1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Oireita viljoista ilman keliakiaa - mitä gluteeniherkkyydestä tiedetään?
Pääkirjoitus 8/2014 vsk 69 s. 531 - 532

Oireita viljoista ilman keliakiaa - mitä gluteeniherkkyydestä tiedetään?

Kirjallisuudesta löytyy jo 1978 lähtien tapausselostuksia ja pieniä avoimia tutkimuksia potilaista, joilla esiintyy normaalin gluteenipitoisen ruokavalion aikana keliakialle tyypillisiä vatsavaivoja ja muita oireita, vaikka ohutsuolen suolinukka on normaali ja keliakiaserologia negatiivinen (11 Sapone A, Bai JC, Ciacci C ym. Spectrum of gluten-related disorders: consensus on new nomenclature and classification. BMC Med 2012;10:13.). Useimmiten ei löydy myöskään viitteitä IgE-välitteisestä ruoka-allergiasta. Gluteenittomalla ruokavaliolla oireet helpottavat, mutta potilas jää tavallaan ilman diagnoosia.

Vuonna 2011 gluteeniherkkyydestä julkaistiin ensimmäinen sokkoutettu ja satunnaistettu tutkimus (22 Biesiekierski JR, Newnham ED, Irving PM ym. Gluten causes gastrointestinal symptoms in subjects without celiac disease: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Am J Gastroenterol 2011;106:508-14.). Siinä oli mukana 34 aikuista, joiden ärtyvän suolen tyyppisiin oireisiin gluteeniton ruokavalio oli auttanut mutta joilta keliakia oli suljettu pois. Heidät satunnaistettiin käyttämään kuuden viikon ajan päivittäin 16 grammaa gluteenia tai lumeainetta. Gluteenia saaneilla oli merkittävästi enemmän vatsavaivoja, mutta keliakiavasta-aineissa, ulosteen laktoferriinitasoissa tai suolen läpäisevyydessä ei todettu muutoksia; gluteeniherkkyyden mekanismeista ei saatu selvyyttä (22 Biesiekierski JR, Newnham ED, Irving PM ym. Gluten causes gastrointestinal symptoms in subjects without celiac disease: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Am J Gastroenterol 2011;106:508-14.).

Samana vuonna järjestettiin aiheesta ensimmäinen konsensuskokous, jossa yksimielisesti todettiin, että jotkut saavat oireita gluteenipitoisista viljoista ilman keliakiaa tai vilja-allergiaa, mutta tilaan liittyy runsaasti avoimia kysymyksiä. Aiheeseen liittyvää kiinnostusta kuvaa se, että konsensuslausuma (11 Sapone A, Bai JC, Ciacci C ym. Spectrum of gluten-related disorders: consensus on new nomenclature and classification. BMC Med 2012;10:13.) on BMC Medicine -lehden toiseksi luetuin artikkeli kautta aikojen ja sitä on käyty katsomassa lehden verkkosivuilla yli 77 000 kertaa.

Konsensuslausumassa todetaan, että gluteeniherkkyyden toteamiseen ei ole luotettavaa testiä, ja niinpä arviot sen yleisyydestä vaihtelevat laajasti, 0,5 %:sta 6 %:iin, eikä tiedetä, esiintyykö tautia lapsilla yhtä lailla kuin aikuisilla (11 Sapone A, Bai JC, Ciacci C ym. Spectrum of gluten-related disorders: consensus on new nomenclature and classification. BMC Med 2012;10:13.). Keliakian ja vilja-allergian mahdollisuudet tulee sulkea pois luotettavasti: endomysium- ja transglutaminaasivasta-aineiden tulee olla negatiiviset, suolinukan normaali ja IgE-välitteisten ruoka-allergiatestitulosten kielteiset. Gluteeniton ruokavalio helpottaa oireita, mutta ne palaavat, kun potilas altistetaan uudelleen ravinnon gluteenille (11 Sapone A, Bai JC, Ciacci C ym. Spectrum of gluten-related disorders: consensus on new nomenclature and classification. BMC Med 2012;10:13.). Gluteeniherkkyys ei rajoitu keliakian kudostyyppiin HLA-DQ2 tai -DQ8, ja perinteiset epätarkat gliadiinivasta-ainetasot voivat olla suurentuneet. Miten tauti kehittyy, mikä on sen luonnollinen kulku ja mitä mahdollisia komplikaatioita siihen liittyy, ei tiedetä, eikä myöskään sitä, tuleeko gluteenittoman ruokavalion olla elinikäinen ja yhtä tiukka kuin keliakiassa.

