Lehti 13: Liitto toi­mii 13/2019 vsk 74 s. 830 - 837

Eduskuntavaaliehdokkaat esittäytyvät

37 lääkäri-, eläin­lääkäri- ja hammas­lääkäri­ehdokasta kertoo vaaliteemansa ja keskeiset tavoitteensa eduskuntatyössä. Ehdokkaat esitellään vaalipiireittäin aakkosjärjestyksessä. ­Vaalipäivä on 14. huhtikuuta. ­Ennakkoäänestys alkaa 3. huhtikuuta.

Anne Seppänen
Kuvituskuva 1

Helsingin vaalipiiri

Jonne Juntura

232

LL

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Haluan olla mukana vaikuttamassa siihen, miten terveyspalveluita kehitetään seuraavan hallituskauden aikana. Etenkin haluan tehdä töitä mielenterveyspalveluiden turvaamisen eteen, etteivät ne unohtuisi sote-palveluita uudistettaessa. Lääkärinä ja entisenä mielenterveyspotilaana tiedän, miten aliresursoitu, sirpaloitunut ja hidas nykyinen mielenterveyshoitojärjestelmä on. Siksi on tärkeää kehittää järjestelmää seuraavan hallituskauden aikana, jotta voidaan varmistaa mielenterveyspotilaiden kokonaisvaltainen hoito.

Psykoterapiajärjestelmästä tulee tehdä yhdenvertainen ja sujuvampi. Perustason mielenterveyspalveluita tulee vahvistaa. Mielenterveyden häiriöihin liittyvää stigmaa tulee vähentää.

Kati Juva

32

dosentti, erikoislääkäri

Vihreä liitto

Olen HUS Psykiatriakeskuksessa toimiva muistisairauksiin perehtynyt neurologi. Istun kaupunginvaltuustossa ja sote-lautakunnassa. Olen sote-jaoston puheenjohtaja. Lääkärin sosiaalisessa vastuussa olen toiminut pitkään myös puheenjohtajana. Olen Duodecimin valtuuskunnassa ja aiemmin myös Lääkäriliiton eettisessä neuvottelukunnassa.

Toimin ikääntyneiden ja muiden heikossa asemassa olevien puolestapuhujana. Olen tehnyt aloitteet huumeidenkäyttäjien pistostiloista ja rollaattorikansan ilmaisista matkoista. Olen kirjoittanut eettisistä kysymyksistä, kuten abortista, eutanasiasta ja uskomushoidoista.

Eduskuntaan tarvitaan kokenut vanhusasioita tunteva lääkäri. Ääni niille, joiden ääni ei kanna.

www.katijuva.fi

Ilkka Taipale

239

psykiatri, sosiaalilääketieteen dosentti

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Maksuton varhaiskasvatus. Parlamentaarinen komitea yksin elävien aseman kohentamiseksi. Asunnottomuus pois kahdessa vaalikaudessa. Lex Taipale uusittava. YK:n vammaisoikeuksien sopimus koskemaan vammaisia mielen sairaita. Aktivointimalli uusiksi, kuntainliittojen, ay-liikkeen, puolueiden sekä valtion tukea saavien yritysten ja yhteisöjen otettava töihin pitkäaikaistyöttömiä ja vammaisia. Suomesta tehtävä työn, toiminnan ja talkoiden yhteiskunta. Tiede, taide ja köyhä kansa kunniaan!

Taipale työministeriksi!

Pirkko Turpeinen-Saari

95

nuorisopsykiatrian ylilääkäri (emerita)

FM, psykiatri, lasten- ja nuorisopsykiatri, päihdelääketieteen erityispätevyys

Seitsemän tähden liike

Vuodet 1984–1998 olin kaupunginvaltuutettu ja varavaltuutettu, vuodet 1983–87 olin kansanedustaja ja Pohjoismaiden neuvoston jäsen.

Suomen valtamedia, Yle ja kustannustalot ovat muodostaneet poolin yhdessä valtion huoltovarmuuskeskuksen ja Helsingissä sijaitsevan USA:n/EU:n/Nato:n hybridikeskuksen kanssa.

Poolin tavoitteena on Suomen Natojäsenyys.

Se on ristiriidassa kansan ilmaiseman Nato-kielteisen kannan kanssa. Poolin vaikutuksesta Nato-kriittisyys voidaan tulkita uhkaksi valtion turvallisuudelle.

