1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Uudet työnkuvat aiheuttavat huolta
Kommentti

Uudet työnkuvat aiheuttavat huolta

Uudet työnkuvat aiheuttavat huolta Kuva 1 / 1

Lääkärilehdessä 13/2017 (31.3.2017) käsiteltiin ajankohtaista aihetta, lääkärien työnkuvan muutoksia. Helsingin perusterveydenhuollossa kokeillaan uutta toimintamallia kolmella eri asemalla. Tavoitteena on palvelujen parempi saatavuus, tuottavuus, vaikuttavuus, asiakastyytyväisyys ja henkilöstökokemus. Lääkäriliittoon on tullut pilotista useita yhteydenottoja, joista välittyy myös huoli pilotin aikana nousseista toimintatavoista.

Sote-toimintaympäristö elää valtaisassa murroksessa ja muutamassa vuodessa muutoksia tapahtuu entisestään. On selvää, että muutokset ovat väistämättömiä. Tärkeää on, että muutos tunnustetaan ja muutoksessa ollaan mukana, jotta vaikuttamisen mahdollisuus säilyy.

Tärkeää on, että vastuukysymykset ovat selvät, asioista käydään avointa keskustelua ja toimijat otetaan mukaan riittävän ajoissa.

Kaiken kaikkiaan perinteinen tapa tehdä lääkärin työtä tulee myös muuttumaan. Hyvä esimerkki ovat jo nyt lisääntyneet etä- ja digivastaanotot. Keskusteluissa ovat nousseet esille uudistuvat työnjaot ja lääkärin konsultoiva rooli. Muutoksessa tulevat olemaan sekä työnantajataho, työskentelypisteet että osin myös palvelussuhteen ehdot.

Kuten Lääkärilehdessä todetaan, Helsingin pilotin osalta lääkärin työnkuvan muutos vaatii lääkäriltä ajattelutavan muuttamista. Tämä varmasti pitää paikkansa. Yhtä tärkeää kuin ajattelutavan muutos on kuitenkin se, että vastuukysymykset ovat selvät, asioista käydään avointa keskustelua ja toimijat otetaan mukaan riittävän ajoissa.

Lue myös

Myös itse prosessia ja sen kulkua on seurattava ja henkilökunnan näkemyksiä ja potilaiden palautteita huomioitava. Työn toteuttajat näkevät muutokset käytännön tasolla ja myös sen, toimivatko muutokset odotetulla tavalla vai eivät. Seurannan myötä on mahdollista puuttua esille tuotuihin asioihin ja tehdä korjaavia liikkeitä, mikäli ne ovat tarpeellisia.

Avoin keskustelu ja tiedottaminen, henkilökunnan kokemusten kerääminen sekä ennen kaikkea vahva yhteistyö eri toimijoiden taholla on edellytys sille, että muutoksella on menestymisen mahdollisuus.

Laura Lindholm

Kirjoittaja on Lääkäriliiton neuvottelujohtaja.

Kirjoittajat
Laura Lindholm

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Uusia verkkouutisia on luvassa taas 29. heinäkuuta alkaen.

Tieteessä
Hoida oikein pistiäisallergiaa

Hoidon kulmakiviä ovat mahdollisen anafylaksian asianmukainen hoito sekä siedätyshoidon tarpeen arvio.

Maailmassa
Löylyä!

Sauna on Olli Savolalle paikka, jossa ihminen irtautuu materiasta.

Ajassa
Virheistä pitää puhua

Jani Monosen mielestä virheiden myöntäminen ja niistä oppiminen tulee helpommaksi, kun kokemus lisääntyy.

Ajassa
Väitöskirjapalkinto maailman yleisimmän maksasairauden tutkijalle

Panu ­Luukkosen ­väitöskirjan aineisto oli laadukas ja menetelmät innovatiivisia.

Ajassa
Vapaaehtoistyökin vaatii potilasvakuutuksen

Lääkäriliiton ryhmäpotilasvakuutus kattaa tietyin ehdoin myös pienimuotoisen vapaaehtoistyön.