Liitto toi­mii 35/1992 vsk 47 s. 3371

Tupon tulos: Verotus kiristyy entisestään

Lääkäriliitto ja Akava olivat asettaneet marraskuussa käytyjen tuponeuvottelujen tärkeimmäksi tavoitteeksi, että hallitus luopuu ensi vuodelle suunnittelemistaan veronkiristyksistä. Tämä tavoite ei kuitenkaan mahtunut lainkaan palkansaajakeskusjärjestöjen yhteiselle vaatimuslistalle, vaikka Akava oli mukana uhkaamassa hallitusta yleislakolla. Päinvastoin, neuvotteluissa päädyttiin uusiin veroluonteisiin maksuihin työttömyysturvan rahoittamiseksi.

Käytännössä tuloratkaisun rahoittavat lääkärit ja muut korkeasti verotetut akavalaiset. Palkansaajien sairausvakuutusmaksua nostetaan tupon tuloksena ensi vuonna 0,2 pennillä äyriä kohden. Lisäksi maksetaan 0,2 % palkasta uutena työttömyysvakuutusmaksuna, joka tosin on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Valtioneuvoston jo aiemmin tekemien verotusta koskevien periaatepäätösten on arvioitu vähentävän lääkärien ostovoimaa ensi vuonna keskimäärin noin 10 %:lla, jota tupo heikentää nyt vielä 0,3 %:lla. Yli 80 000 markkaa vuodessa ansaitsevien sairausvakuutusmaksu on ensi vuonna yhteensä 3,4 penniä äyriltä. Uutena työeläkemaksuna suoritetaan 3 % palkasta. Veroluonteista pakkolainaa maksetaan vuosina 1993-95 2 % 100 000 markkaa ylittävistä tuloista, 3 % 150 000 markkaa ylittävistä vuosituloista ja 4 % 275 000 markkaa ylittävistä vuosituloista. Lisäksi varsinkin lapsiperheiden verovähennyksiä karsitaan ja kunnallisveroa nostetaan.

Lue myös

Korkein marginaalivero nousee valtioneuvoston aiemmin tekemien periaatepäätösten ja tupon seurauksena 68 %:in. Lääkärien tuloista keskimäärin yli 45 % menee ensi vuonna veroihin.

Tupon seurauksena Suomi pääsi verotuksen maailmanennätysluokkaan. Ennätys rikottaneen jälleen ensi syksynä, kun vähenevä ostovoima, aleneva kotimainen kysyntä ja lisääntyvä työttömyys johtavat uuteen yleislakon uhkaan, joka voidaan torjua vain entistä kovemmilla veronkiristyksillä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030