• Lääkekorvausjärjestelmän uudistamisella on kiire

  Lääkehoidon yksilöllistyminen ja harvinaissairaudet tulisi huomioida lääkekorvausjärjestelmässä nykyistä paremmin. Uudistuksella on kiire; käytännössä mitään sairautta ei enää hoideta samoin periaattein kuin sairausvakuutuslain tultua voimaan.

  Miia Turpeinen

  Keskus­telua ‐ 17.8.2018 ‐ 33/2018 ‐ Kommentteja

 • Keuhkosyövän hoitoa on kehitettävä

  Tuoreessa keuhkosyöpää sairastaneiden potilaiden eloonjäämislukujen vertailussa Suomi sijoittui muihin Pohjoismaihin verrattuna viimeiseksi – ensimmäistä kertaa (1). Muissa maissa keuhkosyövän eloonjäämisluvut ovat parantuneet, mutta Suomessa vain hyvin vähän tai ei ollenkaan. Tähän tulee reagoida viipymättä.

  Antti Jekunen

  Keskus­telua ‐ 15.6.2018 ‐ 24-31/2018 ‐ Kommentteja

 • Psykoterapiaa, lääkettä vai molempia masennustilaan?

  Psykiatrian professori Erkki Isometsä käsitteli katsausartikkelissa Lääkärilehdessä 36/2017 masennuslääkkeiden hyötyjä ja haittoja depression hoidossa (1), jossa SSRI-lääkkeet ovat saavuttaneet valta-aseman. Isometsä esitti Hieronymuksen ym. artikkeliin (2) viitaten, että SSRI-lääkkeiden heikko teho Hamiltonin depressioasteikolla mitaten liittyisi siihen, että asteikko mittaa samoja oireita, jotka voivat olla myös SSRI-lääkkeiden haittavaikutuksia, kuten heikentynyt libido, vatsaoireet ja painonlasku.

  Johan Spoov

  Keskus­telua ‐ 15.6.2018 ‐ 24-31/2018 ‐ Kommentteja

 • Akuuttia sisämedisiinaa tarvitaan

  Sisätautien asema päivystyksessä askarruttaa edelleen. Sen sijaan että sisätautiosaajat suljetaan yhteispäivystysten ulkopuolelle, tulisi sisätautien asemaa vahvistaa ja kehittää.

  Johanna Kuusisto, Katri Kaukinen, Risto Kaaja

  Keskus­telua ‐ 15.6.2018 ‐ 24-31/2018 ‐ Kommentteja

 • Vanhuksen hermovauriokipua on hoidettava tehokkaasti

  Kela lähetti kohdennetun lääkemääräyspalautteen tänä vuonna niille lääkäreille, jotka ovat määränneet yli 75-vuotiaille potilaille pregabaliinia tai trisyklisiä masennuslääkkeitä. Aihetta käsiteltiin Lääkeinfo-palstalla Lääkärilehdessä 21/2018 (1).

  Eija Kalso, Tuomas O. Lilius, Tarja Heiskanen, Katri Hamunen

  Keskus­telua ‐ 8.6.2018 ‐ 23/2018 ‐ Kommentteja

 • Missä on hoitava lääkäri?

  Terhokodin lääkäri Juha Hänninen analysoi Näkökulma-palstalla Lääkärilehdessä 20/2018 taitavasti kolmen potilaan tilannetta eutanasian näkökulmasta. Jokin minussa kuitenkin suorastaan huutaa vastaan tuota käsittelytapaa. Puuttuu asian kannalta olennainen muuttuja, hoitosuhde.

  Antti Linkola

  Keskus­telua ‐ 8.6.2018 ‐ 23/2018 ‐ Kommentteja

 • Vielä iäkkäiden neuropaattisen kivun hoidosta

  Professori Kalso ja kollegat ovat täysin oikeassa tuodessaan esille vanhuksien neuropaattisen kivun hoidon haasteet (1). Optimaalista kivun hoitoa ei ole, vaan vanhuspotilaan kokonaistilanne tulee hahmottaa ja tarvittaessa valita hoito yksilöllisesti harkiten eikä orjallisesti noudattaa mitään suosituslistaa. On selvää, että erikoissairaanhoidon kipuyksiköissä erityistilanteet ovat arkipäivää. Onneksi useimmiten potilaille löytyy se heitä auttava hoito.

