• Luentopalkkiosuositus 1992

  Milloin viranomaisten taholta ei ole ennalta vahvistettu tai muuten työnantajan kanssa sovittu luentopalkkioista, suosittelee Suomen Lääkäriliitto käytettäväksi seuraavaa Akavan luentopalkkiosuositusta:

  Liitto toi­mii ‐ 20.1.1992 ‐ 3/1992 ‐ Kommentteja

 • Fennomedin koulutustilaisuuksia alkuvuodesta 1992

  Lisätietoja kursseista antavat ja ilmoittautumisia vastaanottavat kouluttaja-informaatikko Leena Lodenius, puh. (90) 3930772 ja kurssisihteeri Aino Takkunen puh. (90) 3930786.

  Liitto toi­mii ‐ 20.1.1992 ‐ 3/1992 ‐ Kommentteja

 • Lääkäriliitto kritisoi työryhmän ehdotusta: Lääkelaitoksen toimenkuvaa ja organisaatiomallia on vielä syytä harkita

  Lääkäriliitto ei pidä toteuttamiskelpoisena lääkelaitostyöryhmän esittämää mallia lääkehuollon hallinnon rationalisoimiseksi. Ehdotus merkitsisi liiton mielestä koko lääkehuollon ankaraa keskittämistä ja sen eriytymistä muusta terveydenhuollosta. Perustettavaksi ehdotetun lääkelaitoksen tehtäväksi annettaisiin lääkehuollon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta, sen käsissä olisivat kaikki lääkealalla tarvittavat luvat, ja se valvoisi jopa apteekkien aukioloaikoja.

  Suvi Sariola

  Liitto toi­mii ‐ 1.4.1992 ‐ 10/1992 ‐ Kommentteja

 • Lääkäriliitto 82 vuotta Vuosipäiväseminaari pohti valtionosuusuudistusta

  Lääkäriliitto vietti vuosipäiväänsä valtionosuusuudistuksen herättämien kysymysten parissa. On kysytty, kestääkö terveydenhuolto resurssienjakokisassa, ja kuka peruskunnassa päättää terveydenhuoltopalvelujen jakamisesta? Tai onko potilaan haettava terveyskeskuksesta littera ollakseen oikeutettu erikoissairaanhoitoon? Ratkaisemattomia ongelmia todettiin olevan kosolti, eivätkä käytännön toimintamallit ole vielä selvinneet.

  Suvi Sariola

  Liitto toi­mii ‐ 1.4.1992 ‐ 10/1992 ‐ Kommentteja

 • Sähköpostitaulut

  Sähköpostin käyttö on laajentunut käsittämään liiton toimiston kokonaisuudessaan sekä suureen osaan liiton luottamusorganisaatiota. Kaikki liiton hallituksen, järjestövaliokunnan sekä edunvalvontavaliokunnan jäsenet sekä suuri osa myös muista järjestöaktiiveista on sähköpostin piirissä. Kokemuksia liiton nykyisestä taulurakenteesta on kerätty ja "taulutyöryhmä" on tehnyt ehdotuksen taulurakenteen muutoksiksi. Muutosten tavoitteena on selkiyttää rakennetta ja helpottaa FiMnetin piirissä olevien pääsyä liiton sähköpostitauluille.

  Liitto toi­mii ‐ 20.4.1992 ‐ 12/1992 ‐ Kommentteja

 • Professori Eero Ikkalan avauspuhe: Valtuuskunnan näkymiä 15 vuoden takaa

  Avasin ensimmäisen kerran valtuuskunnan kokouksen kauniina kevätpäivänä toukokuussa 1977. Aloitin puheenvuoroni näin: "Tämä valtuuskunta aloittaa työskentelynsä erinomaisissa ulkonaisissa olosuhteissa. Kukaan ei kuitenkaan voine parhaalla tahdollakaan sanoa, että se aloittaisi työnsä suotuisten tähtien alla. Solidaarinen palkkapolitiikka ja progressiivinen verotus ovat saaneet aikaan sen, että samalla kun useimmat muut palkansaajaryhmät taistelevat elintasonsa säilyttämisen ja parantamisen puolesta, valtaosa lääkäreistä on joutunut toteamaan käteenjäävän tulon pienenevän vuosi vuodelta. Olemme eläneet rahapulassa, tottuneet siihen. Rahapula on toki muillakin, muun muassa Suomen valtiolla. Valitettavasti vain näyttää siltä, että valtionkin rahapula kohdistuu lääkärikuntaan ansaitsemattoman kovana. Onhan käy-nyt niin, että juuri kun lisätyn lääkärikoulutuksen huippukausi alkaa tuottaa tulosta, vähennetään lääkärinvirkojen perustamista voimakkaasti."

