Jäsen

Liitolta lausunto lääkärinpalkkioiden korvaustaksojen korottamisesta

Lausuntopyynnössä kehotettiin ottamaan kantaa erityisesti etäpalvelun korvaamisen ohjeisiin.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Lääkäriliitto toteaa, että chat-yhteyden ja useimmiten puhelinyhteydenkin kautta tapahtuva toiminta on katsottava lähinnä yleiseksi terveysneuvonnaksi tai korkeintaan hoidon tarpeen arvioinniksi.

Sitä ei voi pitää varsinaista vastaanottoa korvaavana palveluna, minkä tulisi olla etävastaanoton korvattavuuden keskeinen kriteeri.

Pääministeri Orpon hallitus päätti budjettiriihessään korottaa sairausvakuutuksesta maksettavia sairaanhoitokorvauksia 1.1.2024 alkaen siten, että lääkärien vastaanottokäynnin korvaustaksa nousee 8 eurosta 30 euroon ja etävastaanoton korvaus 8 eurosta 25 euroon.

Lisäksi suun perustutkimuksen Kela-korvausta nostetaan lähes kaksinkertaiseksi, ja psykiatrian erikoislääkärin vastaanottokäynneistä ja hoidosta antamat korvaukset nousevat 1½–3-kertaisiksi.

Sairausvakuutuslain mukaan Kansaneläkelaitos vahvistaa päätöksellään taksaluettelon, sekä korvaamisen ohjeet.

Sairausvakuutuslain mukaan korvaustaksojen perusteiden ja vahvistettujen taksojen tulee perustua ”tutkimus- ja hoitotoimenpiteen laatuun, sen vaatimaan työhön ja aiheuttamaan kustannukseen, korvattavan palvelun hoidolliseen arvoon ja korvauksiin käytettävissä oleviin varoihin”.

Liitto ehdottaa, että etäpalvelun korvaamista koskeva ohje kuuluisi esimerkiksi seuraavasti: ”Etäpalvelu korvataan, kun sen voidaan arvioida vastaavan vaaditun työmäärän ja käytetyn ajan sekä palvelun hoidollisen arvon osalta tavanomaista vastaanottokäyntiä ja näin korvaavan vastaanottokäynnin. Palvelut voidaan toteuttaa puhelimen tai videoyhteyden kautta ja apuna käytetään etämonitorointia tai välitettyjä kuvia tai näiden yhdistelmiä. Pelkkää postitse tai sähköpostilla annettua hoitoa tai reseptin uusimista ei korvata.”

Lausunto kokonaisuudessaan on liiton verkkosivuilla .

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030