• "Terveydenhuollon kokonaisuus unohtui"

  - Toimikunta on tarkastellut lääkealaa aivan liiaksi kilpailunäkökulmasta ottamatta huomioon terveydenhuollon kokonaisuutta ja ehdotustensa vaikutuksia siihen. Kuluttajankaan etua ei ole otettu tarpeeksi huomioon: mietinnössä esitetään uudistuksia, jotka nostaisivat lääkkeiden hintoja. Toimeksiannon mukaan kilpailua edistävät ehdotukset piti kuitenkin tehdä niin, ettei niistä aiheudu haittaa lääkkeiden käyttäjille tai lääkehuollon toimivuudelle, toteaa ylilääkäri Klas Winell. Hän veti Lääkäriliiton perustamaa lääkealan kilpailutoimikunnan seurantaryhmää, jossa linjattiin lääkärien näkemyksiä aiheesta.

  Suvi Sariola

  Uutisia ‐ 20.3.1992 ‐ 9/1992 ‐ Kommentteja

 • Uutta: videoita ja kirjallisuutta

  "This film began with a statement that Finnish doctors are ordinary Finnish men and women. During their leisure hours they take to music a little more commonly than others Finns.

  Uutisia ‐ 20.3.1992 ‐ 9/1992 ‐ Kommentteja

 • Akavan hallitus tuomitsee raippaveron jatkon ja sosiaaliturvan leikkaukset

  Maan hallituksen kaavailut raippaveron jatkamisesta ja ylikireän verotuksen ylläpitämisestä vuonna 1993 ovat tuhoisia kotimaiselle kysynnälle ja työllisyyden parantamiselle. Suomen verotus on tällä hetkellä huomattavasti eurooppalaista keskitasoa ankarampaa ja Suomesta on tulossa verotuksellinen takapajula, toteaa Akavan hallitus 18. helmikuuta antamassaan julkilausumassa.

  Uutisia ‐ 10.3.1992 ‐ 8/1992 ‐ Kommentteja

 • David Livingstone -seura 10 vuotta

  David Livingstone -seuran nimi lienee joskus osunut useimpien Lääkärilehden kokouspalstoja lukevien silmään. Seu-ran perustamiskokous pidettiin 3.1.1982, kokoonkutsujina olivat Heikki Peltola, Jukka Suni ja allekirjoittanut. Perustavassa kokouksessa vilkkaan keskustelun myötä hahmoteltiin seuran tarkoitusperiä, jonka mukaisesti seuran sääntöihin aikanaan kirjattiin tarkoituspykälä muodossa ".. tarkoituksena on etsiä ymmärtämystä kolmannen maailman terveydellisiä ongelmia kohtaan ja edistää niihin kohdistuvaa tutkimustyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. järjestää kokous- ja koulutustilaisuuksia sekä tukee henkilöitä, jotka ovat alan työssä" (2 pykälä).

  Hannu Kyrönseppä

  Uutisia ‐ 10.3.1992 ‐ 8/1992 ‐ Kommentteja

 • Lääketieteen toimittajien uusi jäsenluettelo ilmestynyt

  Lääketieteen toimittajien yhdistys perustettiin tammikuussa 1987. Jäsenten määrä on vuosien mittaan kasvanut. Uudessa jäsenluettelossa on lähes 100 nimeä.

  Uutisia ‐ 10.3.1992 ‐ 8/1992 ‐ Kommentteja

 • Ehkäisevän huumetyön koulutusta tehostettava

  Ylitarkastaja Tapani Sarvannin johtama ehkäisevää huumetyötä selvittänyt työryhmä on jättänyt muistionsa sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoskelle. Työryhmä selvitti YK:n huumausainekonferenssissa 1987 hyväksymän tavoiteohjelman pohjalta ehkäisevää huumetyötä tekevien järjestöjen ja viranomaisten työnjakoa.

  Uutisia ‐ 1.3.1992 ‐ 7/1992 ‐ Kommentteja

 • Shock therapy for cancer

  No, it's not a miracle cure for cancer, but French researchers working for the National Scientific Research Center (Centre national de la recherche scientifique, CNRS) in Paris believe they are on the way to cracking a major obstacle to successful cancer chemotherapy: how to use a high enough dose of drug to kill the cancer but spare the patient. Getting the drug right inside the tumor cells could be one way round the problem. But as Lluis Mir of the CNRS team found, some of the best anticancer drugs, like bleomycin, can't get past the membranes surrounding the cells of certain cancers. ''You only need a few hundred molecules of bleomycin inside the cell to destroy it but the cell membrane can be a formidable barrier'', says Mir.

