• Iäkkään naisen arvoituksellinen rintakipu

  Potilas kärsi hengenahdistuksesta, rintakivusta, toispuolisesta päänsärystä ja silmäkivusta sekä ajoittaisesta korkeasta verenpaineesta. Häntä hoidettiin useaan otteeseen alue- ja yliopistosairaaloissa, joissa hänelle tehtiin lukuisia tutkimuksia. Vasta kun riittävän pitkän sairaalaseurannan aikana havaittiin, että potilaan oireet ilmaantuivat kohtauksittain, päästiin harvinaisen feokromosytooman jäljille.

  Saara Metso - Eila Lantto - Jorma Salmi

  Tapaus­selostus ‐ 25.2.2005 ‐ 8/2005 ‐ Kommentteja

 • Ongelmallinen syyläkö?

  Rakennustyömaalla naulaan astuneen miehen jalkapohjaan kehittyi kivulias känsämäinen ihopaksuuntuma, joka johti syylädiagnoosiin. Tavanomaiset syylähoidot ja antibioottikuurit eivät vaivaa parantaneet. Potilaan hakeuduttua ihotautipoliklinikalle nestetyppijäädytyshoitoa varten vaivan todellinen syy selvisi.

  Anna Hjerppe - Mika Hjerppe - Leea Ylitalo

  Tapaus­selostus ‐ 28.1.2005 ‐ 4/2005 ‐ Kommentteja

 • Uveiitti rifabutiinihoidon komplikaationa

  Mycobacterium tuberculosiksen multiresistentteihin kantoihin hoitona käytetyn rifabutiinin tärkein silmähaittavaikutus on uveiitti, joka yleensä oireinen ja potentiaalisesti näköä uhkaava.

  Niina Hautala - Marko Määttä - Terttu Harju

  Tapaus­selostus ‐ 13.8.2004 ‐ 33/2004 ‐ Kommentteja

 • A-ryhmän beetahemolyyttinen streptokokki ja vulvovaginiitti

  Potilas hakeutui päivystysvastaanotolle valkovuodon ja alavatsakipujen vuoksi. Vaiva ei parantunut mikrobi- eikä sienilääkkeillä vaan pitkittyi kahden kuukauden mittaiseksi, kunnes potilas keksi itse vaivojensa syyn tyttärensä sairastaman infektion perusteella.

  Marja Saarinen

  Tapaus­selostus ‐ 6.8.2004 ‐ 30-32/2004 ‐ Kommentteja

 • Lappilainen pihkahoito - uusi painehaavojen hoitokeino?

  Vaikeasti hoidettavat tulehtuneet painehaavat ovat yleinen kliininen ongelma terveyskeskusten vuodeosastoilla ja vanhoja pitkäaikaispotilaita hoitavilla osastoilla. Painehaavat aiheuttavat hoitohenkilökunnalle runsaasti työtä ja muodostavat infektioriskin. Modernin lääketieteen tarjoamat hoitomuodot ovat usein tehottomia ja hoitotulokset huonot.

  Arno Sipponen, Jouni Lohi

  Tapaus­selostus ‐ 19.9.2003 ‐ 38/2003 ‐ Kommentteja

 • Säärihaavan hoito hitusiirrolla

  Säärihaavan hoito vaatii kärsivällisyyttä, koska sen paraneminen kestää usein kuukausia, jopa vuosia. Ihon kasvaminen haavan yli on hidasta, ja haava tulehtuu herkästi. Kirjoittaja esittelee yksinkertaisen hitusiirtotekniikan, jossa pieniä ihon hitusia siirretään kasvamaan haavan pohjaan. Haavan umpeenkasvu nopeutuu, ja tekniikkaa voidaan käyttää melko laajojenkin haavojen hoitoon.

  Kari Eskola

  Tapaus­selostus ‐ 31.1.2003 ‐ 5/2003 ‐ Kommentteja

 • Tunnistatko ornitiinitranskarbamylaasin puutoksen myöhään ilmenevän taudinkuvan?

  Ornitiinitranskarbamylaasin (OTC) puutos on ureakierron perinnöllisistä häiriöistä yleisin. Taudin luonne voi kuitenkin olla vaihteleva, kuten tässä artikkelissa esitettävien neljän potilaan oireiden alku ja taudin kulku osoittavat. Kaikkien potilaidemme taudinkuva oli OTC-puutokselle tyypillisesti salakavala. Se johtaa usein diagnoosin viivästymiseen. Yhden potilaamme kuolema olisi ollut estettävissä, mikäli aineenvaihduntasairautta olisi osattu epäillä ajoissa. Hänellä oli myöhään ilmenevälle taudille tyypillinen geenivirhe. Taudin luonteen tunteminen estäisi diagnoosin viivästymisen ja erityisesti poikapotilaiden kuoleman.

