1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Tervasta täsmähoitoihin – psoriaasin muuttunut kuva
Tiede­pääkirjoitus 49/2016 vsk 71 s. 3133

Tervasta täsmähoitoihin – psoriaasin muuttunut kuva

Kuvituskuva 1

Tarja Mälkönen

LT, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri

HYKS Tulehduskeskus, Iho- ja allergiasairaala

tarja.malkonen@hus.fi

Kuvituskuva 2

Leena Koulu

LKT, dosentti, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri, vastuualuejohtaja

TYKS, ihoklinikka

   

Psoriaasi on kokenut muodonmuutoksen pitkäaikaisesta "pintaviasta" systeemisairaudeksi. Tautikäsite pitää sisällään iho- ja nivelpsoriaasin lisäksi myös liitännäissairaudet. Varsin pitkään on tiedetty psoriaasipotilaille syystä tai toisesta kumuloituvan muuta väestöä enemmän sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä, kuten ylipainoa, kohonneita verenpaine- ja lipidiarvoja ja diabetesta. Psoriaasi onkin osoitettu mm. sydäninfarktin itsenäiseksi riskitekijäksi (11 Samarasekera EJ, Neilson JM, Warren RB, Parnham J, Smith CH. Incidence of cardiovascular disease in individuals with psoriasis: a systematic review and meta-analysis. J Invest Dermatol 2013;133:2340–6.). Näitä yhdistää elimistön krooninen lieväasteinen inflammaatio, jota krooniseen psoriaasitulehdukseen ja mm. lihavuuteen liittyvät proinflammatoriset sytokiinit ylläpitävät. Sydän- ja verisuonisairauksien lisäksi psoriaasin liitännäissairauksia ovat mm. tulehdukselliset suolistosairaudet (noin nelinkertainen Crohnin taudin riski), iriitti, masennus ja alkoholin liikakäyttö.

Psoriaasin patogeneesi on viime vuosina tarkentunut merkittävästi. Se on krooninen T-lymfosyyttivoittoinen inflammatorinen sairaus, mutta ei kuitenkaan varsinainen autoimmuunisairaus, koska spesifistä autoantigeenia tai autovasta-aineita ei edelleenkään tunneta ja siinä on myös autoinflammatorisen sairauden piirteitä. Perinteinen käsitys psoriaasista Th1-auttajasoluvälitteisenä sairautena on muuttunut, kun psoriaasin todennäköisesti keskeisimmäksi tulehdusreitiksi on paljastunut Th17-reitti ja erityisesti sen sytokiinit, interleukiinit 23 ja 17 (IL-23, IL-17). (22 Lowes MA, Russell CB, Martin DA, Towne JE, Krueger JG. The IL-23/Th17 pathogenic axis in psoriasis is amplified by keratinocyte responses. Trends Immunol 2013;34:174–81.) Nämä sytokiinit ovat lisääntyneet ihon lisäksi myös psoriaasipotilaan plasmassa, mikä selittää osaltaan elimistön laaja-alaisempaa inflammaatiota.

Vaikean psoriaasin hoitovaihtoehdot ovat lisääntyneet eniten.

Yhä suurempi joukko keskivaikeaa ja vaikeaa psoriaasia sairastavista potilaista saa lääkevoiteiden ja UV-valohoitojen lisäksi systeemisiä psoriaasilääkkeitä, tavallisimmin myös nivelpsoriaasiin hyvin tehoavaa metotreksaattia. Vaikean psoriaasin hoitovaihtoehdot ovat lisääntyneet runsaassa kymmenessä vuodessa eniten. Nykyisin valikoimassa on jo kolmella eri vaikutusmekanismilla toimivia biologisia lääkevalmisteita yhteensä viisi: kolme TNF-α:n estäjää, yksi IL-12/23:n estäjä ja kaksi IL-17:n estäjää. Uusimmilla, aiempaa ns. psoriaasispesifisemmillä biologisilla lääkkeillä on varsin hyvä teho ja haitat vaikuttavat vähäisiltä (33 Farahnik B, Beroukhim K, Zhu TH ym. Ixekizumab for the treatment of psoriasis: a review of phase III trials. Dermatol Ther 2016;6:25–37.,44 Langley RG, Elewski BE, Lebwohl M ym. Secukinumab in plaque psoriasis - results of two phase 3 trials. N Engl J Med 2014;371:326–38.).

