1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Opioidikorvaushoito on vaikuttavaa pitkäaikaissairauden hoitoa
Tiede­pääkirjoitus 19/2019 vsk 74 s. 1167 - 1168

Opioidikorvaushoito on vaikuttavaa pitkäaikaissairauden hoitoa

Opioidiriippuvuus ei ole ensisijaisesti sosiaalinen ongelma tai käytöshäiriö, vaan sairaus, jolla on neurobiologinen perusta (11 Hyytiä P. Addiktion neurobiologia. Duodecim 2018;134:2031–8.). Riippuvuussairauksista on tärkeää jakaa asiallista tietoa, jotta niihin suhtaudutaan sairauksina muiden joukossa ja niihin liittyvä häpeäleima vähenee. Silloin hoitoonkin on helpompi hakeutua ja sitä saada.

Korvaushoitopotilaiden terveys ja elämäntilanne on parempi kuin muiden päihdehoidossa asioivien opioidiriippuvaisten (22 Mäkelä N, Partanen A, Alho H, Kuussaari K. Miten opioidikorvaushoidossa olevat eroavat muista päihdeasiakkaista? Suom Lääkäril 2019;74:545–9.). Silti valtaosa suomalaisista opioidiriippuvaisista on yhä korvaushoidon ulkopuolella. Kun mahdollistetaan vaivaton hoitoonpääsy ja hoito toteutetaan huolellisesti, voidaan osaltaan ehkäistä Yhdysvalloissa ilmenneen kaltaista opioidiongelmaa.

Korvaushoito ei ole viimeinenhoitovaihtoehto.

Jokaiselle, jolla korvaushoitoasetuksen määrittelemät kriteerit täyttyvät, tulee tarjota opioidikorvaushoito. Jokaiselle, jolla nämä kriteerit saattavat täyttyä, tulee tarjota hoidon tarpeen arviointi. Korvaushoito ei ole päihdekäyttöä, opioidiriippuvuuden päätepiste eikä viimeinen hoitovaihtoehto.

Opioidikorvaushoito saattaa kestää useita vuosia, jopa eliniän. Tavoitteena ei ole hoidon lopettaminen, vaan elämänlaadun paraneminen, kuten muissakin pitkäaikaissairauksissa. Lääkehoidon käyttäminen opioidiriippuvuuden hoidossa ei ole huumeiden jakamista.

Korvaushoito mahdollistaa myös psykiatriset ja somaattiset tutkimukset ja hoidon sekä oheisriippuvuuksien hoidon. Potilaiden tyypillisiä somaattisia huolia ovat C-hepatiitti ja muut infektiot, krooniset kivut, raskauden ehkäisy ja hammashoito. Korvaushoito parantaa näiden hoitomahdollisuuksia, ja somaattisten vaivojen hoito myös parantaa sitoutumista päihdehoitoon.

Opioidiriippuvaisten kokonaiskuolleisuus pienenee alle kolmannekseen, kun korvaushoito vähentää etenkin myrkytyskuolemia (33 Sordo L, Barrio G, Bravo MJ ym. Mortality risk during and after opioid substitution treatment: systematic review and meta-analysis of cohort studies, BMJ 2017;357:j1550.). Se vähentää sekä rikollisuutta kaiken kaikkiaan että eri rikostyyppejä, mm. väkivaltarikollisuutta (44 Vorma H, Sokero P, Aaltonen M, Turtiainen S, Hughes LA, Savolainen J. Participation in opioid substitution treatment reduces the rate of criminal convictions: evidence from a community study. Addict Behav 2013;38:2313–6.,55 Havnes I, Bukten A, Gossop M, Waal H, Stangeland P, Clausen T. Reductions in convictions for violent crime during opioid maintenance treatment: a longitudinal national cohort study. Drug Alcohol Depend 2012;124:307–10.). Välittömästi korvaushoidon lopettamisen jälkeen opioidiriippuvaisen kuolemanriski kasvaa kolminkertaiseksi (33 Sordo L, Barrio G, Bravo MJ ym. Mortality risk during and after opioid substitution treatment: systematic review and meta-analysis of cohort studies, BMJ 2017;357:j1550.). Jos korvaushoidossa ilmenee ongelmia, ratkaisu ei ole hoidon lopettaminen, vaan tehostaminen.

Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoitomenetelmät ovat myös keskeisiä päihdehäiriöiden kaikissa vaiheissa (66 Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa, Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto, suositus 1.11.2018.). Korvaushoito ei ole vain lääkkeenjakoa, vaan siihen kuuluu oleellisena osana yksilöllisesti suunniteltu psykososiaalinen hoito. Siinä tarvitaan entistä räätälöidympää hoitoa, jossa huomioidaan potilaiden erilaiset elämäntilanteet. Hoitoja kehitettäessä on syytä ottaa mukaan myös palvelujen käyttäjät ja vertaisjärjestöt.

