• Bentsodiatsepiineille on vaihtoehtoja

  Bentsodiatsepiinien pitkäkestoisen käytön hyödyistä ahdistuneisuuden ja unettomuuden hoidossa ei ole olemassa laadukkaisiin tutkimuksiin perustuvaa näyttöä, haitoista sen sijaan on, kirjoittaa Markku Partinen.

  Markku Partinen

  Keskus­telua ‐ 30.11.2018 ‐ 48/2018 ‐ Kommentteja

 • Moniammatillinen kotiutuslista on jo käytössä

  Lääkäriliiton piiriylilääkäri Seija Vento toivoi Vaikuttaja-palstalla Lääkärilehdessä 44/2018, että leikkaussalien tarkistuslistaa vastaten tarkistuslista olisi käytössä myös potilaan kotiutustilanteissa (1). Vento perusteli tätä potilasturvallisuudella sekä hoidon jatkuvuuden parantamisella.

  Anne Kuusisto, Minna Heino, Anne Joensuu, Minna Nevalainen, Terhi Pakkanen, Paula Ranne, Juha Puustinen

  Keskus­telua ‐ 23.11.2018 ‐ 47/2018 ‐ Kommentteja

 • Geriatrisia oireyhtymiä voi lykätä, mutta tuskin estää

  Ystäväni Timo Strandberg, arvostettu geriatrian asiantuntija, arvelee Lääkärilehdessä 44/2018 (1), että valtimosairauksien riskitekijöitä alentamalla voidaan estää geriatriset oireyhtymät, sellaiset kuten hauraus-raihnaisuus-oireyhtymä, muistisairaudet, kaatumiset ja osteoporoottiset murtumat, krooninen kipu ja inkontinenssi.

  Marja Jylhä

  Keskus­telua ‐ 23.11.2018 ‐ 47/2018 ‐ Kommentteja

 • Omalääkäri on hoidon jatkuvuuden tae

  Omalääkärivaihe on pitkällä terveyskeskusurallani ollut mielekkäin ja tehokkain tapa tehdä työtä. Kun potilaan oppii tuntemaan, muutoksen tämän voinnissa huomaa. Toivonkin Lääkäriliiton nykyistä voimakkaammin puoltavan kannanotoissaan hoidon jatkuvuuden tärkeyttä. Sillä on merkitystä niin kustannusten, hoidon laadun, potilastyytyväisyyden kuin lääkärien ja hoitajien jaksamisen ja työn mielekkyyden kannalta.

  Airi Suikkanen

  Keskus­telua ‐ 16.11.2018 ‐ 46/2018 ‐ Kommentteja

 • Bentsodiatsepiinikielteisyydelle ei ole perusteita

  Lääkäreiden keskuuteen on levinnyt kieltolakia muistuttava asenne bentsodiatsepiinien käyttöä kohtaan. Jotkut pitävät bentsodiatsepiineja käyttäviä potilaita jopa narkomaaneina ja niitä kirjoittavia lääkäreitä selkärangattomina. Näyttöön perustuvan lääketieteen aikoina on hämmentävää, että tämä noitavaino on levinnyt ilman tutkimusnäyttöä (1,2).

  Matti O. Huttunen

  Keskus­telua ‐ 9.11.2018 ‐ 45/2018 ‐ Kommentteja

 • Sittenkin geriatri ikäihmisen hoidon koordinaattoriksi sairaalaan?

  Iäkkäiden tarpeisiin suunnatuista terveyspalveluista on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua (1–3). Tämä on tarpeen, sillä geriatrisen osaamisen tarve kasvaa niin perusterveydenhuollossa kun erikoissairaanhoidossa.

