Terveydenhuolto

Lääketieteen tutkintorakenne muuttuu kaksivaiheiseksi

Tavoitteena on, että ensimmäiset kaksivaiheeseen tutkintoon valittavat opiskelijat aloittaisivat opiskelunsa syksyllä 2025.

Sari Kosonen
Adobe

Suomalaisten yliopistojen lääketieteellisten alojen tiedekunnat ovat rehtorien johdolla tehtyjen alkuselvitysten sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen päättäneet aloittaa varsinaisen valmistelutyön lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkintojen muuttamiseksi kaksivaiheisiksi.

Työ etenee normaalina tiedekuntien opinto-ohjelmien suunnittelutyönä. Tavoitteena on, että ensimmäiset kaksivaiheeseen tutkintoon valittavat opiskelijat aloittaisivat opiskelunsa syksyllä 2025.

Kaksivaiheinen tutkinto tulee koostumaan kolmivuotisesta 180 opintopisteen kandidaattitutkintoon tähtäävästä osuudesta sekä lääketieteen lisensiaatin osalta kolmivuotisesta ja 180 opintopisteen lisensiaatintutkintoon tähtäävästä osuudesta. Hammaslääketieteen osalta lisensiaattitutkinto on puoli vuotta lyhyempi, 150 opintopisteen laajuinen tutkinto. 

Alkuselvitysten pohjalta opintosuunnitelmiin tarvittavien muutosten on arvioitu olevan suhteellisen pieniä. Suurin yksittäinen muutos on kuuden opintopisteen suuruinen kandidaattitutkielma ja siihen valmistavat opinnot.

Kokonaisuus etenee tiedekuntien dekaanien yhteisellä johdolla. Tavoitteena on lääketieteellisten alojen yhteistyön syventäminen.

Keskeisiä toimia uudistuksessa ovat opintojen rakenteen selkiyttäminen sekä niiden peilaaminen suomalaisen lääkärin ja hammaslääkärin osaamistavoitteisiin. Opiskelijoita halutaan osallistaa suunnitteluun.

Keskeisin syy nyt käynnistyneeseen prosessiin on lääketieteen alojen koulutuksen rakenteellinen kehittäminen siirtymällä yleiseurooppalaiseen niin sanotun Bolognan prosessin mukaiseen koulutusrakenteeseen, kerrotaan tiedotteessa .

Valmistelu etenee niin, että yliopistot voivat tehdä varsinaiset päätökset lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa kaksivaiheisiin tutkintoihin siirtymisestä vuoden 2024 aikana.

Lue lisää: Dekaanit toivovat kanditutkintoa

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030