Psykiatrina toimin sananvapauden puolesta. Median sitoutuminen Natoon vaikuttaa kielteisesti Suomen liittoutumattomuuteen ja demokratiaan.

Ei voimaa vaan viisautta.

www.turpeinen-saari.net

Reetta Vanhanen

44

LL, erikoistuva lääkäri, kaupunginvaltuutettu

Vihreä liitto

Olen erikoistuva lääkäri, kaupunginvaltuutettu ja väittelen tänä keväänä tohtoriksi. Haluan antaa asiantuntemukseni sote-palveluiden uudistamiseen ja hyvinvoivan Suomen rakentamiseen. Helsingissä vaikutan kaupunginvaltuustossa ja HUS:n hallituksessa.

Päätöksenteon tulee perustua tieteeseen. Koulutus ja tutkimus ovat Suomen suurimmat vahvuudet, ja niiden rahoitusta on lisättävä. Olen valmis ryhtymään töihin uuden sote-uudistuksen puolesta: integroidaan perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoito suurempien hartioiden varaan ja aloitetaan monikanavaisen rahoituksen purku. Valinnanvapautta voidaan edistää kokeilujen kautta.

Uudenmaan vaalipiiri

Miila Halonen

327

LL, nuorisolääkäri, nuorisolääketieteen erityispätevyys

Vasemmistoliitto

Poliittisen työni tavoite on hyvinvointierojen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Näiden teemojen parissa olen tehnyt vuosia töitä nuorisolääkärinä ja aiemmin Keravan kaupunginvaltuutettuna.

Eriarvoistumisen ja syrjäytymisen perimmäinen syy on syvällä periytyvässä osattomuudessa ja köyhyydessä. Sen pysäyttäminen vaatii pitkäjänteistä ilmiön juurisyyt tunnustavaa politiikkaa. Tieto on olemassa, tarvitaan tahtoa.

Riittävästi resursoidut, oikea-aikaiset palvelut tukevat perhettä ja nuorta. Perhe tarvitsee riittävän toimeentulon, terveyttä, tukea vanhemmuuteen ja toivoa paremmasta.

Jotta jokainen voisi olla paras versio itsestään.

Kaarina Järvenpää

370

LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyys

Suomen Kristillisdemokraatit

Keskeinen tavoitteeni on Suomi, johon voi luottaa. Siihen liittyy Suomen turvallisuuden varmistaminen, talouden tasapainottaminen ja terveyden tasa-arvo. Haluan rakentaa Suomea lapsiystävälliseksi ja vanhuksia arvostavaksi. Ympäristöstä, ilmastosta ja maan elinvoimaisuudesta on pidettävä huolta.

Terveyspoliittiset tavoitteeni ovat perusterveydenhuollon vahvistaminen, sairauksien ennaltaehkäisy, lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäiseminen ja vähentäminen. Perustana on varhainen ongelmiin puuttuminen, toimiva yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken.

Minulla on vankka kokemus terveydenhuollosta ja kuntapolitiikasta.

Vakaumuksena välittäminen.

Mari Kauhaniemi

417

HLL

Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, Kerava

Vihreä liitto

Olen 36-vuotias hammaslääkäri ja kahden kouluikäisen lapsen äiti. Toimin suunterveyden asiantuntijana järjestösektorilla. Terveyserojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat minulle tärkeitä arvoja. Haluan olla tekemässä inhimillisempää ja vastuullisempaa politiikkaa yhdenvertaisemman Suomen puolesta.

Tarvitsemme toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ja panostusta ennaltaehkäisyyn. Meidän tulee investoida laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä palauttaa tieteen ja tutkimuksen arvostus. Sosiaaliturva on uudistettava joustavammaksi ja kannustavammaksi. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii toimia välittömästi. Ilmasto-ohjelman on oltava kunnianhimoinen.

Mia Laiho

154

kansanedustaja, LT, sisätautien erikoislääkäri, eMBA

Kansallinen Kokoomus

Olen lääkärikansanedustaja, kaupunginvaltuutettu ja kolmen lapsen äiti Espoosta. Toimin Lastenliiton puheenjohtajana ja Uudenmaan maakuntavaltuutettuna. Ennen eduskuntaa työskentelin päivystystoimintojen johtajalääkärinä ja sivutoimisesti yksityisenä ammatinharjoittajana.