  Rüdiger Schultz, Anna Siitonen, Matti K. Salo

  Tapaus­selostus ‐ 21.12.2001 ‐ 51-52/2001 ‐ Kommentteja

 • Lääkkeiden metaboliset yhteisvaikutukset ja kammiotakykardia

  Potilas sai toistuvia kääntyvien kärkien takykardiakohtauksia psyykenlääkkeinä käytettyjen fluoksetiinin ja sertindolin yhteiskäytön aikana. Potilaan seerumin sertindolipitoisuus oli suuri, koska fluoksetiini oli estänyt sen metaboloitumisen. EKG:ssa QT-aika todettiin pidentyneeksi, mutta se normalisoitui ja potilas toipui hyvin kun sertindolilääkitys lopetettiin.

  Jaana Kallio, Heikki Ukkonen

  Tapaus­selostus ‐ 10.8.1999 ‐ 22-23/1999 ‐ Kommentteja

 • Diatermian maadoituslevy voi herkistää

  Potilas sai voimakkaan allergisen kosketusihottuman leikkauksessa käytetystä diatermian maadoituslevystä. Allergian aiheuttajaksi osoittautui maadoituslevyn akrylaattiliima, joka voi herkistää jo kerta-altistuksesta. Anestesiologien, kirurgien ja muiden maadoituslevyä käyttävien lääkäreiden tulisi olla tietoisia maadoituslevyn herkistävyydestä.

  Lasse Kanerva, Kristiina Alanko

  Tapaus­selostus ‐ 1.6.1999 ‐ 16/1999 ‐ Kommentteja

 • Salakuljetettujen simpukoiden aiheuttama koleratapaus

  Viime tammikuussa todettiin Vantaalla ensimmäistä kertaa lähes sataan vuoteen Suomessa saatu koleratapaus. Taudin välittäjäksi osoittautui Thaimaasta salakuljetetut simpukat, jotka valmistettiin ateriaksi pintaa ruskistamalla. Viime vuosina on maassamme todettu myös useita muita ostereiden ja simpukoiden levittämiä infektioita. Ruokamyrkytyksiä hoitavien lääkäreiden ja näytteitä tutkivien laboratorioiden tulisi ottaa huomioon myös harvinaisempia infektioita aiheuttavien mikrobien mahdollisuus. Simpukoita ja ostereita valmistettaessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota niiden riittävään kuumennukseen; vastoin julkisuudessa esitettyjä tietoja lyhytaikainen kuumennus ei riitä kokonaan poistamaan sairastumisen riskiä.

  Antti Pönkä, Anja Siitonen, Aulikki Sivonen, Tarja Tiippana-Kinnunen, Maija Hatakka, Annikki Silander, Matti Jahkola

  Tapaus­selostus ‐ 1.11.1998 ‐ 31/1998 ‐ Kommentteja

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Maskeja suositellaan joukkoliikenteeseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa kasvomaskien käyttöä esimerkiksi joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja on vaikea välttää.

Ajassa
Kansallisten osaamiskeskittymien kehittämiselle viisi miljoonaa euroa

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa määrärahaa terveysalan kasvustrategialle.

Tieteessä
Aivot mukana säätelemässä insuliiniherkkyyttä

Aivojen kyky vastata insuliiniin voi heikentyä yhtä varhain kuin lihasten.

Ajassa
Koronavirustartunnoissa selvä kasvu

Tapausten määrä arvioidaan silti valtakunnallisesti melko pieneksi.

Ajassa
Tutkimusprofessori Timo Partoselle Psykiatrian Tutkimussäätiön Mielenterveyspalkinto

Palkinnon perusteluissa korostetaan Partosen pitkää ja johdonmukaista työtä luotettavan mielenterveystiedon levittäjänä.

Ajassa
Sydäninfarktipotilaille hyötyä tavallista korkeammasta verenpaineesta

Sydäninfarktin aiheuttaman sydämenpysähdyksen jälkeen potilaille pitäisi ehkä tavoitella tavallista korkeampaa verenpainetta, osoittaa HUSissa tehty tutkimus.