1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Suolasuositukset pätevät edelleen
Tiede­pääkirjoitus 49/2018 vsk 73 s. 2914 - 2915

Suolasuositukset pätevät edelleen

Kuvituskuva 1

Antti Jula

tutkimusprofessori, sisätautiopin dosentti

THL, Turku

Kuvituskuva 2

Timo Strandberg

geriatrian professori

Helsingin ja Oulun yliopistot ja HUS

   

Kansainvälisen PURE-tutkimuksen (11 Mente DM, O’Donnell M, Rangarajan S ym. Urinary sodium excretion, blood pressure, cardiovascular disease, and mortality: a-community-level prospective epidemiological cohort study. Lancet 2018;392:496–506.) mukaan suolan terveyshaittoja on liioiteltu, ja mm. suolan vähentämistä vastustava amerikkalainen Salt Institute on markkinoinut tuloksia. Mutta miten on tutkimuksen luotettavuuden laita?

Suolan terveysvaikutusten arvioinnissa on oleellista se, miten ja kuinka luotettavasti altistus on arvioitu (22 Cobb LK, Anderson CAM, Elliott P ym. Methodological issues in cohort studies that relate sodium intake to cardiovascular disease outcomes. A science advisory from the American Heart Association. Circulation 2014;129:1173–86.). Päivittäisestä natriumin saannista erittyy vuorokausivirtsaan normaalisti keskimäärin 93 % (33 Lucko AM, Doktorchik C, Woodward M ym. Percentage of ingested sodium excreted in 24-hour urine collections: A systematic review and meta-analysis. J Clin Hypertens 2018;20:1220–9.). Natriumin mittaus siitä onkin kultainen standardi väestön suolan saannin arvioimiseen. Se tietenkin edellyttää, että keräysten täydellisyys on varmistettu, suolan saannin päivittäinen vaihtelu otetaan huomioon eikä ohjeita suolan käytön vähentämiseksi ole annettu. Tällöin yksi mittaus riittää.

Suolan terveyshaitat ovat selvät ja koskevat valtaosaa väestöstä.

Yksilön suolansaannin arviointi on haasteellisempaa. Tasaisenkin saannin aikana vuorokausivirtsan natriummäärä vaihtelee suuresti ja noudattaa aldosteroninerityksen 7 päivän infradiaanista rytmiä (44 Rakova N, Jüttner K, Dahlmann A ym. Long-term space flight simulation reveals infradian rhytmicity in human Na(+) balance. Cell Metab 2013;17:125–31.). Vuorokausivaihtelu yksilöllä on jopa suurempaa kuin yksilöiden välillä (55 Liu K, Cooper R, McKeever J ym. Assessment of the association between habitual salt intake and high blood pressure: methodological problems. Am J Epidemiol 1979;110:219–26.), ja tämä vaikeuttaa suolan ja tautiriskin yhteyksien arviointia. Luotettavaan suolan käytön arviointiin tarvitaan 4–7 ei-peräkkäisen päivän vuorokausivirtsan mittaukset (22 Cobb LK, Anderson CAM, Elliott P ym. Methodological issues in cohort studies that relate sodium intake to cardiovascular disease outcomes. A science advisory from the American Heart Association. Circulation 2014;129:1173–86.). Suolan käyttö vaihtelee kuitenkin myös pitkällä aikavälillä, ja tautiriski saattaa tulla luotettavasti esiin vasta, kun arvio perustuu usean vuoden aikaisiin mittauksiin (66 Olde Engebrink RHG, van den Hoek TC, van Noordenne ND ym. Use of a single baseline versus multiyear 24-hour urine collection for estimation of long-term sodium intake and associated cardiovascular and renal risk. Circulation 2017;136:917–26.).

Haastavaksi ja kalliiksi koettu vuorokausivirtsan natriumin mittaus on isoissa aineistoissa, kuten PURE-tutkimuksessa (11 Mente DM, O’Donnell M, Rangarajan S ym. Urinary sodium excretion, blood pressure, cardiovascular disease, and mortality: a-community-level prospective epidemiological cohort study. Lancet 2018;392:496–506.), korvattu kertavirtsanäytteestä kaavojen (esimerkiksi Kawasaki, Tanaka, Intersalt, PAHO) avulla lasketulla natriumin saannilla. PURE-tutkimuksessa käytettiin aasialaisen väestön analyyseihin kehitettyä ja validoitua Kawasakin kaavaa (77 Mente A, O’Donnell MJ, Dagenais G ym. Validation and comparison of three formulae to estimate sodium and potassium excretion from a single morning fasting urine compared to 24-h measures in 11 countries. J Hypertens 2014;32:1005–15.). Aamun ensimmäisestä virtsanäytteestä määritettiin natrium ja kreatiniini, ja natriumin vuorokausisaanti arvioitiin laskukaavan avulla.

