2815 osumaa

Leena Mikkoselle, Tapio Kannistolle ja Leena Varesmaa-Korhoselle

Kirjoittajat ovat oikeutetusti puuttuneet solmitun lääkärisopimuksen tasoon, rakenteeseen ja yksityiskohtaiseen sisältöön. Sopimuksesta on heti sen solmimisen jälkeen annettu selonteko kirjoittamishetkellä tiedossa olevien faktojen pohjalta. Siltä osin kuin on kysymys lääkärisopimuksen lääkäreitä koskevista yksityiskohdista, Kunnallinen työmarkkinalaitos on lähettänyt kentälle täydentävät ohjeet, jotka vastaavat solmittua sopimusta. Sopimuksen yleisten osien osalta soveltamisohjeet vielä puuttuvat, mikä johtuu kuntasektorin muutoin selkiytymättömästä tilanteesta. Myös lääkäreitä koskevien yksityiskohtien osalta kaivataan jatkossa tarkempaa selvitystä.

Matti Koivistoinen

Mitä Suomen Lääkäriliitto aikoo tehdä jäsenkuntansa ansiotason romahdukselle?

Veroilmoituksen valmisteleminen tarjoaa herkullisia mahdollisuuksia vertailuihin. Takavuosien veroilmoitusten valokopiot suorastaan pakottavat tekemään laskelmia ansiotulokehyksestä. Kollega Riittakerttu Kaltiala-Heino esitti apulaislääkärin näkökulman asiaan ansiokkaassa kirjoituksessaan lehdessämme (SLL 3/95). Minkähänlaisia ansiomahdollisuuksia lääkärille tarjoutuukaan sitten, kun takataskussa on spesialistin paperit ja selustan turvaa kaivattu eläkevirka?

Ilkka Soini

Kun lääkäri sairastuu harvinaiseen tautiin

Suomen Lääkärilehdessä kiinnitettiin vuonna 1986 huomiota niihin ongelmiin, joita saattaa syntyä, kun lääkäri sairastuu vaikeasti diagnosoitavaan tautiin: päätoimittaja Ilkka Vartiovaara pääkirjoituksellaan "Mahdoton paikka?" ja psykiatri Kalervo Salonen katsauksellaan "Kissa kiitoksella elää - lääkäri imartelulla" (SLL 6/86 ja 13/86). Kaipaakohan tämä aihe "ylöslämmittämistä" lääkäripotilaan muisteluilla sekä yksioikoisilla ajatuksilla?

Paavo Huupponen

Erikoissairaanhoidon pelisäännöistä väärä käsitys: kunnat eivät voi edellyttää maksusitoumuksia

Maassamme esitetään jatkuvasti sekä alan asiantuntijoiden että toimittajien puheissa tai kirjoituksissa, että valtionosuusuudistuksen mukana olisi syntynyt erikoissairaanhoidon käyttämiseen periaatteellisesti varsin mullistava pelisääntö. Tämän käsityksen mukaan kunta voi halutessaan edellyttää erikoissairaanhoidon kustannusten korvaamisen ehtona, että potilaalle on annettu kunnan toimesta maksusitoumus. On myös väitetty, että jossakin säädöksessä asia muka lukisi siten, että terveyskeskuksesta lähetettävästä potilaasta tällaista ei tarvita, mutta yksityislääkärin lähettämästä potilaasta tarvitaan.

Ilkka Soini

Freonille paamme stopin me!

Kari Jokelan ja Christer Jansenin artikkelissa "Oheneeko otsonikerros - lisääntyykö ihosyöpä?" (Duodecim 19/94) käsiteltiin ansiokkaasti otsonikatoa ja sen vaikutusta meihin suomalaisiin. Otsonikato vauhdittanee ihosyöpätapausten lisääntymistrendiä "ellei valistuksesta oteta oppia". Joulun alla saimme päivälehdistä lisäksi lukea NASAn tutkijoiden kiistatta todistaneen otsonikadon ihmisen aikaansaannokseksi (Kaleva 22.12.94).

Antti Väänänen

Lääketiedetapahtuman näyttely evaluaation kohteeksi?

Lääketiede tapahtuma on merkittävin lääkärien ammatillinen koulutustilaisuus. Osallistun tapahtumaan kuullakseni tiiviissä muodossa hyvin valmisteltuja esityksiä laaja-alaisesti medisiinan kentästä. Tässä odotuksessa ei yleensä pety. Luentojen väliajoilla on antoisaa tapailla lääketehtaiden edustajia ja saada ajankohtaista lääkeinformaatiota. Tässä siis syyt miksi osallistun ammatilliseen koulutustapahtumaan.

Tapio Silvennoinen

Edellisen johdosta

Lääkäri lääkärin potilaana on varmasti asia, josta on syytä käydä avointa keskustelua myös ammattikunnan piirissä. Luulenpa meillä kaikilla olevan yllättäviä tuntoja siitä, kun itse joutuu potilaaksi, vaikka vain tavallisenkin sairauden takia. Roolin vaihtaminen toiseksi ei ole ollenkaan yksinkertainen asia. Sen sijaan, että julkaisisin ehdottamasi vanhan kirjoituksen Lääkärilehdessä uudestaan, olen valmis avaamaan keskustelun näistä kokemuksista tämän lehden palstoilla, jos siihen löytyy halukkuutta ja tarvetta.

Taito Pekkarinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030