Sote-uudistus tulee suunnitella vaiheittain, huomioida toimivat rakenteet, eri osa-alueet ja asiakastarpeet. Peruspalveluiden parantaminen, varhainen puuttuminen lasten ja perheiden ongelmiin, laadukas vanhustenhoito, ja omaishoitajien tukeminen ovat tärkeitä. Saattohoito pitää kirjata lakiin. Yhdenvertainen opetus kaikille. Työnteon pitää aina olla kannattavaa. Mottoni: Yhdessä enemmän.

www.mialaiho.net

Pekka Rantanen

486

fysiatrian ja kuntoutuksen ylilääkäri

Fysiatrian erikoislääkäri, LT, dosentti, kuntoutuksen ja musiikkilääketieteen erityispätevyydet, eMBA

Liike Nyt

Pitkä ura julkisella ja yksityisellä sektorilla, sekä laaja tutkimustyö tuovat monipuolista näkemystä päätöksiini. Sote-uudistuksessa tulee varmistaa, että palveluita saa nopeasti ja läheltä. Ikääntyvän väestön sairauksien ennaltaehkäisy ja toimintakyvyn ylläpitäminen riittävän aikaisessa vaiheessa luovat säästöjä. Suomen tulee panostaa nykyistä enemmän tieteelliseen tutkimukseen ja koulutuksen laatuun. Kaikessa päätöksenteossa pitää ottaa huomioon ympäristövaikutukset ja ilmastonmuutoksen hillitseminen.

www.pekkarantanen.com

Tiina Tasmuth

137

ylilääkäri, LKT, syöpätautien erikoislääkäri, kivunhoidon ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Suomen Keskusta

Perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus tulee turvata tasa-arvoisesti asuinpaikasta ja sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Lääkäriin on päästävä viiveettä kiireettömissäkin asioissa. Saattohoidon kansallista kehittämistä tulee jatkaa niin, että laadukas saattohoito turvataan kaikenikäisille asuinpaikasta riippumatta. Hyvä kivun hoito on ihmisoikeus.

Omat työkokemukseni ovat karttuneet erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, kolmannella sektorilla, opetus- ja tutkimustyössä sekä luottamustehtävissä. Mottoni "silloin kun tekee mieli valittaa – mene ja auta" toimivuutta olen kokenut arjessa vaimona, äitinä, lääkärinä, opettajana, tutkijana, luottamusmiehenä, kristittynä.

Tiina Tuomela

392

LKT, lastentautien erikoislääkäri, kaupunginvaltuutettu

Suomen Kristillisdemokraatit

Pääteemani on perheiden tarvitsema apu arkeen ajoissa: ennaltaehkäisy on investointi.

Toimin vuonna 2018 Vanhusasiainvaltuutettu Suomeen -kansalaisaloitteen veturina. Vanhusten aseman parantaminen on vahvasti agendallani.

Sisäilmaongelmaisten sosiaaliturvaa on kehittävä ja sisäilmapoliklinikoita perustettava yliopistollisten sairaaloiden yhteyteen. Näin taataan sisäilmasairaille kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutusta.

Ruoka-apu- ja asunnottomuustyö ovat sydämelläni.

Haluan olla ääni niille, jotka itse eivät osaa, jaksa tai uskalla. Sanoista tekoihin, kansalaisia kuunnellen.

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Maarit Koivisto

24

LK 6 vsk. Turun yliopisto, sairaanhoitaja

Vasemmistoliitto

Tärkeimpiä teesejäni ovat terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen, yhdenvertaisuus, sekä koulutus, sivistys ja tiede. Terveys- ja hyvinvointierojen kimppuun on käytävä ensisijaisesti vahvistamalla perusterveydenhuoltoa, uudistamalla sosiaaliturvaa, sekä kansanterveydellisesti järkevällä alue- ja veropolitiikalla. Vähemmistöjä syrjivät yhteiskunnalliset rakenteet on uudistettava. Lisäksi jokaiselle on taattava oikeus tasapuoliseen kohteluun työelämässä, sekä mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. Tieteellisen perustutkimuksen rahoitus on palautettava keskittymättä ainoastaan strategiseen tutkimukseen ja innovaatioihin.

