4469 osumaa

Lääkäriliitto kritisoi työryhmän ehdotusta: Lääkelaitoksen toimenkuvaa ja organisaatiomallia on vielä syytä harkita

Lääkäriliitto ei pidä toteuttamiskelpoisena lääkelaitostyöryhmän esittämää mallia lääkehuollon hallinnon rationalisoimiseksi. Ehdotus merkitsisi liiton mielestä koko lääkehuollon ankaraa keskittämistä ja sen eriytymistä muusta terveydenhuollosta. Perustettavaksi ehdotetun lääkelaitoksen tehtäväksi annettaisiin lääkehuollon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta, sen käsissä olisivat kaikki lääkealalla tarvittavat luvat, ja se valvoisi jopa apteekkien aukioloaikoja.

Suvi Sariola

Lääkäriliitto 82 vuotta Vuosipäiväseminaari pohti valtionosuusuudistusta

Lääkäriliitto vietti vuosipäiväänsä valtionosuusuudistuksen herättämien kysymysten parissa. On kysytty, kestääkö terveydenhuolto resurssienjakokisassa, ja kuka peruskunnassa päättää terveydenhuoltopalvelujen jakamisesta? Tai onko potilaan haettava terveyskeskuksesta littera ollakseen oikeutettu erikoissairaanhoitoon? Ratkaisemattomia ongelmia todettiin olevan kosolti, eivätkä käytännön toimintamallit ole vielä selvinneet.

Suvi Sariola

Sähköpostitaulut

Sähköpostin käyttö on laajentunut käsittämään liiton toimiston kokonaisuudessaan sekä suureen osaan liiton luottamusorganisaatiota. Kaikki liiton hallituksen, järjestövaliokunnan sekä edunvalvontavaliokunnan jäsenet sekä suuri osa myös muista järjestöaktiiveista on sähköpostin piirissä. Kokemuksia liiton nykyisestä taulurakenteesta on kerätty ja "taulutyöryhmä" on tehnyt ehdotuksen taulurakenteen muutoksiksi. Muutosten tavoitteena on selkiyttää rakennetta ja helpottaa FiMnetin piirissä olevien pääsyä liiton sähköpostitauluille.

Professori Eero Ikkalan avauspuhe: Valtuuskunnan näkymiä 15 vuoden takaa

Avasin ensimmäisen kerran valtuuskunnan kokouksen kauniina kevätpäivänä toukokuussa 1977. Aloitin puheenvuoroni näin: "Tämä valtuuskunta aloittaa työskentelynsä erinomaisissa ulkonaisissa olosuhteissa. Kukaan ei kuitenkaan voine parhaalla tahdollakaan sanoa, että se aloittaisi työnsä suotuisten tähtien alla. Solidaarinen palkkapolitiikka ja progressiivinen verotus ovat saaneet aikaan sen, että samalla kun useimmat muut palkansaajaryhmät taistelevat elintasonsa säilyttämisen ja parantamisen puolesta, valtaosa lääkäreistä on joutunut toteamaan käteenjäävän tulon pienenevän vuosi vuodelta. Olemme eläneet rahapulassa, tottuneet siihen. Rahapula on toki muillakin, muun muassa Suomen valtiolla. Valitettavasti vain näyttää siltä, että valtionkin rahapula kohdistuu lääkärikuntaan ansaitsemattoman kovana. Onhan käy-nyt niin, että juuri kun lisätyn lääkärikoulutuksen huippukausi alkaa tuottaa tulosta, vähennetään lääkärinvirkojen perustamista voimakkaasti."

Valtuuskunta vaati lääkärien koulutustarpeen nopeaa selvittämistä

Lääkäriliiton 13.-14.12.91 kokoontunut valtuuskunta oli huolestunut lääkärien nopeasti huonontuneesta työllisyystilanteesta ja vaati yleis- ja erikoislääkärien koulutustarpeen pikaista selvittämistä. Uusia virkoja ei perusteta, perustetut virat jätetään täyttämättä eikä sijaisia enää palkata. Lääkäripula on kuluvan syksyn aikana kääntynyt työttömyydeksi, joka tulevaisuudessa näyttää edelleen pahenevan. Toisaalta useiden erikoisalojen koulutus on riittämätöntä ja kärsii vaikeasta resurssipulasta.

Marit Henriksson

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030