Jäsen

Palkankorotuksia tulossa useassa erässä

Kunta- ja hyvinvointialalle syntyi palkkasopu, joka sinetöi myös lääkärien palkankorotukset vuosille 2022–2027.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Seuraava palkankorotus 2,2 prosenttia on tulossa kaikille hyvinvointialueiden lääkäreille 1. kesäkuuta. Osa lääkäreistä saa tätä isomman korotuksen, sillä samaan aikaan jaetaan 3,4 prosentin paikallisesti neuvoteltava järjestelyerä.

Lääkärisopimus tuli voimaan 1.5.2022 lukien, ja siinä sovittiin yli kuuden prosentin palkankorotuksista vuosille 2022–2025. Vuosien 2023 ja 2024 palkankorotusten lopullisen tason sovittiin kuitenkin määräytyvän myöhemmin kolmen yksityisen verrokkialan korotusten perusteella. Tämä niin sanottu perälautamääräys turvaa myös kunta- ja hyvinvointialoilla toimivien palkansaajien ostovoimaa korkean inflaation olosuhteissa.

Perälautamääräykseen sisältyvän kertaerän kustannusvaikutus (1,1 %) toteutetaan Lääkärisopimuksessa samansuuruisena kertapalkkiona (467 euroa 30.6.2023) kuin muillakin sopimusaloilla. Lisäksi vuoden 2024 yleiskorotus (0,77 %) sovittiin maksettavaksi Lääkärisopimuksen piirissä oleville jo 1. lokakuuta 2023.

Osittain lääkärien tulevat palkankorotukset perustuvat koko kunta- ja hyvinvointialaa koskevaan palkkojen kehittämisohjelmaan vuosille 2023–2027. Ohjelman vuosittaiset korotukset ovat yhden prosentin tasoa, ja ne jaetaan pääsääntöisesti paikallisina järjestelyerinä.

Lisäksi lääkärien palkat nousevat sovitusti kolmena ajankohtana palkkauksen kehittämisen, uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton sekä hyvinvointialueuudistuksen aiheuttaman palkkojen yhteensovittamisen seurauksena. Niillä hyvinvointialueilla, joilla palkkojen harmonisoinnille ei ole tarvetta tai harmonisaatio on jo tehty, edellä mainitut korotukset kohdennetaan paikallisesti neuvotellen.

Lue myös

Lääkäriliitto käy lääkärien palkkausjärjestelmän uudistamista koskevat neuvottelut Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa tänä keväänä.

Lisätietoa palkkaratkaisusta on Lääkäriliiton verkkosivuilla.

Korjattu 9.3.2023: Perälautamääräykseen sisältyvän kertaerän kustannusvaikutus toteutetaan kertapalkkiona (467 euroa 30.6.2023), ei 20.6.

Lue myös: Kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotuksista syntyi sopu

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030