Lue myös

Uusia lääkemuotoja korvaushoitoon kehitetään maailmalla aktiivisesti. Eurooppaan on juuri saapunut Yhdysvalloissa tehokkaaksi todettu ihonalaiskudokseen ruiskutettava pitkäaikainen buprenorfiinivalmiste, joka annetaan kerran viikossa tai kuukausittain (77 Lofwall MR, Walsh SL, Nunes EV ym. Weekly and monthly subcutaneous buprenorphine depot formulations vs daily sublingual buprenorphine with naloxone for treatment of opioid use disorder A randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2018;178:764–73.). Uudet vaihtoehdot mahdollistavat entistä yksilöllisemmän, turvallisemman ja toimivamman hoidon. Niistä tarvitaan kotimaista tutkimusnäyttöä ja käytännön kokemuksia. Myös psykososiaalisia hoitoja on kehitettävä ja niiden saatavuus korvaushoitopotilaille on taattava.

Alueelliset erot korvaushoidon toteuttamisessa ovat Suomessa suuret. Korvaushoidon toteutuksesta ja hoitokäytännöistä tarvitaan keskustelua ja nykyistä laajempaa yhteistä näkemystä. Tämän tueksi olemme laatineet korvaushoidon käytännön oppaan, jossa on kuvattu pääkaupunkiseudulla hyväksi havaittuja, suositeltavia hoitolinjauksia (88 IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja HYKS Mielenterveystalo. Opioidikorvaushoidon käytännön opas 28.2.2019. https://www.mielenterveystalo.fi/oppaat.). Opas on saatavissa HUS Mielenterveystalosta.

Kirjoittajat
Margareeta Häkkinen
LT, ylilääkäri
A-klinikka Oy
Outi Kuikanmäki
LL, ylilääkäri
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
Sirpa Kurkela
LL, ylilääkäri
HUS
Kaisa Kuurne
LL, ylilääkäri
Helsingin kaupunki
Kirsi Riihimäki
LT, ylilääkäri
Espoon kaupunki
Hanna Putkonen
dosentti, osastonylilääkäri
HUS
Sidonnaisuudet

Margareeta Häkkinen: Luentopalkkiot (MSD), matka-, majoitus- tai kokouskulut (MSD).

Outi Kuikanmäki: Konsultointipalkkiot (Indivior, Metadon Nordic Drugs), luentopalkkiot (Metadon Nordic Drugs), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Indivior).

Sirpa Kurkela, Kaisa Kuurne, Kirsi Riihimäki, Hanna Putkonen: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuutta
1
Hyytiä P. Addiktion neurobiologia. Duodecim 2018;134:2031–8.
2
Mäkelä N, Partanen A, Alho H, Kuussaari K. Miten opioidikorvaushoidossa olevat eroavat muista päihdeasiakkaista? Suom Lääkäril 2019;74:545–9.
3
Sordo L, Barrio G, Bravo MJ ym. Mortality risk during and after opioid substitution treatment: systematic review and meta-analysis of cohort studies, BMJ 2017;357:j1550.
4
Vorma H, Sokero P, Aaltonen M, Turtiainen S, Hughes LA, Savolainen J. Participation in opioid substitution treatment reduces the rate of criminal convictions: evidence from a community study. Addict Behav 2013;38:2313–6.
5
Havnes I, Bukten A, Gossop M, Waal H, Stangeland P, Clausen T. Reductions in convictions for violent crime during opioid maintenance treatment: a longitudinal national cohort study. Drug Alcohol Depend 2012;124:307–10.
6
Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa, Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto, suositus 1.11.2018.
7
Lofwall MR, Walsh SL, Nunes EV ym. Weekly and monthly subcutaneous buprenorphine depot formulations vs daily sublingual buprenorphine with naloxone for treatment of opioid use disorder A randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2018;178:764–73.
8
IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja HYKS Mielenterveystalo. Opioidikorvaushoidon käytännön opas 28.2.2019. https://www.mielenterveystalo.fi/oppaat.

Etusivulla juuri nyt

Kommentti
Kielellä on väliä

Jos potilas ei ymmärrä mitä lääkäri hänelle yrittää sanoa, murenee hoitosuhteen pohja, kirjoittaa Eija Kalso.

Blogi
Keskity nyt

Olen kehittänyt keskittymiskyvyn häiriön enkä löydä sille muuta syytä kuin muuttuneen median käyttöni, kirjoittaa Terhi Savolainen.

Ajassa
Lääkäriliitto: aborttilakia uudistettava kansalaisaloitteen mukaisesti

Perustelujen vaatimisesta ja kahden lääkärin tapaamisesta halutaan luopua.

Ajassa
THL: Ikä ja taustasairaudet vievät koronapotilaan sairaalaan

Ikä lisää kuoleman riskiä perusterveilläkin.

Ajassa
Vaasa todistaa, että rajoitukset suitsivat koronaa

COVID-19-potilaiden hoito kehittyy hitaasti.

Ajassa
Lastentautien tutkimussäätiö palkitsi Juha-Jaakko Sinikummun

Sinikummun johtama tutkimusryhmä on kehittänyt muun muassa innovatiivisia leikkausmenetelmiä lasten murtumiin.