Liitto toi­mii 16/1992 vsk 47 s. 1603

Kuntien lomarahoista sopimus

Kunnallisella alalla on saavutettu neuvottelutulos lomarahan maksamisajankohdan siirtämisestä ja sen korvaamisesta vapaalla. Neuvottelutulos perustuu työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteiseen suositukseen.

Lomarahan maksamisen lykkäys tai sen korvaaminen vapaana edellyttää paikallista sopimista. Kunta- tai kuntainliittokohtaisesti voidaan sopia, että lomaraha maksetaan viimeistään 31.3.93. Samalla voidaan sopia siirron perusteella mahdollisesti maksettavasta lomarahan korotuksesta.

Paikallisesti voidaan sopia myös lomarahan korvaamisesta kokonaan tai osittain vastaavalla vapaa-ajalla, joka on annettava viimeistään 31.3.93. Lomarahan vaihtaminen vapaaseen edellyttää viranhaltijan tai työntekijän suostumusta.

Lue myös

Valtion puolella on sovittu, että lomarahat voidaan vaihtaa vapaaseen, mutta niiden maksatusta ei voi siirtää. Lomarahan vaihtaminen vapaaseen edellyttää henkilökohtaista suostumusta. Vapaa voidaan siirtää otettavaksi aina vuoden 1997 loppuun saakka.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030