Jäsen

Valiokunnilla oli vilkas kevät 

Kokouksissa käsiteltiin muun muassa hyvinvointialueille siirtymiseen ja lääkärikoulutukseen liittyviä asioita.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Jokaisessa yliopistosairaalakaupungissa eli Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa toimii kolme Lääkäriliiton valiokuntaa: terveyspoliittinen valiokunta, professiovaliokunta ja edunvalvontavaliokunta.

Valiokunnat kokoontuvat kuusi kertaa vuodessa. Ne osallistuvat valtakunnallisten kannanottojen valmisteluun, tuovat esiin jäsenten näkemyksiä ja ottavat kantaa paikallisiin asioihin.

Kevätkaudella terveyspoliittisissa valiokunnissa käsiteltiin muun muassa sote-rahoitusta, perusterveydenhuollon tilaa ja hyvinvointialueille siirtymiseen liittyviä asioita: missä on onnistuttu ja missä olisi vielä parantamisen varaa.

Professiovaliokunnissa on keskusteltu muun muassa koulutusmääristä, erikoistumiskoulutuksesta ja opiskelijavalinnoista. Edunvalvontavaliokunnissa puolestaan on pohdittu esimerkiksi päivystykseen liittyviä ongelmia, lääkärijohtajuutta ja koulutusta edunvalvonnan näkökulmasta.

Syyskaudella esillä muun muassa omalääkärimalli

Valiokunnissa on lääkäreitä kaikilta työskentelysektoreilta. Myös opiskelijat ovat edustettuina.

– Mitä enemmän mielipiteitä tuodaan esiin, sitä helpommin löydetään liiton suunta, sanoo toimialajohtaja Timo Kaukonen.

– Näkökulman laajuuden varmistamiseksi valiokunnat ovat erittäin tärkeitä. Niissä saadaan paljon paikallistason tietoa liiton vaikuttamistyön pohjaksi. Valiokuntien kokoukset järjestetään hybrideinä, joten etäisyydet eivät ole esteenä niihin osallistumiselle.

Lue myös

Mikko Käkelä
Valiokuntien käytännön työtä koordinoivat liiton piiriylilääkärit. Kuvassa istumassa piiriylilääkärit Kaj Korhonen (Itä-Suomen yhteistyöalue), Tuija Räisänen (Pohjois-Suomen yta), Seija Vento (Etelä-Suomen yta) ja Minna Kaarisalo (Länsi-Suomen yta). Takana seisomassa piiriylilääkärien esimies, työmarkkinantoimialan johtaja Timo Kaukonen. Kuvasta puuttuu piiriylilääkäri Juho Kivistö (Sisä-Suomen yta).

Syyskaudella valiokunnissa jatketaan muassa hyvinvointialueiden toimintaan liittyvää tarkastelua.

– Syksyn aikana valiokunnissa käsitellään myös omalääkärimallia. Liiton hallitus hyväksyi mallin reunaehdot kesäkuun kokouksessaan, Kaukonen kertoo.

Kirjoittaja

Sari Kosonen


Faktat

Liitolla on 15 valiokuntaa

Viidellä alueella toimii kolme valiokuntaa kussakin. Valiokuntien käytännön työtä koordinoivat liiton piiriylilääkärit. Asioiden valmistelusta vastaavat Lääkäriliiton hallitus ja sen jaokset.

Edunvalvontavaliokunnat käsittelevät edunvalvontaan ja lääkärin monipuoliseen ammatinharjoittamiseen liittyviä asioita.

Professiovaliokunnat vaikuttavat perus- ja erikoistumiskoulutukseen yliopistoittain. Ne käsittelevät myös kollegiaalisuuteen, etiikkaan ja lääkärin hyvinvointiin liittyviä asioita.

Terveyspoliittiset valiokunnat ottavat nimensä mukaisesti kantaa alueellisiin ja kansallisiin terveyspoliittisiin asioihin. Ne tuovat oman alueensa lääkärien mielipiteet mukaan liiton valtakunnalliseen terveyspoliittiseen työhön.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030