  Kaisu Pitkälä, Anneli Lauhio, Leena K. Saastamoinen, Sari Helminen, Ilona Autti-Rämö

  Keskus­telua ‐ 8.6.2018 ‐ 23/2018 ‐ Kommentteja

 • Omat nimet kirjoissa

  Suuri ja arvokas työ on tehty. Lääkärikunnan 22. matrikkeli on valmis ja julkistettu. Kiitos ja ylistys kuuluvat koko matrikkelitoimikunnalle ja erityisesti päätoimittaja Noora Ritamäelle. Painavassa matrikkelikirjassa on elämänkulkutietoja 26 631 lääkäristä. Tiedot ovat nyt hyvässä tallessa aakkosjärjestyksessä. Nimiä on sata kertaa enemmän kuin ensimmäisessä matrikkelissa vuodelta 1889. Siinä on lääkärikunnan koko kuva.

  Risto Pelkonen

  Keskus­telua ‐ 1.6.2018 ‐ 22/2018 ‐ Kommentteja

 • Tehdään Kalasatamasta yhdessä hyvä työpaikka

  Dosentti Päivi Hietanen totesi Näkökulma-palstalla Lääkärilehdessä 19/2018, että Helsinkiin avatun uuden Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tilat ja uudet toimintamallit eivät hänen saamansa palautteen perusteella tue lääkärin työtä (1).

  Leena Turpeinen, Lars Rosengren

  Keskus­telua ‐ 1.6.2018 ‐ 22/2018 ‐ Kommentteja

 • Lääkinnällisten laitteiden turvallisuus parantunut oleellisesti

  Ajassa-sivuilla Lääkärilehdessä 21/2018 uutisoitiin siitä, miten huonot lääkinnälliset laitteet voivat päästä markkinoille Euroopassa (1). Uutinen perustui toimittaja Deborah Cohenin Helsingin yliopiston Tiedekulmassa pitämään esitykseen. Sen mukaan valeyrityksen edustajiksi tekeytyneet British Medical Journalin ja The Daily Telegraphin toimittajat onnistuivat saamaan hyväksynnän keksitylle ja ominaisuuksiltaan markkinoilta poisvedettyä tuotetta vastaavalle lonkan tekonivelelle.

  Seppo Vahasalo

  Keskus­telua ‐ 1.6.2018 ‐ 22/2018 ‐ Kommentteja

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Lääkäriliitto sai uusia kunniajäseniä

Lääkäriliiton valtuuskunta kutsui kunniajäseniksi Kirsti Pakkalan, Heikki Pälven ja Hanna Salmenpohjan.

Liitossa
Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinnot Ilkka Kunnamolle ja Sirpa Lindroosille

Palkinnot luovutettiin ­Lääkäriliiton 110-vuotisjuhla­tilaisuuden ­yhteydessä Helsingissä.

Ajassa
Hallitus varautuu koronavirukseen rahalla ja koordinaatioryhmällä

THL on päivittänyt tällä viikolla laboratorio- ja toimintaohjeita koronavirukseen liittyen.

Ajassa
HUS nosti riippumattomuuden ykköseksi

– Silloin kun jokin koulutus katsotaan tarpeelliseksi, ensisijaisesti HUS kustantaa itse henkilökuntansa osallistumisen siihen, sanoo Piia Aarnisalo.

Ajassa
Mitä Lääkäriliitto minulle merkitsee?

Kolme lääkäriä kertoo liiton merkityksestä ja siitä, millaisia ajatuksia liiton juhlavuoden teema terveys ja kestävä kehitys herättää.

Ajassa
Jäsen uskoo vahvaan liittoon

Pirkko Miettinen kertoi Omin sanoin -haastattelussa, että Lääkäriliitosta on ollut helppo saada apua.