  Uutisia ‐ 1.3.1992 ‐ 7/1992 ‐ Kommentteja

 • Suomalaislääkäreiltä kirjoja Namibiaan

  Lääkäriliiton Lääketiedetapahtumassa järjestämä kirjakeräys Pohjois-Namibiassa sijaitsevan Oshakatin sairaalan hyväksi tuotti varsin hyvän tuloksen. Vaikka kirjojen valinnassa jouduttiin kalliiden rahtikustannusten takia noudattamaan tiukkaa seulaa, saatiin kokoon 40 uutta kliinisen lääketieteen teosta lähetettäväksi Namibiaan.

  Uutisia ‐ 20.2.1992 ‐ 6/1992 ‐ Kommentteja

 • Poistoilmoitus hoidon saatavuuden seurantaa palvelemaan

  Kuluvan vuoden alusta poistoilmoitukseen merkitääm myös päivämäärä, jolloin on tehty päätös operatiivisen hoidon tarjoamisesta potilaalle. Tästä päivämäärästä ja sairaalaan saapumispäivämäärästä lasketaan jonotteluaika. Toteutuneiden odostusaikojen perusteella voidaan seurata hoidon saatavuutta monin tavoin.

  Uutisia ‐ 20.2.1992 ‐ 6/1992 ‐ Kommentteja

 • Opiskelijaterveydenhuolto valmistautuu kansainvälistymiseen

  Suomalainen opiskelijaterveydenhuolto viettää juhlavuottaan. 60 vuotta sitten tuberkuloositarkastuksista Hämäläisten talolla Helsingissä käynnistynyt toiminta on laajentunut valtakunnalliseksi terveyden- ja sairaanhoidon, mielenterveystyön ja hammashuollon kokonaisuudeksi. Opiskelijaterveydenhuollon juhlaseminaarissa 29.1. sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Heikki von Hertzen totesi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön aseman harvinaisen tyyneksi ja seesteiseksi: YTHS pystyy tarjoamaan edullisesti palvelut, joita korkeakoulukaupunkien kunnallinen terveydenhuolto ei ole pystynyt ottamaan hoidettavakseen. Sekä juhlaseminaarissa että pääjuhlassa korostuivat korkeakoulujen kansainvälistymisen haasteet opiskelijaterveydenhuollolle.

  Marianne Jansson

  Uutisia ‐ 20.2.1992 ‐ 6/1992 ‐ Kommentteja

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Poikkeusaika ei vähentänyt päivystysleikkauksia

Päivystyskirurgian saatavuus on turvattava myös poikkeusaikoina, osoittaa TAYS:n johtama tutkimus koronakeväältä.

Ajassa
Suomessa aletaan tutkia koronavirusepidemian vaikutusta syöpäpotilaisiin

Tutkimuksessa selvitetään, miten koronavirustartunta vaikuttaa syöpien diagnosointiin, syöpähoitojen aloittamiseen, annettuihin syöpähoitoihin, niiden haittavaikutuksiin sekä potilaiden elämänlaatuun ja elinaikaan.

Ajassa
Avi asetti uhkasakon – Nurmeksen yöpäivystys pitää lopettaa

Määräykseen sisältyy 200 000 euron uhkasakko.

Tieteessä
Laihduttamisyritykset kasvattivat riskiä lihoa ja sairastua tyypin 2 diabetekseen

Alun perin normaalipainoiset laihduttajat lihoivat enemmän 11 vuoden aikana kuin ne normaalipainoiset, jotka eivät laihduttaneet.

Ajassa
Missä maskisuositus viipyy?

Lääkärit suosittelevat Twitterissä suojaamaan maskilla itseään ja muita koronavirukselta.

Ajassa
FinnHELP tarjoaa tukea päivystyksen työntekijöille korona-aikana

- Korona on tehnyt terveydenhuollon ammattilaiset näkyviksi kokonaisina, sanoo Sari Ridell.