Lue myös

Menetelmään liittyy useita ongelmia. Se on alun perin kehitetty väestön eikä yksilön suolansaannin arviointiin. Korrelaatio vuorokausivirtsasta tehtyihin mittauksiin on suhteellisen huono (77 Mente A, O’Donnell MJ, Dagenais G ym. Validation and comparison of three formulae to estimate sodium and potassium excretion from a single morning fasting urine compared to 24-h measures in 11 countries. J Hypertens 2014;32:1005–15.,88 Ji C, Sykes L, Paul C ym. Systematic review of studies comparing 24-hour and spot urine collections for estimating population salt intake. Rev Panam Salud Publica 2012;32:307–15.,99 McLean R, Williams S, Mann J. Monitoring population sodium intake using spot urine samples: validation in a New Zealand population. J Hum Hypertens 2014;28:657–62.,1010 Mill JG, Rodrigues SL, Baldo MP, Malta DC, Szwarcwald CL. Validation study of the Tanaka and Kawasaki equations to estimate the daily sodium excretion by a spot urine sample. Rev Bras Epidemiol 2015;suppl 2:224–37.). Menetelmä yliarvioi keskiarvoa alempaa ja aliarvioi keskiarvoa suurempaa natriumin saantia, mikä puolestaan latistaa suolan ja tautiriskin välisiä yhteyksiä (77 Mente A, O’Donnell MJ, Dagenais G ym. Validation and comparison of three formulae to estimate sodium and potassium excretion from a single morning fasting urine compared to 24-h measures in 11 countries. J Hypertens 2014;32:1005–15.,88 Ji C, Sykes L, Paul C ym. Systematic review of studies comparing 24-hour and spot urine collections for estimating population salt intake. Rev Panam Salud Publica 2012;32:307–15.,99 McLean R, Williams S, Mann J. Monitoring population sodium intake using spot urine samples: validation in a New Zealand population. J Hum Hypertens 2014;28:657–62.,1010 Mill JG, Rodrigues SL, Baldo MP, Malta DC, Szwarcwald CL. Validation study of the Tanaka and Kawasaki equations to estimate the daily sodium excretion by a spot urine sample. Rev Bras Epidemiol 2015;suppl 2:224–37.). Lisäksi Kawasakin kaavalla arvioidun suolansaannin yhteys sydän- ja verisuonitautiriskiin oli mm. PURE-tutkimuksessa J-käyrän muotoinen, kun riski vuorokausivirtsan avulla määritettynä on lineaarinen ilman kynnysarvoja (1111 He FJ, Campbell NRC, Ma Y ym. Errors in estimating usual sodium intake by the Kawasaki formula alters relationship with mortality: implication for public health. Int J Epidemiol 22.6.2018. https://doi.org/10.1093/ije/dyy114). J-käyrä perustuneekin kelvottomaan natriumin saannin arviointimenetelmään.

Korkea ikä, hypertensio, vasemman kammion hypertrofia, sydämen vajaatoiminta ja erityisesti diureetit voivat lisätä yöaikaista natriumineritystä, joka terveellä väestöllä on päiväaikaista pienempi (1212 Wang CY, Cogswell ME, Loria CM ym. Urinary excretion of sodium, potassium, and chloride, but not iodine, varies by timing of collection in a 24-hour calibration study. J Nutr 2013;143:1276–82.). Sairaudet myös vähentävät suolan saantia useistakin syistä, ja seurauksena on käänteinen kausaliteetti: seuraus (sairaus) heiluttaakin syytä (suolansaanti). Näitä sudenkuoppia PURE-tutkijat eivät aiemmasta kritiikistä huolimatta ole edelleenkään huomioineet.

Tieteellisesti päteviä kriteereitä suolan ja terveyden välisten yhteyksien arviointiin on julkaistu, ja virtsasta tehtävien mittausten käyttöön ja tulkintaan on tulossa tarkennuksia (22 Cobb LK, Anderson CAM, Elliott P ym. Methodological issues in cohort studies that relate sodium intake to cardiovascular disease outcomes. A science advisory from the American Heart Association. Circulation 2014;129:1173–86.). Toivottavasti tieteelliset aikakauslehdet ottavat ne käyttöönsä.

Tutkijoiden motiivit herättävät kysymyksiä. Kuka hyötyy? Tutkimuksen rahoittajat, tutkijat, jokin muu taho? Usea teollisuuden ala joka tapauksessa kärsisi suolan vähentämisestä. Analogia tupakkateollisuuden harjoittamaan tupakan haittojen kieltämiseen on ilmeinen.

Suolan terveyshaitat ovat selvät ja koskevat valtaosaa väestöstä. Kansalliset ja kansainväliset suositukset suolan käytön vähentämiseksi pätevät edelleen.

Kirjoittajat
Antti Jula
tutkimusprofessori, sisätautiopin dosentti
THL, Turku
Timo Strandberg
geriatrian professori
Helsingin ja Oulun yliopistot ja HUS
Sidonnaisuudet

Antti Jula: Kohonnut verenpaine Käypä hoito -suositusryhmän puheenjohtaja, Suomen Sydänliiton ravitsemuksen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja.

