Jäsen

Luottamusmiehet huolissaan: miten hyvinvointialueille siirtyminen sujuu?

Sote-henkilöstö siirtyy hyvinvointialueille runsaan kahden kuukauden kuluttua. Muutoshallintaan pitää varata aikaa ja resursseja.

Sari Kosonen
Tea Tammi
Lääkäriliiton järjestöpäällikkö Miia Virta pitää tärkeänä sitä, että lääkäreitä edustaa lääkäriluottamusmies.

Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö järjesti alueelliset luottamusmiespäivät Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa lokakuun alkupuoliskolla. Koulutuksissa käsiteltiin muun muassa hyvinvointialueille siirtymisen haasteita.

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023. Sen jälkeen näillä julkisilla palveluilla on vain yksi järjestäjä, hyvinvointialue.

Hyvinvointialueita on yhteensä 21. Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. Hus-yhtymä on järjestämisvastuussa niistä vaativan erikoissairaanhoidon toiminnoista, joista erikseen säädetään laissa.

– Vasta kuusi hyvinvointialuetta on saanut strategiansa valmiiksi. Organisaatiorakenteetkaan eivät ole kaikilla hyvinvointialueilla vielä valmiit. Johtamistasojen määrä vaihtelee: joillakin alueilla on jopa kuusi johtamistasoa, eli rakenne on raskas, kertoi Lääkäriliiton Politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen Tampereen luottamusmiespäivillä.

Uudistuksen toimeenpanoon liittyy monia riskejä. Näitä ovat muun muassa resurssien riittävyys ja kustannusten kasvu. Siirtymän jälkeen osassa palveluista voi esiintyä häiriöitä. Riskinä on myös se, että tarvittavia ICT-muutoksia ei saada tehtyä suunnitellussa aikataulussa.  

Tampereen luottamusmiespäivään osallistuneet kertoivat olevansa huolestuneita siitä, miten hyvinvointialueille siirtyminen sujuu. Auki olevia asioita on paljon, ja samaan aikaan monin paikoin on pulaa lääkäreistä ja pandemian jäljiltä pitkiä hoitojonoja.

Tietojärjestelmämuutokset haasteellisia

Pirkanmaa on väestöpohjaltaan suurin hyvinvointialue. Asukkaita on noin 500 000.

– Tietojärjestelmämuutokset ovat haasteellisia. Pirkanmaalla on uudistuksessa 24 luovuttavaa organisaatiota ja noin 19 000 siirtyvää henkilöä. Erilaisia yhteensovitettavia tietojärjestelmiä on noin 150, kertoi Pirhan kehittämispäällikkö Paula Vehkala .

Tietojen siirrot toteutetaan Pirkanmaalla viidessä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa siirretään henkilö- ja palvelujaksotiedot.

– Luovuttavat organisaatiot vastaavat siirrettävien tietojen oikeellisuudesta. Myös henkilöstön ja esimiesten tulee huolehtia tietojen päivityksistä, jotta ne saadaan hyvinvointialueen järjestelmään ajantasaisina, ja esimerkiksi palkanmaksu turvataan, Vehkala muistutti.

Tietojen siirrot ovat isotöisiä. Niihin pitää varata aikaa ja resursseja. Lisäksi on huolehdittava, että tietojärjestelmien käyttäjät saavat tarvittavan koulutuksen.

Lue myös

Luottamusmiesvaalit tulossa

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti, mikä tarkoittaa siirtymistä uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ohjeistuksen mukaan myös luottamusmiesten asema säilyy hyvinvointialueille siirryttäessä. Uudet luottamusmiehet hyvinvointialueille on valittava 31.3.2023 mennessä. Työpaikoilla on siis järjestettävä luottamusmiesvaalit alkuvuonna.

Lääkäriliitossa on pohdittu uutta luottamusmiesjärjestelmää työryhmässä, jossa on ollut jäseniä hallituksesta ja Jäsenpalvelut-toimialalta.

– Työryhmän mukaan lääkäripääluottamusmiehiä tulisi olla jokaisella hyvinvointialueella vähintään yksi perusterveydenhuollossa ja yksi erikoissairaanhoidossa. Lisäksi lääkäriluottamusmiehiä tulisi olla riittävän kattavasti eri terveydenhuollon yksiköissä. On tärkeää, että lääkäreitä edustaa lääkäriluottamusmies, joka oikeasti tuntee edustettaviensa asiat, painotti Lääkäriliiton järjestöpäällikkö Miia Virta .

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030