Kommentti

Milloin opioidit muuttuivat vaarallisiksi?

Tämä kysymys on tullut viime vuosina usein mieleen pohjoisen Amerikan opioidikatastrofia seuratessa. Vastaus löytyy jokaisesta farmakologian oppikirjasta.

Eija Kalso
Kuvituskuva 1

Opioidit ovat aina olleet vaarallisia. Niille tyypillisiä haittavaikutuksia ovat hengityslama sekä riippuvuuden ja toleranssin kehittyminen.

Vaaralliset opioidit ovat mahdollistaneet modernin kirurgian kehityksen ja postoperatiivisen kivun turvallisen lievityksen. Niitä on annosteltu suoneen, lihakseen, ihon alle ja spinaalisesti, opioidien vaikutukset tuntevien anestesiologien valvonnassa. Potilaiden kotiutuessa heidän tuli aiemmin pärjätä tulehduskipulääkkeillä ja heikoilla suun kautta otettavilla opioideilla. Muussa tapauksessa kotiutus viivästyi.

Syöpäpotilaiden kivunhoito oli 1980-luvun loppupuolelle asti yllä mainittujen annostelumuotojen varassa oraalista morfiiniliuosta lukuun ottamatta. Opioiditabletit olivat suuri edistysaskel syöpäpotilaiden kivunhoidossa. Potilaita oli aiempaa helpompi hoitaa myös kotona. Osa syöpäpotilaista ei pysty ottamaan lääkkeitä suun kautta. Heitä varten kehitettiin annostelukalvosta ihon kautta imeytyvä fentanyylivalmiste.

Myös terveydenhuollon toimintatapojen muutokset ovat tehneet opioideista aiempaa vaarallisempia.

Opioidit muuttuivat vaarallisiksi kliinisessä käytössä useasta syystä. Opioiditabletteja oli helppo määrätä "kaksi kertaa vuorokaudessa kovaan kipuun". Morfiini on aina kuulostanut vaaralliselta. Se aktivoi aivojen hälytyskeskuksen. Oksikodoni on sitä vastoin neutraali nimi, jolta tämä limbisen järjestelmän vaste puuttuu. Tämä taisi olla valttikortti uutta hittituotetta kehitettäessä. Kun vain anestesiologin aiemmin turvallisesti annostelema fentanyyli pantiin "laastariin", tulkitsi limbinen järjestelmä sen joka pipin hoitavaksi "kipulaastariksi".

Myös terveydenhuollon toimintatapojen muutokset ovat tehneet opioideista aiempaa vaarallisempia. Lyhytjälkihoitoinen kirurgia lisää operatiivisen toiminnan tehokkuutta, mutta sen seurauksena potilaat tarvitsevat aiempaa enemmän kipulääkitystä sairaalasta päästyään. Opioiditabletteja on helppo kirjoittaa kotiin. Silloin täytyy kuitenkin pitää huoli myös opioidilääkityksen lopettamisesta. Isojenkaan leikkausten jälkeen vahvoja opioideja ei yleensä tarvita viikkoa kauemmin.

Lue myös

Suurin syy opioidikatastrofin syntyyn oli markkinavoimien mahti. Suuret kuluttajaryhmät löytyivät muualta kuin syöpäpotilaista. Onnistunut brändäys ja mielipiteiden muokkaus tekivät opioideista kaiken kansan tarvitsemia pillereitä, tikkareita ja laastareita.

Farmakologia on kertonut opioideista faktat. Mielikuvat, brändit, hoitopolkujen muutokset, liberaalit asenteet ja tehokas markkinointi tekivät niistä käytännössä vaarallisia. Tämä kannattaisi muistaa, kun kannabistuotteiden brändit ja markkinavoimat valtaavat pohjoisen Amerikan jälkeen Euroopan.

Eija Kalso

LKT, professori Eija Kalso on HUS:n kipuklinikan ylilääkäri.

Kirjoittajat

Eija Kalso

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030