Aki Lindén

45

LL, VTM, yleislääketieteen erikoislääkäri, terveydenhuollon erikoislääkäri, erikoislääkärin hallinnon pätevyys, liikkeenjohdon opintoja

HUS:n toimitusjohtaja 2010–2018

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Lähdin kansanedustajaehdokkaaksi siksi, että Suomen terveydenhuoltoa oltiin muuttamassa tavalla, joka oli vakavasti ristiriidassa arvojeni ja sen tiedon ja kokemuksen kanssa, jonka olen hankkinut lääkärintyössä, terveydenhuollon johtamisessa ja jatkuvasti opiskellessani. Hyvä, että hallitus itse lopulta totesi hankkeen mahdottomaksi.

Suomen terveydenhuolto on kansainvälisessä vertailussa laadukasta ja tehokasta, mutta sen julkinen rahoitus ei ole samalla tasolla kuin muualla läntisessä Euroopassa.

Tämä näkyy jonoissa, tiloissa, tutkimusrahoituksessa, palkkatasossa. Tähän haluan korjausta. Kiireisintä on terveyskeskusten lääkäritilanteen korjaaminen ja tutkimusrahoituksen saaminen uudelleen kasvuun.

Satakunnan vaalipiiri

Marja-Leena Alho

72

LL, terveyskeskuslääkäri, anestesiologian erikoislääkäri

Kansallinen Kokoomus

Sote on jälleen uuden hallituksen työlistalla, lääkärin näkemystä tarvitaan eduskunnassa. Lääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet ovat perusteltuja, ja voin ne vilpittömästi allekirjoittaa.

Tutkimus- ja innovaatiotoimintaa on rahoitettava myös teknologian ja teollisuuden tarpeisiin. Työ pysyy Suomessa, kun koulutus on korkeatasoista ja tuotannon jalostusaste on korkea.

Ympäristöosaamisen ja -teknologian vientiin on panostettava. Talouden pyörien on pyörittävä, jotta meillä on verotuloja terveydenhuollon, koulutuksen ja hyvinvointipalvelujen tuottamiseksi.

Valtatie numero 8 nelikaistaiseksi.

Marketta Juntunen

19

LT, lastentautien erikoislääkäri, hallinnon pätevyys

Suomen Kristillisdemokraatit

Edustan terveyden- ja sairaanhoidon asiantuntemusta, jolla on käyttöä, kun sote saatetaan valmiiksi. Siinä kannatan vaiheittain etenemistä, valinnanvapauden sijasta palvelusetelit harkitusti.

Ihmisen biologia naisena ja miehenä on huomioitava, sukupuolia on kaksi, vastustan sukupuolettomuutta.

Kannatan kristillisiä arvoja, jotka suojaavat lapsen asemaa perheissä, ohjaavat kunnioittamaan, viljelemään ja varjelemaan maata.

Kannatan maaseudun elävänä pitämistä ja palveluja haja-asutusalueilla, kuten kyläkouluja.

Kunnioitan luontoarvoja ja harrastan luontokuvausta, sekä runojen kirjoittamista.

Hyvä hoito vauvasta vaariin, lapsiystävällinen Suomi, ovat vaaliteesini.

Tami Sirén

112

LL, terveyskeskuslääkäri

Vihreä liitto

Tavoitteenani on tuoda poliittiseen päätöksentekoon enemmän pidemmän aikavälin harkintaa. Erityisen ajankohtaista on ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen sopeutuminen, ympäristön terveellisyyden ja monimuotoisuuden suojeleminen, sekä tutkimuksen ja opetuksen rahoituksen nostaminen riittävälle tasolle.

Terveyden- ja sairaanhoidon korkea laatu on säilytettävä ja sitä on kehitettävä. Se tapahtuu parhaiten julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä, jonka koordinointi on julkisen sektorin tehtävä.

Edustan tieteellistä ja yhteiseen hyvään pyrkivää ajattelutapaa. Uskon antavani eduskunnan työhön oman, hyödyllisen panokseni, jos minut sinne valitaan.

Hämeen vaalipiiri

Kristiina Joensuu

7

LT, patologian erikoislääkäri

Kansallinen Kokoomus

Suppean intressiryhmän edun ajajat eivät edusta kansaa. Kaikkien mahdollisten asioiden puuhaajat tikahtuvat ylettömyyteen.

Monia kansanedustajia ohjaa puoluekoneisto. Silloin mielestä katoaa, kuka olin, ja millä asialla. Kansanedustajan roolista selviää kunnialla, kun määrittelee linjansa niin, että ei tarvitse jatkuvasti päivittää.

