Jäsen

Terveisiä Bulevardilta: Pohjatyöt kannattaa tehdä kunnolla

Anu Sajavaara kertoi luottamusmiehille sovittelijan haasteista.

Sari Kosonen
Kimmo Brandt
Valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran terveisiä kuultiin Lääkäriliittojen neuvottelujärjestön LNJ:n järjestämässä luottamusmiesten ajankohtaispäivässä.

Valtakunnansovittelijan tehtävänä on huolehtia työriitojen sovittelusta ja edistää työmarkkinaosapuolien välisiä suhteita. Pestissä on toiminut elokuusta 2022 lähtien Anu Sajavaara .

Hänet oli kutsuttu kertomaan ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta lääkäriliittojen luottamusmiehille 23. toukokuuta. Haasteita riittää.

Osapuolet tulevat Bulevardille sovittelijan toimistoon usein valmistautumattomina.

– Ei ole tarkoituksenmukaista, että neuvottelijat tulevat paikalle takki auki. Meillä on vakioasiakkaita, jotka päätyvät sovittelijan luo vuodesta toiseen. Joillekin voisimme jakaa kanta-asiakaskortteja, Sajavaara nauratti yleisöä.

Joillain aloilla vallitsee epäluulon ilmapiiri. Vaikka neuvottelijat vaihtuvat, kulttuuri pysyy. Tämä vaikeuttaa neuvotteluja.

Ongelmana voi olla myös se, että neuvottelutiimi on keskenään eripurainen. Tiimissä voi olla kaksi kapteenia.

Lisäksi vaikeuksia voi koitua muun muassa liittojen harkitsemattomasta viestinnästä. Jäsenille voi syntyä epärealistisia odotuksia. Neuvottelijoille ei jää pelivaraa.

– Neuvotteluja ei käydä somessa. Siellä keskustelu voi helposti mennä laukalle. Mölyt olisi pidettävä mahassa, Sajavaara sanoi.

Kissa nostettava pöydälle

Sajavaara kertoi toivovansa, että riitojen ennakointiin kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Sovittelijat eivät ole ihmeidentekijöitä.

Liittojen kannattaisi pyrkiä rakentamaan luottamusta vuoropuhelun avulla. Inspiraatiota voisi ottaa muilta Pohjoismailta. Tanskalaiset tekevät ensin sopimuksen siitä, miten neuvotteluja käydään. Ruotsalaiset puolestaan analysoivat tarkasti menneitä neuvotteluja ja keskustelevat siitä, missä asennossa nyt ollaan.

Jos neuvotteluosapuolilla on historian painolastia, kissa kannattaisi nostaa pöydälle. Pitäisi keskustella avoimesti siitä, miksi on niin vaikea neuvotella.

– Niin kuin maalarit tekevät ensin pohjustukset ja sitten vasta maalaavat, neuvottelijoidenkin kannattaa tehdä ensin pohjatyöt kunnolla. Neuvotteluja pohjustetaan tunnustelevilla keskusteluilla, eikä ketään yllätetä housut kintuissa, Sajavaara neuvoi.

Vaikeuksia horisontissa

Sajavaara totesi, että eripura työmarkkinoilla on kasvanut viime aikoina. Työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen suhde on ongelmallinen.

Hallitus on ilmoittanut vievänsä eteenpäin hallitusohjelmaan kirjattuja työelämähankkeita ay-puolen vastustuksesta huolimatta. Osa niistä on jo toteutettu, osa on vielä valmisteilla.

Hallituksen toimien arvellaan heijastuvan vahvasti tuleviin neuvotteluihin. Todennäköisesti edessä on hyvin vaikea työmarkkinatilanne. 

Lue lisää: Akava, SAK ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030