Tutkimukset ovat konsensuskokouksen jälkeen tuoneet lisänäyttöä mahdollisesta gluteeniherkkyydestä. Italialaisessa tutkimuksessa 920 aikuista, joilla oli ärtyvän suolen oireita ilman keliakiaa, altistettiin gluteenittoman eliminaatiojakson jälkeen sokkoutetusti joko vehnälle tai lumeaineelle. Yhteensä 276 henkilöllä todettiin oireita vehnästä, mutta heistä 206 sai oireita muistakin ruoka-aineista. Osalla vehnäherkistä henkilöistä todettiin suolen limakalvolla eosinofiliaa, mutta ei viitteitä IgE-välitteisestä ruoka-allergiasta (33 Carroccio A, Mansueto P, Iacono G ym. Non-celiac wheat sensitivity diagnosed by double-blind placebo-controlled challenge: exploring a new clinical entity. Am J Gastroenterol 2012;107:1898-906.). Toisaalta 8 %:lla vehnäherkistä oli ohutsuolen limakalvolla paikallisesti endomysiumvasta-aineita, jotka viittaavat alkavaan keliakiaan, vaikka seerumissa näitä vasta-aineita ei todettu. Toisessa tutkimuksessa gluteeniton ruokavalio vähensi ripulioiretta ja ohutsuolen läpäisevyyttä erityisesti ärtyvän suolen oireyhtymä sairastavilla potilailla, joilla oli keliakiaan sopiva HLA (44 Vazquez-Roque MI, Camilleri M, Smyrk T ym. A controlled trial of gluten-free diet in patients with irritable bowel syndrome-diarrhea: effects on bowel frequency and intestinal function. Gastroenterology 2013;144:903-11.).

Lue myös

Gluteenin lisäksi vehnä sisältää huonosti ohutsuolesta imeytyviä ja nopeasti fermentoituvia ns. FODMAP-hiilihydraatteja (fermentable oligo-, di- and monosaccarides and polyols), jotka voivat aiheuttaa vatsaoireita ärtyvän suolen oireyhtymää sairastaville (55 Laatikainen R, Hillilä M. Onko ärtyvän suolen oireyhtymän ruokavaliohoito selkiytymässä? Fermentoituvien hiilihydraattien rajoituksella lupaavia tuloksia. Suomen Lääkäril 2012;67:2377-82.). Gluteenittomassa ruokavaliossa näiden hiilihydraattien määrä on huomattavasti pienempi kuin gluteenia sisältävässä ruokavaliossa. Australialaiset tutkijat selvittivät, johtuvatko gluteeniherkkien potilaiden oireet gluteenista vai muista ravinnon osasista (66 Biesiekierski JR, Peters SL, Newnham ED, Rosella O, Muir JG, Gibson PR. No effects of gluten in patients with self-reported non-celiac gluten sensitivity after dietary reduction of fermentable, poorly absorbed, short-chain carbohydrates. Gastroenterology 2013;145:320-8.). Potilaat aloittivat ruokavalion, jossa vältettiin FODMAP-hiilihydraatteja. Myöhemmin heidät altistettiin vaihdellen sokkoutetusti ja satunnaistetusti eri gluteenimäärille tai vertailuaineelle (heraproteiinille). Vatsavaivat vähenivät selvästi FODMAP-hiilihydraatteja vältettäessä, mutta altistuksissa gluteenille spesifistä reaktiota ei voitu todentaa (66 Biesiekierski JR, Peters SL, Newnham ED, Rosella O, Muir JG, Gibson PR. No effects of gluten in patients with self-reported non-celiac gluten sensitivity after dietary reduction of fermentable, poorly absorbed, short-chain carbohydrates. Gastroenterology 2013;145:320-8.). Ehkä "gluteeniherkkyys" johtuukin viljan muista aineosista kuin gluteenista. On myös esitetty, että viljaherkkyyden taustalla voisi olla vehnän sisältämä amylaasin ja trypsiinin estäjä (77 Junker Y, Zeissig S, Kim SJ ym. Wheat amylase trypsin inhibitors drive intestinal inflammation via activation of toll-like receptor 4. J Exp Med 2012;209:2395-408.).