Arvot ovat kartta ja kompassi yksityiselämässä, työssä – ja eduskunnassa. Arvottoman mallia saa Trumpilta. Vanhimmat arvot, hyvyys, totuus, pyhyys ja kauneus näyttävät suunnan.

Vaaliteemani ovat koti, uskonto ja isänmaa. Näistä sovellan modernia politiikkaa. Tämä on hyvä maa, jota kannattaa puolustaa. Uudenlaista rohkeutta tarvitaan.

Päivi Räsänen

33

kansanedustaja, LL

Suomen Kristillisdemokraatit

Osaamisestani ja kokemuksestani on hyötyä tulevalla kaudella, kun terveyspalvelujen uudistaminen on edessä. Olen kuudetta kautta kansanedustajana, ja minulla on myös kokemusta sisäministerinä sekä puoluejohtajana toimimisesta.

Olen johdonmukaisesti puolustanut terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen mukaista työnjakoa. Lääkärit tulee vapauttaa tekemään lääkärin töitä ja toisaalta lääkärin koulutusta edellyttäviä tehtäviä ei tule siirtää muille ammattiryhmille. Tulee myös huolehtia riittävistä resursseista niin perusterveydenhuoltoon kuin erikoissairaanhoitoon, lääkärikoulutukseen kaikilla tasoilla, sekä lääketieteen tutkimukseen.

Mirka Soinikoski

90

erikoislääkäri, valtuustoryhmän puheenjohtaja

Vihreä liitto

Haluan olla mukana ratkaisemassa ilmastokriisiä, puolustamassa lasten oikeuksia ja torjumassa eriarvoisuutta.

Korjattu sote-uudistus on saatava maaliin, eikä asiantuntijoiden näkemyksiä voi ohittaa valmistelussa. Syrjäytymiseen ja terveyseroihin pitää puuttua joka tasolla.

Ilmastonmuutosta ei voi enää estää, mutta omilla valinnoillamme voimme säilyttää elinkelpoisen planeetan myös tuleville sukupolville.

Perheiden monimuotoisuus tulee ottaa lähtökohdaksi kaikessa perheitä koskevassa lainsäädännössä. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään ja turvalliseen arkeen.

Päätöksiin on saatava ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Muutetaan maailmaa yhdessä.

www.mirkasoinikoski.fi

Pirkanmaan vaalipiiri

Sirja Kaartinen

28

korva-, nenä- ja kurkkutautien, sekä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri

Kansallinen Kokoomus

Julkinen terveydenhuolto tuo parhaan hoidon suomalaisille ja takaa laadukkaan koulutuksen myös tuleville lääkäreille. Yksityissektorilla on tärkeä asema julkista puolta tukevana palveluna.

Saattohoito tulee turvata lainsäädännöllä koko väestölle, jottei elämän loppuvaiheessa olevien tarvitse pelätä kipua tai tuntea olevansa taakkana läheisimmilleen.

Ilmastonmuutos on kiistaton tosiasia. Vallitseva, ihmisen toiminnasta johtuva sukupuuttoaalto on nopein ja tuhoisin koskaan. Meidän tärkeimpiä tehtäviämme on tehdä kaikkemme niin kotimaassa kuin kansainvälisessä politiikassa, jättääksemme ympäristöltään rikkaan asuinympäristön lapsillemme.

Sonja Koto

203

LL, yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri

Kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja (Kangasala)

Vihreä liitto

Laadukkaan ja toimivan terveydenhuollon puolta on pidettävä ja varmistettava ihmisten tasa-arvoinen pääsy palveluihin. Kaiken perusta on toimiva perusterveydenhuolto, joka tarvitsee lisäresursseja. Sairauksien ennaltaehkäisy on kustannustehokkainta.

Pienten lasten äitinä kannatan joustavaa ja tasa-arvoista perhevapaauudistusta.

Kaikilla lapsilla tulee olla lähtökohdista huolimatta mahdollisuus hyvään elämään. Eriarvoisuutta on ehkäistävä monella eri rintamalla. Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin kohtalonkysymys, jonka estämiseksi tarvitaan toimia niin valtakunnan tasolla kuin kansainvälisestikin.

