Jäsen

Lääkäriliiton laatupalkinto Taysin Unipoliklinikalle

Palkinto tuli uniapneapotilaan hoitoprosessin uudistamisesta.

Sari Kosonen
Mikko Käkelä
Apulaisylilääkäri Hannele Hasala ja osastonhoitaja Minna Lavikko Taysin Unipoliklinikalta riemuitsivat laatupalkinnon voittamisesta.

Laatupalkinnon voittaja valittiin Lääkäritalossa järjestetyssä finaalissa 17. marraskuuta. Palkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille toiminnan tuloksellisesta kehittämisestä.

Uniapneapotilaan hoitoprosessi on uudistettu Taysissa apulaisylilääkäri Hannele Hasalan ja osastonhoitaja Minna Lavikon vetämänä vuosien 2020–2022 aikana. Koko unipoliklinikan henkilöstö on ollut mukana uudistuksissa.

Uudistetussa hoitoprosessissa uniapneadiagnoosit tehdään valtaosin avoterveydenhuollossa. Suurin osa hoidon aloituksista tapahtuu joko ryhmäopetuksina tai videoavusteisesti. Suuntima-palvelun avulla eri segmentteihin tunnistetut asiakkaat ohjataan heidän voimavarojensa mukaan räätälöityyn seurantaan.

Toimintatapojen muutoksien avulla säästetään aikaa ja pystytään entistä paremmin keskittymään niihin potilaisiin, jotka tarvitsevat muita enemmän ohjausta. Kustannustehokkuus on parantunut merkittävästi, ja lähes samalla henkilömäärällä on voitu hoitaa yli kolminkertainen määrä potilaita. Henkilöstö voi muutoksen keskellä hyvin, jopa paremmin kuin ennen, ja potilastyytyväisyys on parantunut.

Malli on jo herättänyt kiinnostusta

Uudistetut mallit ovat jo käytössä laajemminkin uniapneapotilaiden hoidossa Pirkanmaalla. Kehittämistyö on herättänyt kiinnostusta eri puolilla maata sekä myös muiden potilasryhmien osalta Taysissa.

– Unipoliklinikalla on hyvä tekemisen meininki. Toimme uniapneapotilaan hoidon nykyaikaan, Hannele Hasala sanoo.

– Palkinto on koko tiimille hieno tunnustus pitkäjänteisestä työstä ja rohkeudesta uudistaa perinteistä toimintaa. Uskoimme itseemme, ja nyt tulokset näkyvät. Tämä kasvattaa työintoa entisestään, Hasala iloitsee.

Lue myös

Palkinnon saajan valitsee Lääkäriliiton laatuneuvosto. Siinä ovat Lääkäriliiton lisäksi edustettuina Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

– Voittajahanke on vahvasti potilaslähtöinen. Myös tiimityö ja moniammatillisuus nousevat esiin. Toimintamallia voidaan soveltaa perusterveydenhuoltoon, sivusuunnassa muualle erikoissairaanhoitoon ja myös muille terapia-alueille, toteaa laatuneuvoston puheenjohtaja Hanna Kuusisto.

Finaali käytiin kolmen ehdokkaan kesken, jotka Lääkäriliiton laatuneuvosto valitsi kaikista hakemuksista. Voittajaa valittaessa painotettiin erityisesti hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta. Muut finalistit olivat Tehohoidon koordinointi kansallisena yhteistyönä (Itä-Suomen yliopisto ja Kys Tehohoidon koordinoiva toimisto) ja Tiimimallin käyttöönotto Valkeakosken terveyskeskuksessa.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030