Timo Strandberg: Dyslipidemian Käypä hoito -suositusryhmän puheenjohtaja, Kohonnut verenpaine Käypä hoito -suositusryhmän jäsen. Konsultointipalkkiot (mm. Amgen, AstraZeneca, MSD, Novo Nordisk Pharma, Orion, Pfizer, Servier), tutkimusyhteistyö (Amgen, MSD, Pfizer, Novo Nordisk, IMI, Suomen Akatemia, Kela), palkkiot osallistumisesta tutkimuksen toteutukseen (Oxford University), tekijänpalkkiot (WSOY, Duodecim, Suomen Lääkärilehti), osakkeet ja optiot (Orion), matka-, majoitus- ja kokouskulut (EU Geriatric Medicine Society).

Kirjallisuutta
1
Mente DM, O’Donnell M, Rangarajan S ym. Urinary sodium excretion, blood pressure, cardiovascular disease, and mortality: a-community-level prospective epidemiological cohort study. Lancet 2018;392:496–506.
2
Cobb LK, Anderson CAM, Elliott P ym. Methodological issues in cohort studies that relate sodium intake to cardiovascular disease outcomes. A science advisory from the American Heart Association. Circulation 2014;129:1173–86.
3
Lucko AM, Doktorchik C, Woodward M ym. Percentage of ingested sodium excreted in 24-hour urine collections: A systematic review and meta-analysis. J Clin Hypertens 2018;20:1220–9.
4
Rakova N, Jüttner K, Dahlmann A ym. Long-term space flight simulation reveals infradian rhytmicity in human Na(+) balance. Cell Metab 2013;17:125–31.
5
Liu K, Cooper R, McKeever J ym. Assessment of the association between habitual salt intake and high blood pressure: methodological problems. Am J Epidemiol 1979;110:219–26.
6
Olde Engebrink RHG, van den Hoek TC, van Noordenne ND ym. Use of a single baseline versus multiyear 24-hour urine collection for estimation of long-term sodium intake and associated cardiovascular and renal risk. Circulation 2017;136:917–26.
7
Mente A, O’Donnell MJ, Dagenais G ym. Validation and comparison of three formulae to estimate sodium and potassium excretion from a single morning fasting urine compared to 24-h measures in 11 countries. J Hypertens 2014;32:1005–15.
8
Ji C, Sykes L, Paul C ym. Systematic review of studies comparing 24-hour and spot urine collections for estimating population salt intake. Rev Panam Salud Publica 2012;32:307–15.
9
McLean R, Williams S, Mann J. Monitoring population sodium intake using spot urine samples: validation in a New Zealand population. J Hum Hypertens 2014;28:657–62.
10
Mill JG, Rodrigues SL, Baldo MP, Malta DC, Szwarcwald CL. Validation study of the Tanaka and Kawasaki equations to estimate the daily sodium excretion by a spot urine sample. Rev Bras Epidemiol 2015;suppl 2:224–37.
11
He FJ, Campbell NRC, Ma Y ym. Errors in estimating usual sodium intake by the Kawasaki formula alters relationship with mortality: implication for public health. Int J Epidemiol 22.6.2018. https://doi.org/10.1093/ije/dyy114
12
Wang CY, Cogswell ME, Loria CM ym. Urinary excretion of sodium, potassium, and chloride, but not iodine, varies by timing of collection in a 24-hour calibration study. J Nutr 2013;143:1276–82.

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
15 uutta dementian biomarkkeria tunnistettiin

Biomarkkerit ennustavat taudin kehittymistä jo 20 vuotta ennen diagnoosia.

Ajassa
USA:n lääkeviranomainen saa lisää kritiikkiä

Nopeutetussa hyväksynnässä laiminlyöntejä - jatkotutkimuksia jää tekemättä.

Tieteessä
Siedätyshoito tepsii kananmuna-allergiaan

Ruokasiedätys on toistaiseksi kokeellista hoitoa, jota ei pidä kokeilla omin päin.

Tieteessä
Delta-variantin levitessä sairaalaepidemian vaara on olemassa

Ennen riittävää rokotekattavuutta terveydenhuollossa on oltava varuillaan, arvioi Kanta-Hämeen sairaalaepidemian kokenut Iivo Hetemäki.

Tieteessä
Tekoäly auttoi tutkijoita selvittämään tupakoinnin ja syöpäkuolleisuuden yhteyttä

Tupakoivien syöpäpotilaiden kuolleisuus on suurempi kuin tupakoimattomien.

Liitossa
Tutkimus osoittaa: lääkärit valmiita kieltämään joitain vaihtoehtohoitoja lailla

Enemmistö lääkäreistä olisi valmis kieltämään joitain ns. vaihtoehtohoitoja lailla.