  Helka Hosia, Hanna Kerminen, Susanna Rapo-Pylkkö, Hanna-Maria Roitto

  Keskus­telua ‐ 12.10.2018 ‐ 41/2018 ‐ Kommentteja

 • Tavoitteena yksi yhtenäinen HTA-arviointi

  Lääkärilehti julkaisi numerossa 36/2018 Suomen yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärien suosituksen kalliiden sairaalalääkkeiden käyttöönotosta (1). Suositus on tärkeä keskustelunavaus tilanteessa, jossa sairaalalääkkeiden arviointimenettely on varsin hajanainen ja vaikeasti ennakoitava. Uusien lääkkeiden nopea käyttöönotto on sekä terveydenhuollon että potilaan etu, mutta uuden lääkkeen suositusta voi joutua odottamaan jopa yli puolitoista vuotta.

  Sirpa Rinta, Laura Labart

  Keskus­telua ‐ 5.10.2018 ‐ 40/2018 ‐ Kommentteja

 • Priorisointityöryhmälle olisi taas tarvetta

  Lääkäriliiton hallituksen jäsen Joonas Rautavaara kirjoitti viisaasti Vaikuttaja-palstalla Lääkärilehdessä 33/2018 (1) pakosta priorisoida. Samaa aihetta käsiteltiin lähes neljännesvuosisata sitten, kun Stakes julkaisi terveydenhuollon priorisointiryhmän raportin Arvoista valintoihin (Stakes Raportteja 161) vuonna 1994 .

  Ulla-Kaija Lammi

  Keskus­telua ‐ 14.9.2018 ‐ 37/2018 ‐ Kommentteja

 • Klotsapiinin reseptikäytäntö haittaa hoitoa

  – Olisi perusteltua huolehtia siitä, että järjestelmä takaa klotsapiinin käyttäjälle varman ja joustavan lääkehoidon. Sen sijaan nyt skitsofreniapotilaalta edellytetään absoluuttisen virheettömiä suorituksia ja hoitojärjestelmä toimii miten sattuu, kirjoittaa Jyrki Joensuu.

  Jyrki Joensuu

  Keskus­telua ‐ 7.9.2018 ‐ 36/2018 ‐ Kommentteja

 • Akuuttilääketiede on mahdollisuus myös sisätautilääkärille

  Suomen Sisätautilääkärien Yhdistyksen edustajat kirjoittavat Keskustelua-palstalla Lääkärilehdessä 24–31/2018, että akuuttia sisätautiosaamista tarvitaan tulevaisuudessakin, ja että ohjenuorana tulisi olla "oikea potilas oikealle lääkärille mahdollisimman nopeasti" (1). Näistä näkemyksistä on helppo olla samaa mieltä.

  Kimmo Suojanen, Janne Alakare, Kirsi Kemp, Ville Salmensuu

  Keskus­telua ‐ 24.8.2018 ‐ 34/2018 ‐ Kommentteja

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Lääkäriliitto sai uusia kunniajäseniä

Lääkäriliiton valtuuskunta kutsui kunniajäseniksi Kirsti Pakkalan, Heikki Pälven ja Hanna Salmenpohjan.

Liitossa
Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinnot Ilkka Kunnamolle ja Sirpa Lindroosille

Palkinnot luovutettiin ­Lääkäriliiton 110-vuotisjuhla­tilaisuuden ­yhteydessä Helsingissä.

Ajassa
Hallitus varautuu koronavirukseen rahalla ja koordinaatioryhmällä

THL on päivittänyt tällä viikolla laboratorio- ja toimintaohjeita koronavirukseen liittyen.

Ajassa
HUS nosti riippumattomuuden ykköseksi

– Silloin kun jokin koulutus katsotaan tarpeelliseksi, ensisijaisesti HUS kustantaa itse henkilökuntansa osallistumisen siihen, sanoo Piia Aarnisalo.

Ajassa
Mitä Lääkäriliitto minulle merkitsee?

Kolme lääkäriä kertoo liiton merkityksestä ja siitä, millaisia ajatuksia liiton juhlavuoden teema terveys ja kestävä kehitys herättää.

Ajassa
Jäsen uskoo vahvaan liittoon

Pirkko Miettinen kertoi Omin sanoin -haastattelussa, että Lääkäriliitosta on ollut helppo saada apua.