Sari Tanus

137

naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

Kansanedustaja, Tampereen kaupunginvaltuutettu

Suomen Kristillisdemokraatit

Eduskuntaan tarvitaan kestävillä arvoilla, suurella sydämellä ja inhimillisellä käytännön otteella varustettuja kansanedustajia, jotka ovat yhteistyökykyisiä ja -haluisia ja jotka ratkaisukeskeisesti keskittyvät itse substanssiin. Uudistettavat asiat on pilkottava tarpeeksi pieniksi kokonaisuuksiksi ja vietävä uudistuksia näin järjestelmällisesti eteenpäin.

Perusterveydenhuollon vahvistaminen ennaltaehkäisyyn, varhaiseen kuntoutukseen ja sosiaalihuolto mukaan lukien toimiviin hoitopolkuihin painottaen on keskeistä. Koulutukseen, tutkimukseen ja käytännön innovaatioihin on panostettava! Sisäilmaongelmaisten ja ME-/CFS-potilaiden tilanteeseen on saatava pikaisesti parannus!

Sydämen asialla on vaaliteesini.

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Panu Peitsaro

45

sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, sote-muutosjohtaja

LL, HLL, terveydenhuollon erikoislääkäri, sote-MBA

Kansallinen Kokoomus

Terveempi huominen: Olen kymmenen vuotta ollut mukana uudistamassa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Itä-Savon sairaanhoitopiirissä on siirrytty Suomessa ensimmäisenä julkisena sote-organisaationa johtamaan integroitua palvelutuotantoa prosessien kautta. Samalla prosesseja on tehostettu voimakkaasti myös Lean-menetelmän avulla. Sote sotena, ihminen keskiössä!

Elinvoima: Ensi vaalikaudella on pureuduttava yrittämisen mahdollisuuksien parantamiseen ja esteiden purkamiseen.

Turvallisuus: Heikoimmista pidetään huolta ja turvallisuusriskejä ennakoidaan.

www.peitsaro.fi

Petri Pekkola

13

LL, työterveyshuollon erikoislääkäri

Vasemmistoliitto

Olen kotkalainen työterveyslääkäri. Työpaikkani on Mehiläinen, sitä ennen pitkäaikaisimmat Parikkalan terveyskeskus, Pyhtään terveyskeskus, Kotkan Työterveys Oy, Kotkan Lääkärikeskus. Kotkan Seudun Lääkäriyhdistyksen toiminnantarkastaja.

Naimisissa, kolme aikuista lasta.

Työperäiset sairaudet on saatava samanlaisen korvauksen piiriin kuin ammattitaudit. Sisäilmasta terveytensä menettäneiden sosiaaliturva on saatava kuntoon. Perustulo 800 euroa vapauttaisi turhasta byrokratiasta. Eläkkeelle ne, jotka eläkkeelle kuuluvat.

Harrastuksiani ovat partio, heraldiikka ja keräily.

Oskari Valtola

52

LL, työterveyshuollon erikoislääkäri

Kansallinen Kokoomus

Olen työterveyshuollon erikoislääkäri, kolmen lapsen perheenisä, aktiivinen tasavertaisten liikuntamahdollisuuksien, fiksun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja ympäristöpolitiikan puolestapuhuja. Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon maakunnan valtuustojen varapuheenjohtajana olen koko Kaakkois-Suomen väsymätön eteenpäinviejä. Nyt haluan viedä tämän työn ja periaatteet eduskuntaan.

Ääni minulle on lupaukseni siitä, että emme haikaile menneisyyden perään ja pysäytä tärkeitä uudistuksia, vaan sanomme kyllä asioille, jotka vievät meitä eteenpäin ja tuovat ratkaisuja paremmalle Suomelle.

www.oskarivaltola.fi

Savo-Karjalan vaalipiiri

Marja Berg

101

LT, radiologian erikoislääkäri, HHJ, yrittäjä

Vihreä liitto

Sotessa tärkeintä on hyvä johtajuus ja työn organisointi, ei hallintohimmeli. Terveydenhuoltoon tarvitaan toimivat tietojärjestelmät ja riittävät resurssit. Perusterveydenhuollon lääkäreille on oltava lisäkoulutusta ja kollegiaalista tukea uran alussa. Kouluttautumiseen on kannustettava palkkauksella. Koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusleikkaukset on peruttava. Tasapuoliset palvelut on turvattava.

Olen kokenut ja tunnen terveydenhuollon eri sektorien toimintaa. Työuraa minulla on tutkijana, palkansaajana ja yrittäjänä. Olen Kuopion kaupunginvaltuuston (2012–) ja Pohjois-Savon maakuntahallituksen (2017–) jäsen. Valtuustotyössä olen aktiivisesti ottanut kantaa vanhusten hyvän hoivan puolesta.

