2815 osumaa

Nordisk Medicin - ruotsiksi ja englanniksi

Suomalaisista lääkäreistä monet vierastavat Nordisk Mediciniä, eikä syyttä. Huolimatta siitä, että lehdessä voi olla erinomaisia artikkeleita jäävät ne lukematta siitä syystä, että suomenkieliselle niihin paneutuminen on liian työlästä. Ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset kirjoittavat lehteen äidinkielellään ja vaikuttaa siltä, että etenkin norjalaiset ja tanskalaiset ovat varsin aktiivisia. Suomalaisten kirjoittamisaktiviteetti on vähäinen, mikä osoittaa myös sitä, ettei lehti tunnu meistä yhteispohjoismaiselta.

Vastine rivilääkärin kirjoitukseen

Yhteistyö Vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa on ollut todella pitkäaikaista. Itse asiassa Lääkäriliitto ja silloinen Henkivakuutusyhtiö Suomi tekivät maassamme ensimmäisen ryhmähenkivakuutusta koskevan sopimuksen jo 60-luvun alussa. Tämä vakuutusmuoto on edelleenkin liiton jäsenten käytettävissä vuosien varrella muuttuneine ehtoineen ja maksuineen. Lähes 8 000 lääkäriä tai heidän puolisoaan on vakuutuksessa tänäkin päivänä mukana.

Nilkan vammojen konservatiivista hoitoa pitää opettaa

Arvostettu ortopedi Ilkka Tulikoura kirjoitti katsausartikkelissaan Lääkärilehdessä 35/ 2010 (s. 2765-70) nilkan nivelsidevammoista ja pohti, milloin tarvitaan leikkausta. Olemme täysin samaa mieltä kollega Tulikouran kanssa siitä, että Suomessa yleiseksi hoitokäytännöksi on muodostunut "puolihoito", sillä konservatiivista hoitoa ei viedä loppuun asti. Lääkäri huolehtii vain ensivaiheen immobilisaatiosta ja varsinainen funktionaalinen hoito, joka on paljon muutakin kuin pelkkä tuki, jää opastamatta. Tulikourakaan ei artikkelissaan kuvaa funktionaalista hoitoa muutoin kuin alkuvaiheen nilkkatuella tai liimasiteellä ja leikkauksen jälkihoitona.

Heikki-Jussi Laine, Heidi Haapasalo, Heikki Mäenpää

THL:n ja lääkeyritysten yhteistyö on syytä purkaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja Juhani Eskola ja osastonjohtaja Terhi Kilpi puolustavat THL:n rokotetutkimuksissa lääkeyritysten kanssa tekemää yhteistyötä Näkökulma-kirjoituksessaan Lääkärilehdessä 37/2010 (s. 2924-5). Kirjoittajien mukaan yritysyhteistyö on osa valtion asiantuntijalaitosten normaalia toimintaa. Väite on ainakin rokotetutkimusten kohdalla lähtökohtaisesti harhaanjohtava ja väärä.

Timo Vesikari

Kunnallishallintoa vai elinkeinotoimintaa?

Kunnallisen palvelutuotannon mielekkyyttä on välttämätöntä tarkastella kriittisesti sekä toiminnallisuuden että kuntatalouden kannalta, kun terveydenhuoltoon vaaditaan rakenteellisia uudistuksia. Eräs tärkeimmistä rakenneuudistuksista koskee monikanavaista rahoitusta. Rahoituksen yksikanavaisuus luo edellytyksiä palvelujärjestelmän tarkoituksenmukaiselle kehittämiselle, kuten Mikko Nenonen totesi Näkökulma-kirjoituksessaan Lääkärilehdessä 42/2010 (s. 3396-7).

Veikko Mäkelä

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030