1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Värttinäluun alaosan murtuman hoito on muuttunut – mutta miksi?
Tiede­pääkirjoitus 48/2016 vsk 71 s. 3061

Värttinäluun alaosan murtuman hoito on muuttunut – mutta miksi?

Kuvituskuva 1

Nina Lindfors

LT, DI, dosentti, käsikirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Ylilääkäri, opetus ja tutkimuslinjajohtaja

HYKS, Tukielin- ja plastiikkakirurgia

nina.c.lindfors@hus.fi

Värttinäluun alaosan murtuma on yläraajan yleisin murtuma (11 Larsen CF, Lauritsen J. Epidemiology of acute wrist trauma. Int J Epidemiol 1993;22:911–6.). Eniten niitä esiintyy kasvuikäisillä pojilla ja vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla, ja yleensä murtuma syntyy ojennetun käden varaan kaatuessa. Yleisin on Collesin murtuma, johon voi liittyä sekä radiologisesti havaittavaa ns. lyhentymää, nivelpinnan kallistumaa sekä pirstaleisuutta. Monimuotoisuuden vuoksi vamman radiologinen tulkinta ja hoitolinjan valinta voi olla haastavaa.

Murtumien diagnostiikassa käytetään yhä enemmän kartiokeilatietokonetomografiaa perinteisten röntgenkuvien lisäksi. Sen avulla pystytään tarkemmin havaitsemaan nivelpinnan murtumat ja murtumakappaleiden siirtymät, mistä on hyötyä erityisesti pirstaleisia murtumia arvioitaessa. Toisaalta murtumien yhä tarkempi arvioiminen on voinut osaltaan vaikuttaa leikkausmäärien kasvuun.

Murtumien yhä tarkempi arvioiminen on voinut kasvattaa leikkausmääriä.

Värttinäluun alaosan murtuman leikkaushoito on lisääntynyt kaikissa länsimaissa, Suomessa kaksinkertaiseksi 1998–2008 (22 Mattila VM, Huttunen TT, Sillanpää P, Niemi S, Pihlajamäki H, Kannus P. Significant change in the surgical treatment of distal radius fractures: a nationwide study between 1998-2008 in Finland. J Trauma 2011;71:939–43.). Eniten tähän on vaikuttanut lukkoruuvilevyjen tulo markkinoille. Ulkoisista kiinnityksistä on lähes kokonaan luovuttu värttinäluun alaosan murtumien hoidossa. Lukkoruuvilevyillä pystytään kiinnittämään hyvinkin pieniä murtumakappaleita ja palauttamaan luinen anatomia pirstaleisissakin murtumissa. Mutta saavutetaanko hoitolinjan muutoksella terveyshyötyä?

Vaikka värttinäluun alaosan murtuma on yleinen, korkeatasoista tieteellistä näyttöä sen hoidosta löytyy varsin niukasti. Hoidon vaikuttavuutta ja toiminnallista lopputulosta pyritään ennustamaan radiologisilla mittareilla. Huonoa lopputulosta ennustavat etenkin värttinäluun lyhentymä, nivelpinnan pykälä ja rako (33 Grewal R, MacDermid JC. The risk of adverse outcomes in extra-articular distal radius fractures is increased with malalignment in patients of all ages but mitigated in older patients. J Hand Surg Am 2007;32:962–70.). Nivelpinnan dorsaalisella kallistumalla on todettu olevan merkitystä, mutta vähemmän kuin lyhentymällä (33 Grewal R, MacDermid JC. The risk of adverse outcomes in extra-articular distal radius fractures is increased with malalignment in patients of all ages but mitigated in older patients. J Hand Surg Am 2007;32:962–70.). Murtuman instabiliteetti, jolla yleisesti tarkoitetaan murtumaa kuvaavien parametrien asettumista sovittujen raja-arvojen ulkopuolelle, heikentää radiologista lopputulosta.

Ikä on todettu instabiliteetin tärkeimmäksi ennustetekijäksi. Iäkkäillä potilailla radiologinen lopputulos ja murtuman luutuminen ns. virheasentoon eivät välttämättä korreloi toiminnalliseen tulokseen (44 Arora R, Lutz M, Deml C ym. A prospective randomized trial comparing nonoperative treatment with volar locking plate fixation for displaced and unstable distal radial fractures in patients sixty-five years of age and older. J Bone Joint Surg Am 2011;93:2146–53.). Konservatiivisella hoidolla saavutetaan huonompi radiologinen tulos kuin leikkaushoidolla, mutta sillä ei näytä olevan vaikutusta komplikaatioiden määrään tai toiminnalliseen lopputulokseen yli 65-vuotiailla potilailla. Näin ollen tämä ikäryhmä ei todennäköisesti hyödy kirurgisesta hoidosta, vaikka murtuman asentoa kuvaavat parametrit jäisivät hyväksyttävien raja-arvojen ulkopuolelle.

