1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Statiinien haitat 2.0
Tiede­pääkirjoitus 6/2020 vsk 75 s. 305

Statiinien haitat 2.0

Kuvituskuva 1

Timo Strandberg

geriatrian professori

Helsingin ja Oulun yliopistot ja HUS

Statiinit ovat olleet kliinisessä käytössä yli 30 vuotta, ja ne ovat vahvasti näyttöön perustuvia valtimotautien ehkäisyssä. Silti statiinien väitettyjen ja tutkimuksin osoitettujen haittojen välillä vallitsee poikkeuksellinen ristiriita. Etenkin verkossa esiintyvää statiinikritiikkiä on verrattu rokotevastaisuuteen, ja monia yhteisiä piirteitä niillä onkin (11 Navar AM. Fear-based medical misinformation and disease prevention - From vaccines to statins. JAMA Cardiol 2019;4:723–4.).

Myös lääketieteen lehtiin hyväksytyssä kritiikissä on aika ajoin ylilyöntejä ja statiinien haittoihin on kirjattu kaikenlaista: dementiaa, kaihia, syöpää, immunologisia sairauksia ja haiman toimintahäiriöitä. Useimmiten väitteet perustuvat huonosti sekoittavia tekijöitä hallitseviin havainnointitutkimuksiin tai tapausselostuksiin. Viimeksi mainitusta on Suomesta esimerkkinä pankreatiitti: se on saanut paljon näkyvyyttä tiedotusvälineissä, mutta näyttöä yhteydestä ei ole uusimmassa katsauksessa (22 Poropa G, Archibugi L, Korpela T ym. Statin use is not associated with an increased risk of acute pancreatitis - a meta-analysis of observational studies. United Eur Gastroenterol J 2018;6:1206–14.).

Vanhojen potilaiden statiinihoitoon on epäilty liittyvän monenlaisia haittoja, gerastenian pahenemisesta toiminnanvajeiden kehittymiseen. Satunnaistetuista tutkimuksista tehdyt haitta-analyysit ovat olleet maltillisempia. Niiden mukaan osoitetut haitat liittyvät lihaksiin, diabetekseen ja mahdollisesti aivoverenvuotoon erityisen matalan kolesterolitason yhteydessä (33 Collins R, Reith C, Emberson J ym. Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. Lancet 2016;388:2532–61.). Ateroskleroottisen aivovaltimotaudin ehkäisystä saatava hyöty kylläkin ylittää statiinihoidon (tai matalan kolesterolitason) mahdollisen aivoverenvuotoriskiä lisäävän vaikutuksen (33 Collins R, Reith C, Emberson J ym. Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. Lancet 2016;388:2532–61.).

Statiinihoitoon liittyvät lihashaitat ovat olleet tiedossa jo alusta lähtien, ja väittelyä onkin käyty lähinnä niiden todellisesta yleisyydestä. Ainakin osassa tapauksista mukana on noseboilmiötä (tai "drusebo" = lääkehoidon subjektiiviset ei-farmakologiset vaikutukset), koska sokkoutetussa asetelmassa oireita ei välttämättä esiinny (44 Penson PE, Mancini GBJ, Toth PP ym. Introducing the ’drucebo’ effect in statin therapy: a systematic review of studies comparing reported rates of statin-associated muscle symptoms, under blinded and open-label conditions. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2018;9:1023–33.). Myös statiinihoitoon liittyvä lisääntynyt diabeteksen puhkeamisen riski vaikuttaa todelliselta, joskin taustamekanismit lienevät monimuotoisia ja voivat liittyä myös matalaan kolesterolitasoon sinänsä (55 Feng Q, Wei WQ, Chung CP ym. Relationship between very low low-density lipoprotein cholesterol concentrations not due to statin therapy and risk of type 2 diabetes: a US-based cross-sectional observational study using electronic health records. PLoS Med 2018;15 (8). e1002642). Ilmiö joka tapauksessa korostaa ruokavalion ja painonhallinnan tärkeää merkitystä myös statiinihoidossa oleville. Selvää on, että statiinihoito parantaa diabetesta sairastavien ennustetta (33 Collins R, Reith C, Emberson J ym. Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. Lancet 2016;388:2532–61.).

Vaikka meta-analyysit ovat toistuvasti viitanneet päinvastaiseen, statiinien on sitkeästi epäilty aiheuttavan kognition heikentymistä ja jopa dementiaa. Uusimman tiedon valossa statiinihoito jopa suojaa kognitiota (66 Samaras K, Makkar SR, Crawford JD ym. Effects of statins on memory, cognition, and brain volume in the elderly. J Am Coll Cardiol 2019;74:2554–68.), ainakin jos heikentyminen tapahtuu ateroskleroottisten aivoverenkiertohäiriöiden seurauksena, sillä ne vähenevät statiinihoidolla (33 Collins R, Reith C, Emberson J ym. Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. Lancet 2016;388:2532–61.).