Markku Eestilä

22

kansanedustaja, ELL

Kansallinen Kokoomus

Olen toisen kauden kansanedustaja ja eläinlääkäri. Eduskunnassa toimin tällä hetkellä maa- ja metsätalousvaliokunnassa kokoomuksen valiokuntavastaavana ja valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston puheenjohtajana.

Näissä vaaleissa haluan painottaa työllisyysasteen nostamista välttämättömänä osana talouden tasapainottamista. Lisäksi haluan lisätä tutkimus- ja innovaatiorahoitusta Suomessa.

Lue myös

Haluan edistää nopeita liikenneyhteyksiä ja tiestön peruskorjausta. Metsien hakkuita ei tule tarpeettomasti rajoittaa.

Terveydenhuollon puolella julkista ja yksityistä toimintaa ei tule asettaa vastakkain. Todellisuudessa hyvä johtaminen, työilmapiiri ja prosessien hallinta ratkaisevat tehokkuuden.

Antti Kivelä

40

apulaisylilääkäri

LL, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri

Suomen Keskusta

Ammatilliseen koulutukseen on lisättävä opettajia ja lähiopetustunteja. Perheet ja vanhemmuus tarvitsevat tukea, nuorten syrjäytyminen on estettävä ja arvokas ikääntyminen taattava.

Itä-Suomen elinvoima yhteistyöllä nousuun.

Jokaisen suomalaisen pitää kokea olevansa turvassa kotona ja koulussa, kadulla ja töissä.

Olen Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Savon maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja, keskustan puoluevaltuuston puheenjohtaja ja Savon Sydänpiirin puheenjohtaja. Lääkärinä 25 vuotta.

Jaksan kuunnella ja tehdä toisten puolesta töitä.

www.anttikivela.fi.

Arttu Pöyhönen

33

LL, työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri

Kansallinen Kokoomus

Työ: Kolmikannan rajojen hämärtäminen, yksilöyrittäjyys tulevaisuutta, sotu-uudistus yksinkertaisempaan suuntaan: perustuloratkaisu?

Terveys: Sote tarvitaan. Järjestämisvastuu laajemmalle, rahoituksen yksinkertaistaminen, yksityiset mukana täysulkoistuksin ja palveluseteleinä.

Tulevaisuus: Syntyvyys nousuun? Yksilökeskeisyydestä perhekeskeisyyteen, Ranskan mallinen perheverotus yksittäisten kuukausien jakamisen ja pienten lapsilisämuutosten sijaan.

Turvallisuus: Oma puolustus tarvitaan, mutta muutokset geopoliittisessa tilanteessa ja maanpuolustustahdossa vaativat sotilaallista liittoutumista?

arttupoyhonen.fi

Keski-Suomen vaalipiiri

Terhi Simonen-Jokinen

114

ELT, yrittäjä

Kansallinen Kokoomus

Haluan tehdä kokoomuslaista politiikkaa koko Suomen, myös maaseudun hyväksi. Tärkeitä teemoja ovat maaseudun yrittäjyys ja elinvoima, turvallinen arki vauvasta vaariin, työn tekemiseen kannustava sosiaaliturva, sekä eläinten hyvinvointi eläinlääkärin työni kautta.

Olen koulutukseltani tutkija ja lääketieteen ammattilainen ja haluan nähdä tutkittuun tietoon ja näyttöön pohjautuvaa päätöksentekoa politiikassakin.

Minulla on politiikasta pitkä kokemus. Maakuntahallituksen jäsenenä olen ollut tiiviisti mukana maakuntauudistuksen valmistelussa.

Äitinä, yrittäjänä ja hevostilan viljelijänä minulla on kosketuspintaa monenlaiseen arkeen.

Mauno Vanhala

49

LT, yleislääketieteen professori (emeritus)

Suomen Keskusta

Minulla on terveydenhuollon kokemusta yleislääkärinä, johtajana ja tutkijana yli 200 000 potilaskontaktin ja yli sadan tieteellisen julkaisun verran.

Poliitikkona olen ollut parlamentaarisen sote-ryhmän, Kelan hallituksen ja lukuisten valtakunnallisten ja maakunnallisten kehittämisryhmien jäsen, sekä Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja Jyväskylän perusturvalautakunnan puheenjohtaja ja jäsen. Sote-uudistus kaipaa maalaisjärkeä onnistuakseen. Haluaisin kehittää sote-tuotannossa osuuskuntamallia.

