Jäsen

Sote-uudistuksen viimeisiä valmisteluja tehdään

Kantavana ajatuksena on turvallinen siirtymä kunnista hyvinvointialueille, sanoi kuntaministeri Sirpa Paatero luottamusmiespäivässä.

Sari Kosonen
JUSSI HELTTUNEN
– Monilla hyvinvointialueilla on vasta muutamia työntekijöitä, mutta tekemisen meininki on hyvä, kuntaministeri Sirpa Paatero sanoi.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ensi vuoden alussa. Viimeisiä valmisteluja tehdään.

Lääkäriliittojen neuvottelujärjestön järjestämään luottamusmiespäivään ehti esiintymään kuntaministeri Sirpa Paatero.

– Viisitoista vuotta sitten aloitettu sote-uudistus on nyt toteutumassa. Kantavana ajatuksena on turvallinen siirtymä kunnista hyvinvointialueille, Paatero sanoi.

Aluevaltuustot valittiin maaliskuussa. Jatkossa vaalit järjestetään neljän vuoden välein kuntavaalien yhteydessä.

– Muutamme toisenlaiseen maailmaan, kun vaaleilla valitut edustajat päättävät hyvinvointialueiden asioista, Paatero totesi.

Tilapäiset häiriöt todennäköisiä

Suomeen syntyy 21 uutta suurtyönantajaa. Niiden palveluksessa on yli kymmenen prosenttia maan työvoimasta.

– On alueita, joilla on vasta kahden käden sormien verran työntekijöitä, johtaja ja muutamia muita. Loput siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen vasta vuoden alussa. Toistaiseksi valmistelutyössä on tukeuduttu kuntien ja sairaanhoitopiirien työntekijöihin. Kipuilua on ollut siinä, missä määrin he ovat voineet käyttää työaikaa hyvinvointialuevalmisteluun, Paatero kertoi.

– Asiakkaiden näkökulmasta muutos on pieni. Tilapäiset häiriöt ovat mahdollisia ja jopa todennäköisiä useilla alueilla. Niitä voidaan minimoida hyvällä ennakoinnilla ja varautumisella. Muutosten toteutus jatkuu vuodenvaihteen jälkeenkin, ja toiminnan vakiinnuttaminen kestää useamman vuoden.

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu kunnista ja kuntayhtymistä siirtyviin kustannuksiin. Paateron mukaan ongelmana on, että kunnat ovat alibudjetoineet menojaan. Lisäksi koronapandemian aiheuttaman hoitovelan purkamiseen tarvitaan rahaa.

Lääkärisopimus voimassa huhtikuuhun 2025

Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm kertoi Lääkärisopimuksen ajankohtaisista asioista.

– Kunta- ja hyvinvointialuesopimukset ovat voimassa huhtikuuhun 2025. Sopimuskaudelle on asetettu useita työryhmiä kehittämään Lääkärisopimuksen palkkaus- ja työaikamääräyksiä, Lindholm kertoi.

JUSSI HELTTUNEN
Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm (kuvassa keskellä) kertoi Lääkärisopimuksen ajankohtaisista asioista.

Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto neuvottelevat KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien kanssa palkkausjärjestelmäuudistuksesta. Lääkäriliitto ja KT seuraavat terveyskeskuslääkärien uusien suoritepalkkausmääräysten käyttöönottoa ja vaikutuksia.

Myös erikoissairaanhoidossa sovellettavien suoritteisiin perustuvien palkanosien kehittämisestä neuvotellaan.

Lääkärisopimuksen työaikajärjestelmää arvioidaan kokonaisuutena. Määräykset pyritään neuvottelemaan niin, että Lääkärisopimus tunnistaisi entistä paremmin erilaiset työnteon tavat, kuten vastaanottotyön ja työn, jossa on arkipäivystystä tai ympärivuorokautista päivystystä.

Lue myös

Viimeinen kuntapuolen luottamusmiespäivä

JUSSI HELTTUNEN
Lääkäriliiton entinen toiminnanjohtaja Markku Äärimaa kertoi Lääkärisopimuksen ja Lääkärikartellin eli nykyisen Lääkäriliittojen neuvottelujärjestön (LNJ) syntyajoista.

Nyt kokoonnuttiin viimeistä kertaa kuntapuolen luottamusmieskoulutukseen. Mukana oli luottamusmiesten lisäksi lääkäriliittojen nykyisiä ja entisiä johtajia, jotka ovat olleet läheisesti tekemisissä Lääkärisopimuksen kanssa.

Lääkäriliiton entinen toiminnanjohtaja Markku Äärimaa kertoi Lääkärisopimuksen alkuajoista ja entinen puheenjohtaja Tuula Rajaniemi pohti, mitä kaikkea sopimusneuvotteluissa on otettava huomioon.

JUSSI HELTTUNEN
– Lääkärisopimus elää ajassa ja arjessa. Tarpeiden kirjo on suuri, Lääkäriliiton entinen puheenjohtaja Tuula Rajaniemi totesi.

Luottamusmiehet tuntevat sopimukset ja työpaikan käytännöt.

– Luottamusmiehet tekevät tärkeää työtä. Se vaatii paljon: tietoa ja rakkautta lajiin, totesi Hammaslääkäriliiton puheenjohtaja Henna Virtomaa puheenvuorossaan.

Keväällä järjestetään hyvinvointialueiden luottamusmiesvaalit. Lääkäriliitot toivovat, että mahdollisimman moni lääkäri asettuu niissä ehdokkaaksi.

Luottamusmiespäivä järjestettiin 29. marraskuuta hotelli Presidentissä Helsingissä.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030