Lue myös

Spesifisesti yli 80-vuotiaille aloitetusta statiinihoidosta ei ole satunnaistettua tutkimusta, mutta käyttö on joka tapauksessa yleistynyt myös vanhimmissa ikäluokissa. Satunnaistettujen hoitotutkimusten yli 75-vuotiaiden alaryhmistä tehty analyysi osoittaa siitä olevan hyötyä ainakin sekundaaripreventiossa (77 Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration. Efficacy and safety of statin therapy in older people: ­a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials. Lancet 2019;393:407–15.). Toisaalta on pelätty, että statiinihoito huonontaa vanhojen potilaiden elämänlaatua ja saattaa altistaa gerastenialle, etenkin jos lihashaittoja ilmaantuu. Vakuuttavaa näyttöä tästä ei kuitenkaan ole, pikemminkin päinvastoin.

Helsingin johtajatutkimuksen aineistosta tehdyt tuoreet analyysit viittaavat siihen, että huolimatta vanhojen statiininkäyttäjien käyttäjien monisairastavuudesta 7 vuoden kuolemanvaara ei ollut suurempi eikä gerastenian asteessakaan ollut ainakaan poikkileikkauksena eroja terveempiin ei-käyttäjiin verrattuna (88 Luotola K, Jyväkorpi S, Urtamo A ym. Statin treatment, phenotypic frailty and mortality among community-dwelling octogenarian men: The HBS Cohort. Age Ageing, verkossa ensin 22.11.2019. doi: 10.1093/ageing/afz138). Geriatrian kannalta mielenkiintoisia ovat havainnot ravitsemustilaa kuvastavan prealbumiinin paremmasta eli suuremmasta pitoisuudesta statiininkäyttäjillä (88 Luotola K, Jyväkorpi S, Urtamo A ym. Statin treatment, phenotypic frailty and mortality among community-dwelling octogenarian men: The HBS Cohort. Age Ageing, verkossa ensin 22.11.2019. doi: 10.1093/ageing/afz138). Statiinihoidon voi näin ollen spekuloida jopa ehkäisevän gerastenian kehittymistä; mekanismina voisivat olla edulliset ravitsemustilaa ylläpitävät ja verenkiertovaikutukset (99 Strandberg TE, Nieminen T. Future perspectives on the role of frailty in cardiovascular diseases. Adv Exp Med Biol 2020;1216:149–52.).

Kirjoittajat
Timo Strandberg
geriatrian professori
Helsingin ja Oulun yliopistot ja HUS
Sidonnaisuudet

Timo Strandberg: Dyslipidemian Käypä hoito -suositusryhmän puheen­johtaja, Kohonnut verenpaine Käypä hoito -suositusryhmän jäsen. Konsultointipalkkiot (mm. Amgen, AstraZeneca, MSD, Novo Nordisk Pharma, Orion, Pfizer, Servier), tutkimusyhteistyö (Amgen, MSD, Pfizer, Novo Nordisk, IMI, Suomen Akatemia, Kela), palkkiot osallistumisesta tutkimuksen toteutukseen (Oxford University), tekijänpalkkiot (WSOY, Duodecim, Suomen Lääkärilehti), osakkeet ja optiot (Orion), matka-, majoitus- ja kokouskulut (EU Geriatric Medicine Society).

Kirjallisuutta
1
Navar AM. Fear-based medical misinformation and disease prevention - From vaccines to statins. JAMA Cardiol 2019;4:723–4.
2
Poropa G, Archibugi L, Korpela T ym. Statin use is not associated with an increased risk of acute pancreatitis - a meta-analysis of observational studies. United Eur Gastroenterol J 2018;6:1206–14.
3
Collins R, Reith C, Emberson J ym. Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. Lancet 2016;388:2532–61.
4
Penson PE, Mancini GBJ, Toth PP ym. Introducing the ’drucebo’ effect in statin therapy: a systematic review of studies comparing reported rates of statin-associated muscle symptoms, under blinded and open-label conditions. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2018;9:1023–33.
5
Feng Q, Wei WQ, Chung CP ym. Relationship between very low low-density lipoprotein cholesterol concentrations not due to statin therapy and risk of type 2 diabetes: a US-based cross-sectional observational study using electronic health records. PLoS Med 2018;15 (8). e1002642
6
Samaras K, Makkar SR, Crawford JD ym. Effects of statins on memory, cognition, and brain volume in the elderly. J Am Coll Cardiol 2019;74:2554–68.
7
Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration. Efficacy and safety of statin therapy in older people: ­a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials. Lancet 2019;393:407–15.
8
Luotola K, Jyväkorpi S, Urtamo A ym. Statin treatment, phenotypic frailty and mortality among community-dwelling octogenarian men: The HBS Cohort. Age Ageing, verkossa ensin 22.11.2019. doi: 10.1093/ageing/afz138
9
Strandberg TE, Nieminen T. Future perspectives on the role of frailty in cardiovascular diseases. Adv Exp Med Biol 2020;1216:149–52.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.