Jäsen

Keskustelu vastaavan lääkärin asemasta on väärillä raiteilla

Vastaavan lääkärin asema hyvinvointialueilla askarruttaa. Lääkärit ovat huolissaan potilasturvallisuudesta.

Sari Kosonen
Adobe /AOP
Valmistelijoilla ja lääkäreillä tuntuu olevan toisistaan poikkeavia käsityksiä, kun puhutaan vastaavan lääkärin asemasta hyvinvointialueilla. 

Vastaava lääkäri on useiden hyvinvointialueiden hallintomalliluonnoksissa asemassa, jossa hänellä ei ole mitään mahdollisuutta johtaa ja valvoa palvelujen yhteensovittamista, saati resurssien kohdentamista. Kuitenkin hän kantaa vastuun näistä kokonaisuuksista.

Lääkäriliiton Keski-Suomen paikallisosasto on laatinut nettiadressin vedotakseen päättäjiin.

– Valmistelijoilla ja lääkäreillä tuntuu olevan toisistaan poikkeavia käsityksiä, kun puhutaan vastaavan lääkärin asemasta hyvinvointialueilla. Meillä lääkäreillä on huoli, että päättäjät eivät ymmärrä, mistä oikeasti on kyse, Keski-Suomen sairaanhoitajapiirin pääluottamusmies Outi Kavasmaa kertoo.

– Keskustelu on ollut väärillä raiteilla. Kyse ei ole siitä, kenellä on valta, vaan siitä, miten terveyden- ja sairaanhoito toimii järkevästi ja turvallisesti.

Terveydenhuoltolaki velvoittaa

Terveydenhuoltolain pykälän 57 mukaan terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava vastaava lääkäri. Vastaavan lääkärin on johdettava ja valvottava toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa.

Vastaavan lääkärin olisi huolehdittava lääketieteellisten perusteiden ja väestön sairaanhoidollisten tarpeiden yhteensovittamisesta palvelujen tuotannossa. Lisäksi hän vastaisi myös jokaisen organisaatiossa hoidetun potilaan hoitoperusteiden asianmukaisuudesta ja hoidon tasojen oikeasta valinnasta.

Keskisuomalaisten lääkärien adressissa todetaan, etteivät he voi potilaita hoitavina lääkäreinä hyväksyä sitä, että johtavan lääkärin lain mukaan määritelty valta ei toteudu käytännössä. Tähän sisältyy todellinen riski hoidon laadun heikkenemisestä ja potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Viime kädessä vastuu lopulta delegoituu potilaita hoitaville virkavastuulla työskenteleville lääkäreille.

Vastuuta ei saa olla ilman valtaa

Lääkäriliiton Keski-Suomen paikallisosasto järjesti aiheesta myös keskustelutilaisuuden Jyväskylässä syyskuun alussa. Kutsuttuina olivat kaikki keskisuomalaiset lääkärit.

Lue myös

– Tilaisuus oli tosi hyvä, ja osallistujia oli paljon. Keskustelussa tuli selvästi esiin myös rivilääkärien huoli. Jotta potilasturvallisuudesta voi ottaa vastuuta, täytyy myös olla mahdollisuus vaikuttaa sitä koskeviin päätöksiin, Kavasmaa toteaa.

Keskustelua alustamassa Jyväskylässä olivat muun muassa Keski-Suomen hyvinvointialueen johtaja Jan Tollet ja Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen .

– Vastaavan lääkärin lakisääteinen rooli ei ole olla lääketieteellisenä asiantuntijana organisaatiossa, vaan johtaa ja valvoa terveyden- ja sairaanhoitoa. Aseman on oltava sellainen, että hän pystyy tehtävänsä hoitamaan, Pärnänen toteaa.

Hänkin pitää suurena ongelmana sitä, että rakennetuissa hyvinvointialueiden organisaatioissa ja niiden hallintosäännöissä vastaavalle lääkärille kyllä sälytetään vastuuta, mutta ei sellaista asemaa ja valtaa, että voisi vastuunsa kantaa.

– Luonnollisin asema vastaavalle lääkärille organisaatiossa on hyvinvointialueen konsernijohdossa, hyvinvointialuejohtajan oikeana kätenä, Pärnänen sanoo. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030