1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Osaamista ja laatua itsemurhaa yrittäneiden hoitoon
Pääkirjoitus 35/2015 vsk 70 s. 2133

Osaamista ja laatua itsemurhaa yrittäneiden hoitoon

Vuosittain Suomessa vajaa tuhat ihmistä tekee itsemurhan, ja heistä noin puolet on yrittänyt itsemurhaa aiemmin. Aikaisempi itsemurhayritys merkitsee lähes 40-kertaista itsemurhariskiä (11 Harris EC, Barraclough B. Suicide as an outcome for mental disorders. A meta-analysis. Br J Psychiatry 1997;170:205-28.), ja riski säilyy suurentuneena jopa vuosikymmeniä (22 Suominen K, Isometsä E, Suokas J, Haukka J, Achte K, Lönnqvist J. Completed suicide after a suicide attempt: a 37-year follow-up study. Am J Psychiatr 2004;161:562-3.). Myös muista syistä johtuva kuolleisuus on itsemurhaa yrittäneillä lisääntynyt (33 Karasouli E, Owens D, Abbot R, Hurst K, Dennis M. Alll-cause mortality after non-fatal self-poisoning: a cohort study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2011;46:455-62.).

Yhdellekään itsemurhalle ei voida osoittaa vain yhtä ainoaa syytä. Jokaisella itsemurhalla on oma ainutlaatuinen historia, joka voidaan jäsentää itsemurhaprosessiksi. Prosessi muodostuu altistavista tekijöistä (esim. psykiatriset sairaudet, kuten masennus), suojaavien tekijöiden vähyydestä (esim. sosiaalisen tukiverkoston puute), laukaisevista tekijöistä (esim. menetys, kuten ero tai työpaikan menetys), itsemurhamenetelmien (esim. ampuma-aseet) saatavuudesta, itsetuhokäyttäytymiseen ja siihen puuttumiseen liittyvistä tekijöistä (esim. sivullisten ihmisten väliintulon mahdollisuus itsemurhaa yrittäessä). Aikaisempi itsemurhayritys on yksi tärkeimmistä yksittäisistä itsemurhan riskitekijöistä.

Terveydenhuollon keskeinen toiminta-alue itsemurhien ehkäisyssä on itsemurhaa yrittäneiden hyvä arviointi ja hoito. Valtaosa itsemurhayrityksistä on lääkeainemyrkytyksiä, ja niiden asianmukainen hoito sitoo huomattavasti päivystyspoliklinikoiden voimavaroja. Tämän potilasryhmän hoitaminen voi aiheuttaa osassa henkilökuntaa voimakkaita tunnereaktioita ja hoito voidaan kokea ongelmalliseksi ja vaikeaksi (44 Saunders K, Hawton K, Fortune S, Farrel S. Attitudes and knowledge of clinical staff regarding people who self-harm: A systematic review. Journal of Affective Disorders 2012;139:205-16.). Somaattisen ensihoidon jälkeen jokaiselle itsemurhaa yrittäneelle potilaalle on tarjottava välitöntä ammattiapua tilanteen selvittämiseksi ja tarpeenmukaisen jatkohoidon järjestämiseksi (55 Suokas J, Suominen K. Itsemurhaa yrittäneen psykiatrinen arviointi ja hoito. Duodecim 2002;118:287-92.).

Jokaisessa päivystysyksikössä tulee sopia, miten itsemurhaa yrittäneiden potilaiden arviointi toteutetaan sekä virka-aikana että päivystysaikana. Jos psykiatrian alan henkilökuntaa ei ole saatavilla, on tärkeää kouluttaa päivystysalueen henkilökuntaa arvioimaan itsemurhaa yrittäneiden psykososiaalista tilaa, itsemurhayritykseen liittynyttä kuolemanhalua sekä potilaan suhtautumista henkiinjäämiseen. Mahdollisuuksien mukaan on hyvä kutsua arvioon mukaan potilaan läheisiä, koska tukiverkon luominen itsetuhoiselle potilaalle on keskeistä uuden itsemurhayrityksen ehkäisyssä.

Itsemurhaa yrittänyt potilas on usein kriisissä, ja jokaiselle tulee tarjota mahdollisuus tarvittavaan jatkohoitoon. Useimmat itsemurhaa yrittäneet kuuluvat psykiatrisen tai päihdehuollon jatkohoidon piiriin. Sairaalahoitoa heistä tarvitsee vain pieni osa. Osalle potilaista voi riittää, että ollaan yhteydessä avohoidosta vastaavaan yksikköön ja aikaistetaan seuraavaa tapaamisaikaa. Avun tarjoaminen ja jatkohoitoon ohjaaminen viestittävät potilaalle, että häneen suhtaudutaan vakavasti. Itsemurhayritys on merkki avun tarpeesta.

