Liitto toi­mii 35/1992 vsk 47 s. 3369

Styrelsebeslut

Vid Läkarförbundets styrelsesammanträde den 19 november behandlades bl.a. följande ärenden:

Läget i inkomstpolitiken

Styrelsen diskuterade de inkomstpolitiska förhandlingarnas senaste skede. Centralorganisationerna hade hotat regeringen med en omfattande generalstrejk såvida inte regeringen drar tillbaka sina planer på att skära ner det inkomstbundna arbetslöshetsskyddet. Styrelsen beslöt meddela Akava, att Läkarförbundet inte deltar i någon strejk som kan betecknas som olaglig.

Kommunala huvudavtalet

Nya förhandlingar har förts om ett huvudavtal som skulle reglera den kommunala förhandlingsproceduren. Styrelsen fick en redogörelse för förhandlingsläget. Den kommunala arbetsgivaren har erbjudit i stort sett samma avtal som organisationerna avböjde i våras. Också enligt det nya förslaget skulle lokala avtal kunna träffas om att sänka lönerna under riksavtalets nivå, dock inte under den lägsta grundlön som gäller för ifrågavarande yrkeskategori. Fortfarande saknas tillräckliga garantier för ett eget läkaravtal. Utan sådana garantier är Läkarförbundet inte redo att godkänna det nya förslaget till huvudavtal.

allmänt samarbetsavtal

Styrelsen godkände det allmänna kommunala avtalet som gäller samarbetsprocedurer i kommunerna. Förbundet förutsätter att Akava tillser, att inte lokala sam-arbetsavtal utnyttjas för att be-gränsa användningen av ansökningsförbud eller blockad och att läkarna blir informerade om och har möjlighet att förhandla om frågor som gäller hälso- och sjuk- vården.

Läkarnas sysselsättningsläge och utbildningens dimensionering

Arbetslösheten bland läkare har fortgående ökat under hösten och i år har redan över 300 läkare fått arbetslöshetsunderstöd. Den genomsnittliga arbetslöshetstiden har också ökat och är nu 1,8 månader. Läkarförbundet har gjort upprepade framställningar till hälsovårds- och utbildningsmyndigheterna om att antalet nya studerande till de medicinska fakulteterna snabbt måste sänkas till en nivå som motsvarar den minskade framtida efterfrågan på läkare.

Euroläkarutbildningen

Styrelsen fastställde förbundets utlåtanden till undervisningsministeriet om förslaget till förordning rörande särskild utbildning för allmänpraktik samt om förslaget till ändring av förordningen om specialistexamen. De nya stadgandena är baserade på EES-avtalet.

Begränsningar av specialistutbildningen

Förbundets underavdelning Finlands Anestesiologer har sänt ett öppet brev till professorer och överläkare i anestesiologi. I brevet uttalas oro för sysselsättningsläget på detta verksamhetsområde och föreslås att specialister i anestesiologi som saknar ordinarie tjänster anställs som vikarier i assistentläkartjänster. Vidare föreslår under-avdelningen att assistentläkar-tjänster omvandlas till specialist-tjänster för att begränsa utbildningen av nya specialister.

Styrelsen beslöt fästa underavdelningarnas uppmärksamhet vid att det inte är förenligt med förbundets politik att anställa specialister i assistentläkartjänster och inte heller att dra in utbildnings-tjänster. Förbundets sysselsättningspolitiska utskott utreder som bäst möjligheterna att utnyttja assistentläkartjänster inom specialiteter med alltför stor utbildningskapacitet för utbildning inom andra specialiteter och för s.k. euroutbildning.

Läkarförbundet med i UEMS

Finlands Läkarförbund har antagits som medlem i den europeiska specialistläkarunionen UEMS.

Tilaa

liiton solmio!

Liitosta on saatavissa silkkisolmioita. Ne ovat tummansinisiä ja kuvioitu liiton pienellä logolla. Osta vaikka joululahjaksi. Solmion hinta lähetyskuluineen on 50 markkaa.

Tilaukset puh. 90-393 091.

Keskusteluryhmä:

Lääkärin alkoholiongelma

Lue myös

Omasta alkoholiongelmastaan kärsiville tai sitä epäileville lääkäreille järjestetään keskustelutilaisuuksia joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 13.00 Helsingissä osoitteessa Mäkelänkatu 2 A, 8. kerros.

Keskustelua alustaa omasta alkoholiongelmastaan toipunut lääkäri. Keskusteluryhmä on suljettu ja ehdottoman luottamuksellinen. Osanottajien nimettömyyttä suojellaan. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita myös hammaslääkärit ja eläinlääkärit.

Lisätietoja puh. (90) 3930 744 (Lääkäriliiton koulutusosasto). Tiedustelut voi tehdä nimettömänä.

Lääkärien

itseapuryhmä

Lääkärit ovat perustaneet AA:n periaatteita noudattavan itseapuryhmän, joka kokoontuu joka lauantai klo 16.00 osoitteessa Bulevardi 16 B, kellarikerros.

Ryhmän toiminta perustuu nimettömyyteen, luottamuksellisuuteen ja kollegiaalisuuteen AA-filosofian mukaisesti. Myös hammaslääkärit ja eläinlääkärit ovat tervetulleita ryhmään.

Bongo-rummut

kutsuvat

afrikkalaiseen jäseniltaan

maanantaina 4.1.93 klo 18.30

Lääkäritaloon, Mäkelänkatu 2 A, 8. kerros

Illan teema on syntynyt yhteistyöstä Namibian lääkäriliiton kanssa.

Näyttelyssä on afrikkalaisia käsitöitä ja esineistöä.

Musiikista huolehtii African cultural group, syötävä ja juotava on maan tapaan.

Tervetuloa! Vapaa pääsy!

Kirjoittajat

Lars-Einar Floman

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030