Jäsen

Akava: Työelämän on oltava turvallinen paikka jokaiselle

Akava pitää välttämättömänä, että hallitus sitoutuu edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä kaikessa toiminnassaan ja viestii tästä selkeästi.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Akavan mukaan korjattavaa on sekä asenteissa että lainsäädännössä.

– Haluamme varmistaa, että lainsäädäntömme, käytännön toimet ja ihmisten asenteet tukevat yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Jotta saavutamme oikeudenmukaisemman yhteiskunnan, meidän pitää edistää työelämän monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä sekä puuttua vihapuheeseen, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgrentiedotteessa.

Akava esittää, että hallitus laatii laajan ohjelman yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Myös maalittamisen kriminalisointi on keskeistä.

Työelämässä syrjintää tapahtuu laajasti, yleisimmin terveydentilaan ja ikään perustuen. Eniten kasvua on alkuperään, kieleen ja kansalaisuuteen perustuvassa syrjinnässä.

Lue myös

Akava oli kuultavana valtioneuvoston työryhmässä, joka valmistelee valtioneuvoston tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Akava korosti lausunnossaan tarvetta kyseiselle tiedonannolle ja esitti konkreettisia toimenpiteitä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan luomiseksi. 

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030