1021 osumaa

A-streptokokkien herkkyysmääritykset keväällä 1992

-streptokokkien erytromysiiniresistenssin hälyttävän lisääntymisen takia on annettu suositus erytromysiinin käytön vähentämisestä (1). Koska resistenssitilanne voi vaihdella suuresti jopa naapurikunnissa (2), on hoidollisista syistä tarpeen kartoittaa A-streptokokkien resistenssitilanne paikkakuntakohtaisesti eri puolilla Suomea kevään 1992 aikana. A-streptokokkien erytromysiiniresistenssin levinneisyys voidaan selvittää lähettämällä kultakin paikkakunnalta 50-100 perättäistä positiivista A-streptokokkiviljelyä jatkotutkimuksiin herkkyysmääritystä varten.

Pentti Huovinen, Ylilääkäri, Dosentti Mikrobilääkelaboratorio, Kansanterveyslaitos, Pl 57, 20521 Turku Puh. 921-519255, Fax 921-519254

Uutisia 1-2/1992 Kommentteja

"Terveydenhuollon tietoaineistot" ilmestynyt

Sosiaali- ja terveyshallitus on koonnut yhteistyössä erilaisten terveydenhuollosta tietoa tuottavien organisaatioiden kanssa hakemiston terveydenhuollon tietoaineistoista. ''Terveydenhuollon tietoaineistot'' -julkaisuun on kerätty kuvaukset keskeisimmistä suunnittelijoita, tutkijoita ja päätöksentekijöitä kiinnostavista alan aineistoista. Sosiaali- ja terveyshallituksen julkaisusarjassa ilmestyneen käsikirjan toivotaan osaltaan helpottavan alan tiedonhankintaa.

Uutisia 1-2/1992 Kommentteja

Työryhmä suosittaa: Ksylitolipurukumi osaksi opiskelijaruokaloiden ateriaa

Ksylitolin hammaskariesta ehkäisevät ominaisuudet on kiistatta osoitettu tieteellisissä tutkimuksissa. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on selvittänyt mahdollisuuksiaan lisätä opiskelijoiden ksylitolinkäyttöä suun terveyden edistämiseksi. YTHS:n asiantuntijatyöryhmä päätyi raportissaan suosittelemaan ksylitolipurukumin liittämistä osaksi opiskelijaruokaloiden subventoitua ateriaa, niin että opiskelija saisi todennäköisesti kaksi maksutonta ksylitoliannosta päivässä. Käytännössä tätä on kokeiltu mm. Turussa ja palaute on ollut myönteistä.

Marianne Jansson

2 500 munuaisen ja 100 maksansiirtoa Suomessa

Suomessa oli viime vuoden loppuun mennessä tehty 2 500 munuaisensiirtoa ja 100 maksansiirtoa. Tulokset elinsiirtotoiminnastamme ovat kansainvälisesti tarkastellen erittäin hyvät: helsinkiläisen munuaisensiirtopotilaan ennuste on 10 % parempi kuin esimerkiksi suurissa yhdysvaltalaisissa munuaistensiirtokeskuksissa leikattujen potilaiden, todettiin Kirurgisen sairaalan joulukuun lopulla järjestämässä tiedotustilaisuudessa.

Marit Henriksson

Terveyskeskuksilla ja A-klinikoilla mahdollisuuksia rattijuoppouden ehkäisyyn

Rattijuoppoudesta kiinni jääneistä lähes puolet on "kärähtämistään" edeltäneen vuoden aikana hakenut päihdeongelmaansa apua terveyskeskuksesta, A-klinikasta tai sosiaalitoimistosta, todettiin äskettäin julkistetussa A-klinikkasäätiön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä liikenneministeriön teettämässä tutkimuksessa. Tutkijana oli Keravan A-klinikan johtaja YK Jukka Heinonen.

Eeva Pekari

Suomalainen yleislääkärin työn laatuohjelma suunnitteilla

Yleislääkäriyhdistysten maailmanjärjestön WONCA:n laadunvarmistustyöryhmän aloitteesta ovat työryhmän suomalaisedustajat ja Suomen yleislääketieteen yhdistys ryhtyneet toimeen kehittämään yleislääkärin työn laadunvarmistusta kansallisella tasolla. Ensimmäinen tehtävä on ydinryhmän ja yhteistyöverkoston muodostaminen. Mukaan toimintaan kutsutaan kaikkia kiinnostuneita yleislääkäreitä.

Esko Kumpusalo Marjukka Mäkelä

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030