Lääkärilehti 100 vuotta

Uuden aikakauden alku

Seija Vento
Mikko Kakela

Lääkäriliiton historiaan on tänä vuonna piirretty jälleen yhden aikakauden alku. Piiriylilääkäreiden tehtäväkenttä on laajentunut.

Olemme muun muassa kutsuneet koolle hyvinvointialueiden valtuustoon valittuja lääkäreitä etäyhteyksillä. Olemme halunneet kuulla heidän alkutunnelmiaan. Lisäksi on keskusteltu tavoitteista ja keinoista perusterveydenhuollon vahvistamiseksi.

Lääkäriliitto on tarjoutunut antamaan tukea, jos tarvitaan taustamateriaalia tai -tietoa aluevaltuustotyöhön.

Yhteyttä tullaan pitämään jatkossakin. Hyvinvointialueet joutuvat kilpailemaan osaavasta henkilöstöstä ja työssä jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Piiriylilääkäritoiminta alkoi Lääkäriliitossa vuonna 2011, mutta työ ei ole kaikille tuttua.

Voipa vanhemmalle kollegalle tulla lähihistoriasta mieleen piirilääkäri, jonka tehtäväkuva oli aivan eri kuin meidän piiriylilääkäreiden.

Piirilääkäreiden työtehtävät olivat laajat, ja sairaanhoidon ja terveysvalistuksen lisäksi tehtäviin kuului myös eläintautien seuraaminen ja ennaltaehkäisy! E nsimmäinen heistä aloitti vuonna 1749 Pohjanmaalla.

Kun kunnanlääkärilaitos kehittyi 1880-luvulla, piirilääkärijärjestelmä alkoi tlla tiensä päähän ja lakkautettiin 1943. Järjestelmä korvatiin lääninlääkärijärjestelmällä, ja osa piirilääkäreiden viroista muutettiin lääninlääkäreiden viroiksi.

Me piiriylilääkärit olemme siis Lääkäriliiton työtekijöitä.

Erva-alueella tärkein tehtävämme on v aliokuntatyön organisointi. Valiokunnat tuovat Lääkäriliiton lähelle jäsentä.

Lisäksi luomme kumppanuuksia kuntapäättäjiin, perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopiirien johtoon, erva-alueen toimijoihin, yliopistoon sekä terveyspoliittisiin ja -hallinnollisiin hankkeisiin.

Myös yksityisiin lääkärikeskuksiin, vuokralääkäriyrityksiin sekä muihin lääkärijärjestöihin.

Vuonna 2020 vietimme Lääkäriliiton 110-vuotisjuhlaa. Juhlavuoden teemana oli kestävä kehitys ja terveys.

Lue myös

Teema jatkuu liiton toiminnassa edelleen. Ilmastonmuutos aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä hätää; helleaallot, myrskyt ja tulvat toistuvat, maailman ravintotilanne on uhattuna ja taudit lisääntyvät. Ilmastonmuutos on siten myös terveyskysymys.

Vuosi 2022 on Suomelle ja maailmalle surullinen muutenkin.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Euroopan turvallisuus muuttui järkyttävällä tavalla. Suomi jätti Nato-jäsenhakemuksen puolustuksensa vahvistamiseksi. Sota on aiheuttanut hätää, huolta ja surua. Lääkärintaitoa on tarvittu niin sodan kohdemaissa kuin muuallakin sotaa pakoon lähteneiden auttamiseksi.

Lääkärinvalassa me lääkärit vakuutamme pyrkivämme palvelemaan lähimmäisiä ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Puolustamme, kuten Lääkäriliittokin, ihmisyyttä ja eettisiä arvoja niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Vuonna 2022 saamme viettää Lääkärilehden 100-vuotisjuhlia.

Onnittelut koko toimitukselle! Toiminta on mennyt vahvasti eteenpäin, ja digiaika tuo riittävästi haasteita varmasti jatkossakin.

Kirjoittaja

Seija Vento piiriylilääkäri, Hyks-erityisvastuualue LKT, dosentti, erikoislääkäri

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030