698 osumaa

Tasa-arvo terveydenhuollossa - poliittista tarkoituksenmukaisuuttako?

Käsitteitä tasa-arvo ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on käytetty niiden sisältöä määrittelemättä. Ranskan vallankumouksesta lähtien nuo maagiset sanat ovat vedonneet ihmisiin ja tulleet ikään kuin itsestään selviksi. Rohkenemme kuitenkin käydä näiden käsitteiden kriittiseen tarkasteluun ja liitämme samalla keskustelun syvemmällä käyvään argumentointiin yhteiskunnan kehityksestä. Mielestämme näiden käsitteiden käyttöön liittyy poliittista tarkoituksenmukaisuutta, joka itseasiassa on saattanut johtaa epätasa-arvoon ja epäoikeudenmukaisuuteen. Keskusteltaessa tasa-arvosta unohdetaan usein, että saattaa olla paljon tärkeämpiäkin ja syvemmälle meneviä arvoja kuin tasa-arvo. Tasa-arvon puolestapuhujat eli egalitaristit haluavat unohtaa tämän tosiasian.

Yrittäjyys - julkisen terveydenhuollon henkinen rakennemuutos

Hyvinvointivaltio Suomi on ajautunut huonon taloudellisen tilansa vuoksi uudelleen arvioinnin vaiheeseen. Sanomalehtien palstoilta voimme löytää hyvinvointivaltioon kohdistetun kritiikin, jonka esimerkiksi Karisto ja Takala tunnistivat jo aikaisemmin (1). Sosiaalipolitiikkaa pidetään liian kalliina, se rasittaa kilpailukykyämme ja korkean verotuksen kautta se vähentää yrittämisen halua. Valtio vie kansalaisilta vapauden puuttumalla heidän elämäänsä, samalla katoaa ihmisten oma aloitekyky ja omakohtainen auttamisen halu. Sosiaalietuuksia väitetään käytettävän väärin ja kritiikkiä kohdistetaan myös raskaaseen ja kalseaan byrokratiaan.

Innovatiivisuus terveydenhuollon läpäisevänä normina

Olemme aikaisemmissa kolumneissamme esittäneet, että kilpailu markkinoilla on keksivä, uutta luova prosessi ja että kilpailun kieltäminen riistää kuluttajilta kilpailun tuottamat, kenenkään edeltä ennakoimattomat uudet ideat ja hyödyt. Mielestämme väite, jonka mukaan tasa-arvon edistämiseksi julkisen terveydenhuollon on toimittava kaikkialla samalla tavoin, on kestämätön eikä se palvele enää suomalaisten perimmäisiä intressejä. Suomalaiset ansaitsevat tulla nykyistä paremmin kohdelluiksi.

Risto Harisalo Timo Korhonen

Järjestelmistä kansalaisyhteiskuntaan

Tässä artikkelissa tarkastelemme kahta toisilleen vastakkaista tapaa jäsentää yhteiskuntaa. Kutsumme niitä järjestelmämalliksi ja kansalaismalliksi. Järjestelmämalli edustaa nykyistä tapaa järjestää julkinen valta ja sen suhde yhteiskuntaan. Kansalaismalli kyseenalaistaa entisen ja on uusi tapa järjestää julkisen vallan ja yhteiskunnan suhteet. Näiden mallien analysointi on tärkeätä valitessamme yhteiskunnan kehittymisen suunnan.

Timo Korhonen Risto Harisalo

Onko itsemurhien ehkäisy mahdollista? Itsemurhien ehkäisyprojektin tavoitteet ja toteutus

Suomessa tehdään paljon itsemurhia, ja ne ovat tärkeä syy suomalaisten miesten suureen ennenaikaiseen kuolleisuuteen. Itsemurhien määrä on meillä kasvanut jatkuvasti kuluvan vuosisadan aikana. Kasvu oli suurin 1930-luvun alun pulavuosina. Sotien aikana itsemurhat vähenivät, mikä on yleinen ilmiö. Viime aikoina itsemurhan on tilastojen mukaan tehnyt vuosittain noin 1 400 suomalaista.

Markku Myllykangas, Pekka Ruohonen, Olli-Pekka Ryynänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030