  Liitto toi­mii ‐ 10.1.1992 ‐ 1-2/1992 ‐ Kommentteja

 • Valtuuskunta vaati lääkärien koulutustarpeen nopeaa selvittämistä

  Lääkäriliiton 13.-14.12.91 kokoontunut valtuuskunta oli huolestunut lääkärien nopeasti huonontuneesta työllisyystilanteesta ja vaati yleis- ja erikoislääkärien koulutustarpeen pikaista selvittämistä. Uusia virkoja ei perusteta, perustetut virat jätetään täyttämättä eikä sijaisia enää palkata. Lääkäripula on kuluvan syksyn aikana kääntynyt työttömyydeksi, joka tulevaisuudessa näyttää edelleen pahenevan. Toisaalta useiden erikoisalojen koulutus on riittämätöntä ja kärsii vaikeasta resurssipulasta.

  Marit Henriksson

  Liitto toi­mii ‐ 10.1.1992 ‐ 1-2/1992 ‐ Kommentteja

 • Lääkäriliiton jäsenmaksut vuonna 1992

  Lääkäriliiton valtuuskunta on päättänyt, että liiton perusjäsenmaksu pysyy ennallaan tänä vuonna eli 1 660 markkana. Jäsenmaksuporrastus on tällöin seuraava:

  Liitto toi­mii ‐ 10.1.1992 ‐ 1-2/1992 ‐ Kommentteja

 • Orientoivan vaiheen todellinen pituus

  Yhdestä kolmeen kuukautta yli vuoden ovat useimmat LL-tutkinnon suorittaneet käyttäneet aikaa vuoden mittaisen orientoivan palvelun kokoamiseen. Naiset ovat hankkineet laillistuksen nopeammin kuin miehet. Liiton työvoimapoliittinen toimikunta on teettänyt seurantaa varten selvityksen orientoivan vaiheen todellisesta kestosta.

  Liitto toi­mii ‐ 1.2.1992 ‐ 4/1992 ‐ Kommentteja

 • Lääkäriksi kehitysmaihin -opas valmistunut

  Lääkäriliitto pitää tärkeänä, että suomalaisilla lääkäreillä on mahdollisuus työskennellä kehitysmaissa ja että he saavat tietoa alan koulutuksesta ja rekrytointikanavista. Tämän takia liitto on laatinut jäseniään varten Lääkäriksi kehitysmaihin -oppaan. Opas on maksuton ja sitä voi tilata Lääkäriliitosta (puh. 90-39 30 730).

  Liitto toi­mii ‐ 1.2.1992 ‐ 4/1992 ‐ Kommentteja

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Valtaosa lapsista voi hyvin kuuden kuukauden kuluttua korona-altistuksesta

Lisätietoa koronataudin mahdollisista pitkäaikaishaitoista lapsille ja nuorille tarvitaan, kirjoittaa Mika Rämet.

Ajassa
Hyväntekeväisyyttä vuorikiipeilemällä

Lääkäri Jaana Rauhansalo kerää vapaaehtoisena varoja Bosnian vammaisjärjestöille.

Tieteessä
15 uutta dementian biomarkkeria tunnistettiin

Biomarkkerit ennustavat taudin kehittymistä jo 20 vuotta ennen diagnoosia.

Ajassa
USA:n lääkeviranomainen saa lisää kritiikkiä

Nopeutetussa hyväksynnässä laiminlyöntejä - jatkotutkimuksia jää tekemättä.

Tieteessä
Siedätyshoito tepsii kananmuna-allergiaan

Ruokasiedätys on toistaiseksi kokeellista hoitoa, jota ei pidä kokeilla omin päin.

Tieteessä
Delta-variantin levitessä sairaalaepidemian vaara on olemassa

Ennen riittävää rokotekattavuutta terveydenhuollossa on oltava varuillaan, arvioi Kanta-Hämeen sairaalaepidemian kokenut Iivo Hetemäki.