Jäsen

Laatupalkinto tuo laatutyön näkyväksi 

Osallistumalla Lääkäriliiton laatupalkintokilpailuun autat parantamaan potilaiden hoitamista. 

Tiina Salo
Mikko Käkelä
– Lääkäriliiton laatupalkinnolla autat kehittämään suomalaista terveydenhuoltoa, Petri Bono kannustaa hakijoita. 

– Hyvä laatutyö on potilaan etu, sanoo Lääkäriliiton laatuneuvoston tuore puheenjohtaja Petri Bono.

– Laadukkaassa terveydenhuollossa tarvitaan eri ammattilaisia, ja moniammatillisuus on päivän sana. On todella tärkeää, että myös lääkärikunta panostaa laatu- ja potilastyön kehittämiseen ja on aktiivinen sen johtamisessa, Bono sanoo.  

Yhtenä osoituksena lääkärikunnan tahtotilasta olla mukana kehittämisessä on Lääkäriliiton vuonna 2021 perustama laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyys, jonka on suorittanut jo yli 40 lääkäriä. Myös Bono itse on hankkinut erityispätevyyden.

– Valtakunnallisesti on laatutyössä tehty edistysaskeleita viime aikoina. Esimerkiksi THL:n laaturekisterit ovat hyvä alku, mutta niiden rahoitusta on lisättävä, samoin rekisterien määrää, Bono huomauttaa.

Petri Bono on Terveystalon johtava ylilääkäri, dosentti ja syöpätautien erikoislääkäri. Hän on työskennellyt muun muassa Husin Syöpäkeskuksen johtajana, Hyksin johtavana ylilääkärinä ja Husin vs. johtajaylilääkärinä ennen siirtymistään Terveystaloon 2019.

Laatutyön merkitys on ollut hänelle selvä koko ammattiuran ajan.

– Kun olen taustaltani syöpätautien erikoislääkäri, olen kliinisen tutkimuksen ja vaikuttavuusperusteisen lääketieteen suuri puolestapuhuja. Tietenkään kaikkea ei voida tutkia satunnaistetussa tutkimusasetelmassa, joten tärkeäksi myös nousevat arkivaikuttavuus ja sen mittaaminen ja johtaminen, Bono sanoo.

Laatupalkinto parhaillaan haettavissa

– Organisaatioissa tehdään erilaisia laatu- ja kehittämishankkeita. Lääkäriliiton laatupalkinto tuo näkyväksi organisaation tekemän laatutyön. Laatupalkinto on aikanaan perustettu kehittämään suomalaista terveydenhuoltoa, ja sillä on mielestäni tärkeä asema muistuttaa siitä, että laatutyö on potilaita varten.  

– Potilaiden etu ja potilaiden hoitaminen on tärkeä lääkäriprofession tehtävä. Me olemme potilaita varten ja organisaatiot ovat sitä varten, että voimme hoitaa potilaita mahdollisimman hyvin. Tietysti samalla vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti, Bono sanoo.  

Lue myös

– Laatupalkinnon avulla pystyy osoittamaan tuloksia, joita on saavutettu ja jotka ovat parantaneet terveydenhuollon toimivuutta sillä kyseisellä osa-alueella ja samaan aikaan parantaneet potilaiden hoitamista.

Lääkäriliiton laatupalkinto myönnetään tänä vuonna jo 25:ttä kertaa. Hakuaika päättyy 29. toukokuuta.

Laatupalkinto myönnetään tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai jopa yksittäiselle lääkärille. Palkinnon suuruus on enintään 12 000 euroa.

Valinta on kaksivaiheinen. Lääkäriliiton laatuneuvosto arvioi hakemukset ja valitsee parhaat loppukilpailuun. Laatuneuvostossa ovat Lääkäriliiton lisäksi edustettuina Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Lue lisää laatupalkinnosta täältä.

Kirjoittaja

Tiina Salo

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030