2815 osumaa

HYKS-neuvottelukunta

Oli erinomaista, että päätoimittaja Taito Pekkarinen valotti Suomen Lääkärilehden pääkirjoituksessa (SLL 24/92) HYKS-neuvottelukunnan omalaatuista asemaa. Ilahduttavaa oli myös todeta hänen myönteinen käsityksensä neuvottelukunnan työskentelystä ja sen tähänastisista ratkaisuista. Koska lehden lukijakunta ei ehkä ole selvillä HYKS-lain yksityiskohdista ja koska pääkirjoitus tarkastelee asioita verraten kapeasta näkökulmasta, haluamme esittää muutamia selventäviä huomautuksia.

Lääketieteen opetuksen eurojuna

On hyvä, että Lääkärilehden palstoilla keskustellaan lääketieteen opetuksen tavoitteista ja menetelmistä, niin kuin Kalle Hoppu ja Martti Siimes tekevät (SLL 28/92, s. 2585). Artikkelin otsikointi näkyvällä pääkirjoituspalstalla saattaa kuitenkin lisätä tarpeettomasti kiireisten kollegojen huolta tulevista medisiinaripolvista. Kaikki eivät ehkä perehdy sisältöön sanottavasti otsikkoa pidemmälle - itse tekstissähän ei tuoda esiin minkäänlaisia viitteitä siitä, että eurojunasta putoaminen opetuksen suhteen olisi tapahtumassa. Nykyisen EEC:n alueella ei tiettävästi missään ole siirrytty kokonaan uuteen "ongelmalähtöiseen" opetussuunnitelmaan, jota kirjoittajat tarkoittavat, ja ainoa eurojunaan pyrkijöiden joukosta löytyvä on artikkelissa mainittu Linköpingin tiedekunta.

Hepatitis sine hepatidite?

Vs. apulaisprofessori Pirkko Pohjanpelto esittää Lääkärilehdessä 31/92 yhteenvedon hepatiitti C-infektion riskitekijöistä Suomessa ja toteaa mm. että 50 % hemofiliapotilaista on anti-HCV-positiivisia. Tämä liittyy todennäköisesti potilaille annettuihin faktori IX- ja Kryo-AHG-valmisteisiin, jotka valmistusmenetelmänsä vuoksi voivat sisältää äärimmäisen pienellä todennäköisyydellä luovuttajien HCV-vasta-aineita. Hemofilia-A-potilailta tämä riski on ny-kyään eliminoitu Amofil-valmisteen myötä. v Willebrand-potilaiden vuodot hoidetaan myös Kryo-AHG:llä.

Vastine hepatiitti C -vasta-aineista

Tri Paul mainitsee, että hemofiliapotilaille annettavat faktori IX- ja Kryo-AHG-valmisteet sisältävät äärimmäisen pienellä todennäköisyydellä hepatiitti C -virus (HCV) -vasta-aineita. Tämä pitää paikkansa. Sama koski myös 1984-91 käytössä ollutta AHF-20-valmistetta. On jotakuinkin varmaa, etteivät hemofiliapotilailta tavattavat anti-HCV-vasta-aineet ole peräisin näistä valmisteista. Sen sijaan on todennäköistä, että jotkut edellä mainittujen valmisteiden erät ovat sisältäneet hepatiitti C -virusta, joka on infektoinut potilaita ja sen seurauksena potilaat itse ovat muodostaneet anti-HCV-vasta-aineita. Aikaisemmin, kun hepatiitti C -virusta ei vielä ollut identifioitu, ei HCV-infektiota osattu välttää. Tilanne on nyt ratkaisevasti parantunut, koska anti-HCV-positiivisia henkilöitä ei hyväksytä enää verenluovuttajiksi ja käyttöön on otettu Amofil-valmiste, jota on käsitelty kaikki lipidipitoiset virukset (kuten HCV, HIV ja hepatiitti B) inaktivoivalla S/D-menetelmällä. Ainoastaan tätä valmistetta saaneilta potilailta ei kirjallisuuden mukaan ole todettu anti-HCV-vasta-aineita.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030