Jäsen

Lääkäriliiton kannanottoja kuunnellaan

Näin toteaa terveyspolitiikan asiantuntijana lokakuussa aloittanut Sinikka Sihvo.

Sari Kosonen
Tuomas Keränen
Sinikka Sihvon tehtäviin terveyspolitiikan asiantuntijana kuuluu muun muassa liiton terveyspoliittisen jaoksen ja eHealth-työryhmän sihteerinä toimiminen. 

Sinikka Sihvo sijaistaa opintovapaalla olevaa Lauri Vuorenkoskea huhtikuun loppuun saakka.

Sihvo tulee liittoon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, jossa hän toimi kehittämispäällikkönä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa terveyshuollon menetelmien arviointiyksikössä Finohtassa, valtakunnallisessa sosiaali- ja terveysalan eettisessä neuvottelukunnassa Etenessä sekä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostossa Palkossa.

Koulutukseltaan Sihvo on filosofian tohtori. Itselääkintää käsittelevän väitöskirjansa hän laati Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksella.

Potilaan parhaaksi

Sihvon tehtäviin terveyspolitiikan asiantuntijana kuuluu muun muassa liiton terveyspoliittisen jaoksen ja eHealth-työryhmän sihteerinä toimiminen. Lisäksi hän tukee politiikkatoimialan johtajaa vaikuttamistyössä, kuten erilaisten lausuntojen ja kannanottojen valmistelussa.

– Lääkäriliitto ei ole pelkästään lääkärien edunvalvoja. Liitto pyrkii suomalaisen terveydenhuollon kannalta parhaisiin ratkaisuihin, ja arvostettuna toimijana sen kannanottoja kuunnellaan, Sihvo sanoo.

– Pestini on minulle hieno tilaisuus. Tässä voin hyödyntää aiempaa kokemustani. On myös mieluisaa tutustua liiton aktiivisiin jäseniin.

Sihvon ensimmäisessä terveyspoliittisen jaoksen kokouksessa keskusteltiin muun muassa vuokralääkäreistä, Kela-korvauksista ja lääkehuollon linjauksista.

Lue myös

– Lääkepolitiikka on erityinen vahvuusalueeni, sillä olen tutkinut muun muassa lääkkeiden käyttöä, ja Palkossa vastasin lääkejaoston pyörittämisestä, Sihvo kertoo.

Häntä kiinnostaa suuresti myös esimerkiksi digitalisaatio: kuinka terveydenhuollon palvelut tulevat muuttumaan lähitulevaisuudessa, kun etäpalvelut yleistyvät?

Läheiseksi asiaksi hän mainitsee lisäksi ikääntyneiden palvelut.

– Entistä huonokuntoisempia vanhuksia asuu yksin kotonaan. Sote-uudistuksen myötä terveydenhuollon ja sosiaalipuolen pitäisi pelata paremmin yhteen, mutta onko näin todellisuudessa? Siiloista pitäisi päästä eroon.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030