Lue myös

Lisääntyvällä kuvantamisella ja leikkaushoidolla ei siis välttämättä aina saavuteta merkittävää terveyshyötyä. Leikkaushoidolla voidaan aiheuttaa myös haittoja. Mikä sitten on värttinäluun alaosan tyyppimurtuman suositeltava hoito?

Nykytiedon valossa värttinäluun murtuman hyväksyttävän asennon kriteerit alle 65-vuotiailla ovat korkeintaan 3 mm:n lyhentymä, korkeintaan 15 asteen dorsaalinen kallistuma, korkeintaan 20 asteen volaarinen kallistuma ja alle 1 mm:n pykälä tai rako nivelpinnassa. Konservatiivinen hoito toteutetaan tarvittaessa perinteisesti sulkeisella paikalleenasetuksella ja kipsauksella. Kipsihoito tulee toteuttaa funktioasentoisella kipsilastalla tai kipsaamalla ranne kevyeen koukistukseen ja taivutukseen kyynärluun puoleiselle sivulle. Jyrkempi fleksioasento ei näytä edistävän murtuman paranemista, joten ranteen kipsaamista voimakkaampaan koukistukseen, sisäkiertoon ja taivutukseen kyynärluun puoleiselle sivulle ei enää suositella (55 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Fysiatriyhdistys ry:n, Suomen Käsikirurgiyhdistys ry:n ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Värttinäluun alaosan murtuma (rannemurtuma). Käypä hoito -suositus 24.5.2016. www.kaypahoito.fi).

Kirurgista hoitoa tulee harkita etenkin työikäisille potilaille, jos murtuman asento ei ole hyväksyttävä tai se pettää 1–2 viikon seurannassa, mutta myös aktiivisille iäkkäämmille potilaille, jotka tarvitsevat hyvää yläraajan toimintakykyä. Hoitolinja tulee kuitenkin aina valita yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.

Kirjoittajat
Nina Lindfors
LT, DI, dosentti, käsikirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Ylilääkäri, opetus ja tutkimuslinjajohtaja
HYKS, Tukielin- ja plastiikkakirurgia
nina.c.lindfors@hus.fi
Kirjallisuutta
1
Larsen CF, Lauritsen J. Epidemiology of acute wrist trauma. Int J Epidemiol 1993;22:911–6.
2
Mattila VM, Huttunen TT, Sillanpää P, Niemi S, Pihlajamäki H, Kannus P. Significant change in the surgical treatment of distal radius fractures: a nationwide study between 1998-2008 in Finland. J Trauma 2011;71:939–43.
3
Grewal R, MacDermid JC. The risk of adverse outcomes in extra-articular distal radius fractures is increased with malalignment in patients of all ages but mitigated in older patients. J Hand Surg Am 2007;32:962–70.
4
Arora R, Lutz M, Deml C ym. A prospective randomized trial comparing nonoperative treatment with volar locking plate fixation for displaced and unstable distal radial fractures in patients sixty-five years of age and older. J Bone Joint Surg Am 2011;93:2146–53.
5
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Fysiatriyhdistys ry:n, Suomen Käsikirurgiyhdistys ry:n ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Värttinäluun alaosan murtuma (rannemurtuma). Käypä hoito -suositus 24.5.2016. www.kaypahoito.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Avi asetti uhkasakon – Nurmeksen yöpäivystys pitää lopettaa

Määräykseen sisältyy 200 000 euron uhkasakko.

Tieteessä
Laihduttamisyritykset kasvattivat riskiä lihoa ja sairastua tyypin 2 diabetekseen

Alun perin normaalipainoiset laihduttajat lihoivat enemmän 11 vuoden aikana kuin ne normaalipainoiset, jotka eivät laihduttaneet.

Ajassa
Missä maskisuositus viipyy?

Lääkärit suosittelevat Twitterissä suojaamaan maskilla itseään ja muita koronavirukselta.

Ajassa
FinnHELP tarjoaa tukea päivystyksen työntekijöille korona-aikana

- Korona on tehnyt terveydenhuollon ammattilaiset näkyviksi kokonaisina, sanoo Sari Ridell.

Ajassa
Koronahuoli näkyi kesätöissä

Erityisesti vanhemmat potilaat ottivat epidemian puheeksi, Rebekka Laitinen kertoo.

Ajassa
Mielekäs vapaa-aika painaa lääkäriopiskelijoiden työpaikan valinnassa

Useimmat Oulun yliopiston lääketieteen opiskelijat haluavat tehdä osa-aikaista työtä valmistuttuaan.