Jäsen

Jos elämä yllättää

Lääkäriliitto on mukana kampanjassa, joka kannustaa jokaista suomalaista edunvalvontavaltakirjan tekemiseen.

Sari Kosonen
Adobe/AOP
Valtakunnallinen Omissa käsissä -kampanja nostaa esiin edunvalvontavaltuutuksen tärkeyden.

Mitä jos elämä yllättää ja toimintakyky pettää? Digi- ja väestötietovirasto kannustaa jokaista suomalaista edunvalvontavaltakirjan tekemiseen. Lääkäriliitto on kampanjassa mukana kumppanina.

Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, jossa voi määrätä, kuka hoitaa tärkeitä asioita, jos oma toimintakyky pettää. Sen avulla voi valtuuttaa luottohenkilön hoitamaan esimerkiksi talousasioita ja ilmaista terveydenhuoltoon liittyviä toiveita.

Valmis valtakirja toimitetaan viranomaiselle. Valtuutettu hakee valtuutuksen vahvistamista Digi- ja väestötietovirastolta sitten, jos valtuuttaja ei enää itse kykene hoitamaan omia asioitaan.

Omissa käsissä -kampanja on Digi- ja väestötietoviraston, oikeusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lanseeraama. Siinä on mukana Lääkäriliiton lisäksi yli 70 toimijaa. Lisätietoa edunvalvontavaltuutuksesta löytyy kampanjasivuilta omissakäsissä.fi ja suomi.fi :stä.

Kuusi faktaa edunvalvontavaltuutuksesta

1. Arki on arvaamatonta. Edunvalvonnasta puhutaan usein ikääntyvien ja muistisairaiden kohdalla, mutta sairauskohtaus, tapaturma tai onnettomuus voi yllättää kenet tahansa.

2. Edunvalvontavaltuutus kuuluu suomalaisen ”tärkeiden papereiden” -kansioon. Kun Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut valtuutuksen, luottohenkilö saa oikeuden hoitaa valtuutuksen antaneen asioita.

3. Edunvalvontavaltakirja tulee tehdä ennen toimintakyvyn menetystä. Jos lääkäri toteaa henkilön olevan edunvalvojan tarpeessa, edunvalvontavaltuutuksen tekeminen voi olla jo myöhäistä.

Lue myös

4. Edunvalvontavaltuutus helpottaa läheisten tilannetta. Moni luulee, että puoliso tai aikuiset lapset voivat tarvittaessa hoitaa sujuvasti toisen asioita tai yhteistä omaisuutta. Näin ei kuitenkaan ole.

5. Edunvalvontavaltakirjassa määritellään tarkkaan asiat, jotka valtuutus kattaa. Taloudellisilla asioilla tarkoitetaan tavallisten arkipäiväisten raha-asioiden hoitamisen lisäksi esimerkiksi omaisuuden hoitoa ja sen realisointia. Henkilöä koskevat asiat kytkeytyvät puolestaan asumiseen, hoivaan ja lääketieteelliseen hoitoon.

6. Valtakirja on virallinen asiakirja, joka kannattaa laatia huolella. Jokaisen edunvalvontavaltakirja on yksilöllinen. Siksi asiakirjan tekemistä varten ei ole olemassa yhtä valmista mallipohjaa, joka sopisi kaikille. Apua on saatavilla asianajo- ja oikeusaputoimistoilta, lakiasiantoimistoilta, pankeista sekä järjestöistä. Tuen tarjoajia löytyy Omissa käsissä -kampanjan verkkosivuilta.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030