Liitto toi­mii 16/1992 vsk 47 s. 1605

70 vuotta Lääkärilehteä

Ensin painettiin pöytäkirjoja, sitten postitettiin Tiedonantoja Liiton jäsenille, mutta lopulta päätettiin ryhtyä julkaisemaan lehteä. Suomen Lääkärilehti juhli toukokuun puolivälissä seitsemääkymmentä ikävuottaan. Ajanlasku aloitetaan vuodesta 1922, jolloin Lääkäriliiton hallitus ryhtyi julkaisemaan Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehteä.

Lääkärilehti juhli seniori-iän saavuttamista koko lailla historiallisessa, peräti 1700-lukuisessa hengessä Särkän saaressa Helsingin edustalla. Lehden ohella juhlittiin myös Lääkärilehden ansiolevykkeiden saajia, joita oli tänä vuonna neljä.

Apulaisopettaja Juhani Partanen ja dosentti Markku S. Nieminen palkittiin artikkelistaan Sydänpotilaan työkyvyn arviointi, jonka valintatoimikunta yksimielisesti nimesi Vuoden kirjoitukseksi

1991. Aiheen valinnan katsottiin osuvan lääkärin työssä usein vastaan tulevaan, vaikeaan ongelmaan, jota ratkaistaessa lääkärin oikeat päätökset ovat tärkeitä sekä potilaan että yhteiskunnan kannalta. Artikkelia kiitettiin kattavaksi ja sen käsittelytapaa selkeäksi. Kirjoitus antaa kliinikolle käytännön ohjeet ratkaisujen tekoon.

Lue myös

Ansiolevykkeellä kiitettiin myös Lääkärilehden toimitusneuvoston pitkäaikaista, aktiivista jäsentä, professori Peter Wahlbergia. Wahlberg on kriittisen, ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoisen ammattilehden puolestapuhuja, joka on luonut lehden profiilia myös kirjoittajana. Professori Wahlberg on lisäksi pitänyt yllä Lääkärilehden pohjoismaisia suhteita.

Lääkärilehden ansiolevyke on perin harvoin jaettu muille kuin lääkäreille. Tänä vuonna näin kuitenkin tehtiin. Lääkäriliiton eläkkeelle jäänyt julkaisutoimittaja Kyllikki Kauttu sai ansiolevykkeen monipuolisesta työstään sekä Lääkärilehden toimitussihteerinä että Lääkäriliiton muussa julkaisutoiminnassa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030