Lue myös

Itsetuhoista käyttäytymistä voidaan vähentää psykoterapian ja lääkityksen keinoin (66 Kulvik T, Suominen K. Mitä itsemurhayrityksen jälkeen - työkalupakki kliinikon käyttöön. Suom Lääkäril 2015;70:2151-5.,77 APA Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Patients With Suicidal Behaviors 2003. Am J Psychiatry 2003;160 (November suppl). http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/suicide.pdf,88 NICE Guidelines: National Institute for Health and Clinical Excellence. Self-harm: longer-term management. 2011. http://guidance.nice.org.uk/CG133.). 90 %:lla itsemurhan tehneistä on psykiatrinen sairaus ja jopa noin 60 %:lla mielialahäiriö (77 APA Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Patients With Suicidal Behaviors 2003. Am J Psychiatry 2003;160 (November suppl). http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/suicide.pdf). Masennuksen syvyys ja kesto ovat merkittäviä mielialahäiriöpotilaiden itsemurhia ja itsemurhayrityksiä ennustavia tekijöitä. Masennuksen tunnistaminen ja jatkohoidon järjestäminen ovatkin olennaisia itsetuhokäyttäytymisen ehkäisyssä.

Itsemurhaa yrittäneiden laadukas ja hyvä ensivaiheen hoito on tärkeää. Itsemurhaa yrittäneille on olemassa tehokkaita hoitokeinoja, ja arvioinnin ja hoidon tueksi on laadittu hoitosuosituksia Britanniassa (88 NICE Guidelines: National Institute for Health and Clinical Excellence. Self-harm: longer-term management. 2011. http://guidance.nice.org.uk/CG133.) ja Yhdysvalloissa (77 APA Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Patients With Suicidal Behaviors 2003. Am J Psychiatry 2003;160 (November suppl). http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/suicide.pdf). Itsetuhoinen käyttäytyminen on laajuudeltaan ja seuraamuksiltaan niin mittava ongelma, että myös kotimainen hoitosuositus on tarpeen. Mitä enemmän tietoa ja työkaluja terveydenhuoltohenkilökunnalla on, sitä paremmat valmiudet heillä on tämän vaikeahoitoisen potilasryhmän kohtaamiseen. Kansallinen hoitosuositus parantaisi hoidon laatua.

Kirjoittajat
Jaana Suokas
LT, psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri, erikoistutkija
HUS, HYKS, Psykiatrian tulosyksikkö, THL
jaana.suokas@hus.fi
Hanna Valtonen
LT, psykiatrian dosentti, kouluttajalääkäri
Helsingin kaupunki, Auroran sairaala
hanna.valtonen@hel.fi
Kirjallisuutta
1
Harris EC, Barraclough B. Suicide as an outcome for mental disorders. A meta-analysis. Br J Psychiatry 1997;170:205-28.
2
Suominen K, Isometsä E, Suokas J, Haukka J, Achte K, Lönnqvist J. Completed suicide after a suicide attempt: a 37-year follow-up study. Am J Psychiatr 2004;161:562-3.
3
Karasouli E, Owens D, Abbot R, Hurst K, Dennis M. Alll-cause mortality after non-fatal self-poisoning: a cohort study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2011;46:455-62.
4
Saunders K, Hawton K, Fortune S, Farrel S. Attitudes and knowledge of clinical staff regarding people who self-harm: A systematic review. Journal of Affective Disorders 2012;139:205-16.
5
Suokas J, Suominen K. Itsemurhaa yrittäneen psykiatrinen arviointi ja hoito. Duodecim 2002;118:287-92.
6
Kulvik T, Suominen K. Mitä itsemurhayrityksen jälkeen - työkalupakki kliinikon käyttöön. Suom Lääkäril 2015;70:2151-5.
7
APA Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Patients With Suicidal Behaviors 2003. Am J Psychiatry 2003;160 (November suppl). http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/suicide.pdf
8
NICE Guidelines: National Institute for Health and Clinical Excellence. Self-harm: longer-term management. 2011. http://guidance.nice.org.uk/CG133.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Olli Vapalahti: Uudessa virusvariantissa on huolestuttavia piirteitä

Vielä ei voi päätellä, miten hyvin eteläisessä Afrikassa havaittu variantti leviää erilaisissa olosuhteissa.

Tiedepääkirjoitus
Eteisvärinää löytyy, jos sitä haetaan – mutta mikä on terveyshyöty?

Eteisvärinän seulonnan terveyshyödyt ovat vielä osoittamatta, kirjoittavat Mika Lehto ja Juhani Airaksinen.

Kolumni
Tunnustan

Taide selviää kaikesta, jopa somesta, vaikka fiktion voisi jo julistaa kuolleeksi, kirjoittaa Roope Sarvilinna.

Ajassa
THL kehottaa välttämään matkustamista eteläiseen Afrikkaan

Kyseessä on varotoimi uuden koronavirusvariantin varalta.

Tieteessä
Lupaavia lääke-ehdokkaita suolen mikrobiston suojaksi antibiooteilta

Tarkempi analyysi anti­bioottien tehosta suolistobakteereihin on tähän asti puuttunut.

Tieteessä
Hyödyttääkö geenimuutosten seulonta oireettomassa neutropeniassa?

Geenitutkimuksella yritettiin selvittää, onko tila oikeasti harmiton.