Samalla kun mahdollista gluteeniherkkyyttä on alettu tutkia, yleinen mielenkiinto gluteenitonta ruokavaliota kohtaan on herännyt. Gluteeniton ruokavalio ylsi viime vuonna kymmenen kiinnostavimman ruokatrendin listalle ja gluteenittomien tuotteiden myyntiluvut ovat olleet kovassa kasvussa. Keliakiassa ja vilja-allergiassa gluteenittomalla ruokavaliolla on paikkansa, mutta muuten sen mainostettuja terveysvaikutuksia pitää tarkastella kriittisesti, sillä siinä kuidun ja monen mineraalin saanti jää vähäiseksi ja sokerien osuus kasvaa (88 Wild D, Robins GG, Burley VJ, Howdle PD. Evidence of high sugar intake, and low fibre and mineral intake, in the gluten-free diet. Aliment Pharmacol Ther 2010;32:573-81.). Gluteenittoman ruokavalion aloittaminen ilman keliakian poissulkua voi jatkossa hankaloittaa oikeaan diagnoosiin pääsyä.

Gluteeniherkkyydestä tai viljaherkkyydestä ilman keliakiaa tarvitaan lisätutkimuksia, jotta diagnostiset kriteerit ja hoidon tarve selkenevät. Joka tapauksessa ilmiö näyttää olevan jopa tavallisempi kuin keliakia.

Kirjoittajat
Katri Kaukinen
professori, ylilääkäri
Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö
Seinäjoen keskussairaala, sisätautien klinikka
TAYS, gastroenterologian vastuualue
Pekka Collin
dosentti, osastonylilääkäri
TAYS, gastroenterologian vastuualue
Kirjallisuutta
1
Sapone A, Bai JC, Ciacci C ym. Spectrum of gluten-related disorders: consensus on new nomenclature and classification. BMC Med 2012;10:13.
2
Biesiekierski JR, Newnham ED, Irving PM ym. Gluten causes gastrointestinal symptoms in subjects without celiac disease: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Am J Gastroenterol 2011;106:508-14.
3
Carroccio A, Mansueto P, Iacono G ym. Non-celiac wheat sensitivity diagnosed by double-blind placebo-controlled challenge: exploring a new clinical entity. Am J Gastroenterol 2012;107:1898-906.
4
Vazquez-Roque MI, Camilleri M, Smyrk T ym. A controlled trial of gluten-free diet in patients with irritable bowel syndrome-diarrhea: effects on bowel frequency and intestinal function. Gastroenterology 2013;144:903-11.
5
Laatikainen R, Hillilä M. Onko ärtyvän suolen oireyhtymän ruokavaliohoito selkiytymässä? Fermentoituvien hiilihydraattien rajoituksella lupaavia tuloksia. Suomen Lääkäril 2012;67:2377-82.
6
Biesiekierski JR, Peters SL, Newnham ED, Rosella O, Muir JG, Gibson PR. No effects of gluten in patients with self-reported non-celiac gluten sensitivity after dietary reduction of fermentable, poorly absorbed, short-chain carbohydrates. Gastroenterology 2013;145:320-8.
7
Junker Y, Zeissig S, Kim SJ ym. Wheat amylase trypsin inhibitors drive intestinal inflammation via activation of toll-like receptor 4. J Exp Med 2012;209:2395-408.
8
Wild D, Robins GG, Burley VJ, Howdle PD. Evidence of high sugar intake, and low fibre and mineral intake, in the gluten-free diet. Aliment Pharmacol Ther 2010;32:573-81.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona on vienyt raskaana olevia sektion vaatineeseen tehohoitoon

Kaikki tehohoitoon joutuneet odottajat ovat olleet rokottamattomia.

Ajassa
Sote-uudistus purkaa paikalliset sopimukset

Muutoksia voi tulla myös esimerkiksi palkkaan, työnkuvaan ja työaikaan.

Tieteessä
Ruokavalion kontrollointi ja syömishäiriöt yhteydessä vammariskiin naisurheilijoilla

Rajoittunut syömiskäyttäytyminen, syömishäiriö ja kuukautiskierron häiriöt olivat yleisempiä lajeissa, joissa paino tai ulkonäkö on keskeisessä asemassa.

Ajassa
Arkkiatri Risto Pelkosen lahjakeräys tuotti merkittävän summan

Lahjarahaston tuotto suunnataan nuorten tutkijoiden kliiniseen lääketieteelliseen ja hammaslääketieteelliseen tutkimustyöhön.

Tieteessä
Viruslääke paransi haimasolumallissa enterovirusten aiheuttaman kroonisen infektion

Viruslääkkeistä uusia mahdollisuuksia tyypin 1 diabeteksen hoitoon ja ehkäisyyn?

Ajassa
Husissa tehdään taas keuhkovaltimoiden puhdistusleikkauksia

Ensisijainen hoito silloin, kun akuutti keuhkoveritulppa ei liukene, vaan muuttuu krooniseksi keuhkovaltimoita ahtauttavaksi arpikudokseksi.