.2015. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01281-7

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
STM: Koronatartuntojen kasvu näyttää taittuneen

Nopeat käänteet ovat kuitenkin mahdollisia.

Kommentti
Tuleeko burnoutti takaisin?

Jos burnoutin juurisyyt tulisi käsiteltyä paremmin, se toisi uudenlaista näkökulmaa auttamisvalikkoon, kirjoittaa Jari Turunen.

Ajassa
Korona kasvatti suurimpien kuntien menoja

Testauksesta ja hoidosta aiheutuneet kulut näkyvät perusterveydenhuollon alkuvuoden menoissa.

Tieteessä
Iäkkäiden yksinäisyys on yleistä palvelutaloissa

Vuorovaikutusta muiden asukkaiden kanssa toivottiin enemmän.

Ajassa
Vastaamolla on ollut tuhansia Kelan tukeman kuntoutuksen asiakkaita

Tietomurto ei ole kohdistunut Kelan tai Kanta-palvelujen järjestelmiin.

Ajassa
Koronaviruksen aiheuttaman taudin pitkäaikaisvaikutuksista tutkimus

Oletuksena on, että koronavirustauti saattaa jättää pysyviä vaurioita.