Liitto toi­mii 14/1992 vsk 47 s. 1366

STM vetoaa: Nuorille lääkäreille sijaisuuksia

Lääkäriliitto on useaan otteeseen viime aikoina ilmaissut huolensa siitä, että sijaisuuksien jäädyttäminen on heikentänyt erityisesti nuorten lääkärien työllisyystilannetta, mikä aiheuttaa viivettä heidän laillistumiseensa sekä erikoislääkärikoulutukseen. Nyt asiaan on puuttunut myös sosiaali- ja terveysministeriö, joka huhtikuun alkupuolella sairaaloille ja terveyskeskuksille lähettämässään kirjeessä kehottaa välttämään liiallista säästöä lääkärisijaisten käytössä.

STM viittaa kirjeessään siihen, että merkittävä osa erikoislääkärikoulutuksesta toimii viransijaisuuksien varassa. Joillain aloilla saattaa muutaman vuoden kuluttua syntyä erikoislääkäripulaa, jos koulutusvaatimuksien edellyttämän kokemuksen hankkiminen viivästyy.

Orientoivan vaiheen säädöksiä on viime vuosina väljennetty siten, että palvelun voi nyt suorittaa viransijaistehtävissä, ja samanaikaisesti on varsinaisia orientoivan vaiheen virkoja muutettu muihin tehtäviin. Nyt on uhkaamassa tilanne, jossa lääkäriksi laillistuminen viivästyy sen takia, ettei viransijaisuuksia ole tarjolla. Tämän vuoksi STM ei tässä vaiheessa enää hyväksy orientoivan vaiheen virkojen muuttamista muiksi viroiksi.

Lue myös

Nykyisessä hallintojärjestelmässä kuntien ja sairaanhoitopiirien roolia on huomattavasti lisätty terveydenhuollon päätöksenteossa. Tämän roolin vahvistuminen vaikuttaa myös lääkäri- ja erikoislääkärikoulutuksen tulevaisuuden näkymiin. Koulutustuotannon pitäminen vakaana on paitsi kuntien ja sairaanhoitopiirien etu myös valtakunnallisesti tärkeää.

Kirjeessään STM kiinnittää terveyskeskusten ja sairaaloiden huomiota siihen, etteivät säästötoimet tarpeettoman voimakkaasti painottuisi lääkärien ja hammaslääkärien käyttöön sijaistyövoimana, jotta koututustuotantoa voitaisiin ylläpitää ja jotta lääkärit ja hammaslääkärit voitaisiin laillistaa ilman viiveitä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030