Lue myös

Inflammaatiota vaimentavilla hoidoilla on havaittu olevan sydäntautiriskiä vähentävä vaikutus, vaikkakin yhteyden osoittaminen on haasteellista ja vaatii laajan potilasaineiston. Tämä positiivinen vaikutus on todettu toistaiseksi metotreksaatilla ja TNF-α:n estäjillä (55 Ahlehoff O, Skov L, Gislason G, Gniadecki R ym. Cardiovascular outcomes and systemic anti-inflammatory drugs in patients with severe psoriasis: 5-year follow-up of a Danish nationwide cohort. EADV 2015;29:1128–34.) (myös nivelreumassa). Todennäköisesti vaikutus perustuu psoriaasitulehduksen ja sitä kautta kokonaisinflammaation vähenemiseen elimistössä, mutta myös suoraan inflammaatiota vähentävään vaikutukseen muissa kohde-elimissä, kuten verisuonten seinämissä.

Psoriaasipotilaan onnistunut hoito on kirjaimellisesti kokonaisvaltaista: iho- ja niveltaudin hoidon lisäksi tavoitteena on lievittää koko elimistön inflammaatiota, hoitaa (piilevätkin) infektiot esimerkiksi hampaistosta huolellisesti, kartoittaa ja hoitaa sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät ja kannustaa terveellisiin elämäntapoihin. Tämä edellyttää motivoivaa ja luottamuksellista potilas-lääkärisuhdetta ja useiden erikoisalojen pitkäaikaista yhteistyötä. Nykyhoitojen tavoitteena ovat aiempaa tyytyväisemmät, toimintakykyisemmät ja terveemmät psoriaasipotilaat.

Kirjoittajat
Tarja Mälkönen
LT, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri
HYKS Tulehduskeskus, Iho- ja allergiasairaala
tarja.malkonen@hus.fi
Leena Koulu
LKT, dosentti, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri, vastuualuejohtaja
TYKS, ihoklinikka
Kirjallisuutta
1
Samarasekera EJ, Neilson JM, Warren RB, Parnham J, Smith CH. Incidence of cardiovascular disease in individuals with psoriasis: a systematic review and meta-analysis. J Invest Dermatol 2013;133:2340–6.
2
Lowes MA, Russell CB, Martin DA, Towne JE, Krueger JG. The IL-23/Th17 pathogenic axis in psoriasis is amplified by keratinocyte responses. Trends Immunol 2013;34:174–81.
3
Farahnik B, Beroukhim K, Zhu TH ym. Ixekizumab for the treatment of psoriasis: a review of phase III trials. Dermatol Ther 2016;6:25–37.
4
Langley RG, Elewski BE, Lebwohl M ym. Secukinumab in plaque psoriasis - results of two phase 3 trials. N Engl J Med 2014;371:326–38.
5
Ahlehoff O, Skov L, Gislason G, Gniadecki R ym. Cardiovascular outcomes and systemic anti-inflammatory drugs in patients with severe psoriasis: 5-year follow-up of a Danish nationwide cohort. EADV 2015;29:1128–34.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Opintolainahelpotuksilla lääkäreitä syrjäseuduille, vihjaisi Saarikko

Työryhmä selvittää keinoja, joilla harvaanasuttujen alueiden työvoimapulaa voitaisiin helpottaa.

Ajassa
HUS kilpailutti päivystyksen ostolääkärit uudella tavalla

Uudessa menettelyssä kilpailua käydään koko hankintamenettelyn ajan.

Ajassa
HIV-tartuntoja ennaltaehkäisevä lääkitys maksuttomaksi

Oikein käytettynä lääke suojaa tehokkaasti HIV-tartunnalta.

Tieteessä
Naltreksoni vähentää alkoholiongelmaisten sairaalahoitoja

Tutkimuksen mukaan vain noin neljännes alkoholiongelmaisista saa lääkehoitoa.

Ajassa
Koronan brittivarianttien etsintää laajennetaan koko maahan

THL ottamassa käyttöön PCR-testin, joka antaa alustavan vastauksen variantista.

Ajassa
STM patistaa kuntia antamaan koronarokotteet viipymättä

Koronarokotustiedot on tallennettava sähköiseen potilastietojärjestelmään.