• Terveyskeskuslääkäri tarvitsee turvaa

  LL Johanna Salmio perää Vaikuttaja-palstalla Lääkärilehdessä 10/2019 (1) aiheellisesti hoitotakuuta perusterveydenhuoltoon. Lääkäriliitto on tutkimuksissaan saanut terveyskeskuslääkäreiden keskeiseksi tyytymättömyyden syyksi toistuvasti oman työn hallinnan puutteen. Samassa yhteydessä on todettu, että terveyskeskuksessa työtyytymättömyys on muita työpaikkoja suurempaa (2).

  Heikki Pälve

  Keskus­telua ‐ 12.4.2019 ‐ 15-16/2019 ‐ Kommentteja

 • Kiinnostuksen puute ei näy tilastoissa

  Lääkärilehti uutisoi verkkosivullaan 1.4.2019 että HUS:n yhteispäivystys ei kiinnosta yleislääkäreitä (1). Toisin kuin uutisessa esitetään, päivystävien lääkäreiden palkkio ei ole laskenut, vaan se on noussut selvästi.

  Emil Heinäaho

  Keskus­telua ‐ 12.4.2019 ‐ 15-16/2019 ‐ Kommentteja

 • Hyvään uneen ei ole oikotietä

  Kiitämme LT Juha Markkulaa unettomuuden hoidon keskeisen tavoitteen ja menetelmän (kognitiivis-behavioraalinen hoito) nostamisesta esille Lääkeinfo-palstalla Lääkärilehdessä 11/2019 (1). Unilääkkeiden rooli kuitenkin korostui, eikä bentsodiatsepiinien kaltaisten lääkkeiden mahdollisia haittoja kuvattu riittävästi.

  Katinka Tuisku, Timo Partonen, Markku Partinen

  Keskus­telua ‐ 5.4.2019 ‐ 14/2019 ‐ Kommentteja

 • Ei oikotietä, mutta polku tarvitaan

  Kiitän kollegoja Tuisku, Partonen ja Partinen (1) mielenkiinnosta Lääkärilehdessä 11/2019 julkaistua kirjoitustani (2) kohtaan. Unilääkkeiden osuus kieltämättä korostui artikkelissa – koska se kirjoitettiin Lääkeinfo-palstalle ja käsitteli unettomuuden lääkehoitoa. Väite, että kirjoitus olisi ristiriidassa oman otsikkonsa tai hoitosuositusten kanssa on sen sijaan varsin hämmentävä. Unettomuuden lääkehoidon pohjaaminen unen ja lääkkeiden mekanismien tuntemukselle ja potilaan ja lääkevasteen huolelliselle seuraamiselle tuskin sotii hoitosuosituksia vastaan.

  Juha Markkula, Maria Paile-Hyvärinen

  Keskus­telua ‐ 5.4.2019 ‐ 14/2019 ‐ Kommentteja

 • Yhteispäivystyksessä vaanii vaara

  Suurin ongelma yhteispäivystysten arjessa on epätarkoituksenmukaisen kysynnän hallitsematon kasvu, kirjoittaa Johanna Tuukkanen.

  Johanna Tuukkanen

  Keskus­telua ‐ 5.4.2019 ‐ 14/2019 ‐ Kommentteja

 • Moniammatillisella yhteistyöllä voimme vastata hyvinvoinnin haasteisiin

  Miila Halosen kolumnissa (SLL 8/2019) "Kun kuorma on liian raskas" todettiin niukkuuden ja perheiden kuormitustekijöiden vaikuttavan nuorten hyvinvointiin. Sosiaalityöntekijöinä koemme arvokkaana, että kirjoittaja tuo esille psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien välisen suhteen. Haluaisimmekin muistuttaa monialaisen yhteistyön tarpeesta ja siitä, ettei yhden ammattikunnan keinoin kyetä edistämään kokonaisvaltaista hyvinvointia.

  Miina Arajärvi, Susanna Kalliola, Anni Mäkelä

  Keskus­telua ‐ 8.3.2019 ‐ 10/2019 ‐ Kommentteja

 • Kollegiaalisuudesta on tullut tabu

  Lääkäreiden kollegiaalisuudesta on luotu tabu, jonka kriittinen arvioiminen tulkitaan helposti epäkollegiaaliseksi. Järjen tasolla kollegiaalisuus koskee kaikkia ammattiryhmiä, esimerkiksi toimittajia, pappeja ja maanviljelijöitä.

  Tapani Kiminkinen

  Keskus­telua ‐ 22.2.2019 ‐ 8/2019 ‐ Kommentteja

 • Viiveen syntytapaan voisi pureutua

  Kiitämme kollegoita Johanna Snäll ja Johanna Uittamo mielenkiinnosta (1) artikkeliamme (2) kohtaan.

  Jukka Kokkonen, Mervi Tuomisto, Helena Tiainen

  Keskus­telua ‐ 15.2.2019 ‐ 7/2019 ‐ Kommentteja

 • Motiivien tarkastelu selittää hoivapalvelujen tilannetta

  Hoivapalvelujen järjestämisen epäkohdista käytävä keskustelu nostaa esiin perustavaa laatua olevan kysymyksen julkisen terveydenhuollon järjestämisen lähtökohdasta ja sen muutoksesta.

  Eero Hirvensalo

  Keskus­telua ‐ 15.2.2019 ‐ 7/2019 ‐ Kommentteja

 • Syyllinen hammas on poistettava

  Kollegat Jukka Kokkonen, Mervi Tuomisto ja Helena Tiainen toivat esiin hammasperäisen infektion erityispiirteitä syviä kaulainfektioita käsittelevässä artikkelissaan (1). Kirjoittajat nostavat esiin väestöön suhteutetun hammaslääkärien vähäisyyden ja tästä mahdollisesti aiheutuvan hoitoviiveen Pohjois-Karjalassa. Valtaosa infektioista olisikin ehkäistävissä hampaiston hyvällä perushoidolla.

  Johanna Snäll, Johanna Uittamo

  Keskus­telua ‐ 15.2.2019 ‐ 7/2019 ‐ Kommentteja

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Lääkäriliitto sai uusia kunniajäseniä

Lääkäriliiton valtuuskunta kutsui kunniajäseniksi Kirsti Pakkalan, Heikki Pälven ja Hanna Salmenpohjan.

Liitossa
Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinnot Ilkka Kunnamolle ja Sirpa Lindroosille

Palkinnot luovutettiin ­Lääkäriliiton 110-vuotisjuhla­tilaisuuden ­yhteydessä Helsingissä.

Ajassa
Hallitus varautuu koronavirukseen rahalla ja koordinaatioryhmällä

THL on päivittänyt tällä viikolla laboratorio- ja toimintaohjeita koronavirukseen liittyen.

Ajassa
HUS nosti riippumattomuuden ykköseksi

– Silloin kun jokin koulutus katsotaan tarpeelliseksi, ensisijaisesti HUS kustantaa itse henkilökuntansa osallistumisen siihen, sanoo Piia Aarnisalo.

Ajassa
Mitä Lääkäriliitto minulle merkitsee?

Kolme lääkäriä kertoo liiton merkityksestä ja siitä, millaisia ajatuksia liiton juhlavuoden teema terveys ja kestävä kehitys herättää.

Ajassa
Jäsen uskoo vahvaan liittoon

Pirkko Miettinen kertoi Omin sanoin -haastattelussa, että Lääkäriliitosta on ollut helppo saada apua.