Jäsen

On aika ryhtyä ehdolle

Arto Virtanen
Mikko Kakela

Syksyllä on taas valinnan paikka – ja nyt aika asettua ehdolle.

Lääkäriliitto valitsee kolmen vuoden välein joukon kollegoita tekemään liiton tärkeimpiä päätöksiä. Kaikille tuttu lause sen kertoo: valtuuskunta on liiton korkein päättävä elin.

Jotta päätökset ja näkemykset osuisivat kohdilleen, valtuuskunnassa tulee olla edustava otos jäsenistä. Muuten valtuuskunnan ei voi katsoa edustavan lääkärikuntaa.

Kuinka porukasta saa edustavan?

Niin että vaaleissa asettuu ehdolle ammattikuntamme moninaisuutta vastaava joukko kollegoita.

Ehdokkaat tuovat keskusteluun omat näkökulmansa, ja jokaisella on oma historiaansa, lähipiirinsä ja taustansa. Ikä, sukupuoli, syntymäpaikka, asuinpaikka, työpaikka, työkokemus, toimintasektori, erikoisala ja erikoisosaaminen. Näistä kaikista on hyvä ehdokas tehty.

Valtuuskunta kokoontuu harvoin, joten se ei tee konkreettisesti kaikkia päätöksiä. Se voi valtuuttaa liiton hallituksen ja työntekijät lausumaan asioita liiton nimissä.

Lyhyesti: Lääkäriliiton mielipide on yhtä kuin valtuuskunnan mielipide.

Ja sillä on merkitystä.

Lääkäriliitto on vahva ammattiliitto, jonka näkökannat tulevat yleensä kuulluiksi. Vaikutamme terveydenhuoltoon laajalti: lääkäreiden koulutukseen, lainsäädäntöön, palveluverkon rakenteisiin ja toimintoihin. Valtuuskunnan viime kokouksen eutanasiapäätös sai huomiota valtamediassa, ja sitä seurattiin laajasti.

Painoarvoa tuo äänestysaktiivisuus. Se on ollut meillä ammattiliitoksi poikkeuksellisen korkea. Vuonna 2021 annettiin 14 285 ääntä, ja äänestysprosentti oli 51,4.

Liiton tärkeä tehtävä on perinteisesti – ja on edelleen – valvoa jäsenten etuja. Esimerkkejä ovat ansiotulojen ja työolojen seuranta sekä niihin vaikuttaminen.

Terveydenhuollon murroksessa on vahva syy olettaa itse kunkin työolosuhteiden muuttuvan jatkossakin. Yksittäinen lääkäri voi vaikuttaa niihin rajallisesti. Liittona voimme vaikuttaa enemmän.

Mitä liitto on tehnyt tälle ja tälle asialle?

Miksei liitto ole tehnyt mitään?

Tämäntyyppiset kommentit kertovat siitä, että liiton odotetaan tekemisillään vaikuttavan. Ja siitä, että tekemiset vaikuttavat.

Vaaliteemoja voivat olla: Mihin liiton pitää keskittyä? Miten pitää vaikuttaa koulutusmääriin? Voidaanko osallistua poliittisiin lakkoihin? Mitä jäsenpalveluja pitäisi olla?

Ehdokkaaksi asettuminen on käynnistynyt ja päättyy 23.8.2024 klo 15. Asiakirjojen pitää silloin viimeistään olla liiton toimistossa.

Teknisesti vaali menee niin, että ehdokkaat muodostavat vaaliliittoja, jotka ryhmittyvät vaalirenkaiksi. Kokonaisuutta koordinoivat lääkäriyhdistykset, joita ovat perinteisesti Nuorten Lääkäreiden Yhdistys NLY, Suomen yleislääkärit GPF, Suomen Erikoislääkäriyhdistys Sely ja Suomen Seniorilääkärit.

Vaaliliitot ovat perustuneet esimerkiksi maantieteellisiin tai erikoisalakohtaisiin jakoihin. Ehdokkaat voivat myös rakentaa riippumattomia vaaliliittoja ja vaalirenkaita tai jäädä itsenäisiksi.

Äänestys alkaa 24. syyskuuta ja loppuu 28. lokakuuta. Osallistua voi sähköisesti tai Postin kautta. Ohjeet ja ehdokasasettelu selviävät aikanaan Lääkärilehdestä.

Sinä, jäsen ja lehden lukija, olet liiton tärkein osa. Ilman sinua liitto on kuori ilman sisältöä. Sinun ansiostasi meillä on ollut voimaa vaikuttaa.

Varmistetaan, että näin on jatkossakin.

Kirjoittaja

Arto Virtanen vaalilautakunnan puheenjohtaja Lääkäriliitto

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030