Älä unohda terveydenhuoltoa, vanhusten hoivaa, tai eläkeläisiä!

Ville Väyrynen

119

gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri

Kansallinen Kokoomus

Teemoinani ovat terveys, työ, tulevaisuus ja turvallisuus. Soten ja hallituksen kaatumisen jälkeen on ilmeistä, että eduskunnassa on kysyntää kokeneille terveydenhuollon ammattilaisille.

Uskon vahvasti nykyisen järjestelmämme perusrakenteisiin, jotka on luotu julkisen tuotannon varaan. Tarvitsemme kohdennettuja toimia, kuten perusterveydenhuollon saatavuuden parantamista, emme kokonaisvaltaista uudistusta. Yksityinen sektori tarvitaan tueksi esimerkiksi palveluseteleiden muodossa.

Voimme pitää hyvinvointivaltion edellytykset voimissaan huolehtimalla työllisyysasteesta. Paras keino lisätä verotuloja on madaltaa työllistämiskynnystä.

www.villevayrynen.fi

Oulun vaalipiiri

Päivi Hirsso

123

perusterveydenhuollon yksikön johtaja / PPSHP

LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, terveydenhuollon erikoislääkäri, kouluttajalääkärin erityispätevyys, eMBA

Kansallinen Kokoomus

Muutosta tulee arvioida ihmisen arkivaikutusten kannalta, ei järjestelmän.

Seiniin investoiminen on paikallaan vaativiin tarpeisiin vastatessa – arjen pärjäämishaasteet hoituvat kevyemminkin.

Vaativissa hoitokokonaisuuksissa tulee nimetä hoitoa koordinoiva yleislääkäri erikoissairaanhoidon tueksi.

Kolmannen sektorin ja yritysten voimavaroja pitää hyödyntää nykyistä laajemmin.

Minua on helppo lähestyä, tartun asioihin ja haen ratkaisuja. Vaikutan järjestötyössä ja tällä hetkellä olen Sydänpiirimme puheenjohtaja ja Sydänliiton hallituksen jäsen.

Työssäni olen oppinut kuuntelemaan ja kuulemaan – politiikkaa on vaikea muuttaa, mutta siihen voi vaikuttaa. Tehdään se yhdessä.

www.linkedin.com/in/PaiviHirsso/

Matti Honkala

124

LL, sisätautien erikoislääkäri

Kansallinen Kokoomus

Terveydenhuollon lähipalveluita on parannettava tukemalla perusterveydenhuoltoa keskeisten erikoisalojen osaamisella. Nykyiset ratkaisut ovat etäännyttäneet erikoissairaanhoidon ja samalla vähentäneet lääkäreiden koulutusmahdollisuuksia käytännön työssä.

Haluan faktoja päätöksentekoon. Kokonaiskustannusten ja vaikuttavuuden arviointia, ei juoksua kuviteltujen säästöjen perässä. Haluan lääkäreille kunnollisen koulutuksen, myös käytännön työskentelyn osalta. Haluan luoda todelliset mahdollisuudet väestön terveyserojen kaventamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen, eikä se tapahdu pieniä tehokkaita yksiköitä näivettämällä.

Saija Hyvönen

62

työterveyshuollon erikoislääkäri

Perussuomalaiset (sit.)

Sote-palveluihin maalaisjärkeä. Kiinteistöjen aiheuttamat terveyshaitat hallintaan. Tulot ja menot tasapainoon. Jotta rahat riittävät terveydenhuollossa, tarvitsemme erikoissairaanhoidon kustannusten hallintaa, riittäviä etä- ja digipalveluita, palveluun lisää laatua, palvelevaa johtamista ja raskaan hallinnon purkamista. Verovaroin kustannetut resurssit tulee saada kustannusvaikuttavasti käyttöön ja potilaiden hoitosuunnitelmat ajan tasalle. Verorahoilla tuotetun palvelun liikevoitoille tulee määrittää katto ja yrityksille velvoittava yhteiskuntavastuu.

Olen aina ihmisen puolella, minulla on sydän paikallaan ja korvat kuulolla.

Lapin vaalipiiri

Antti Väänänen

48

osastonylilääkäri, pääluottamusmies

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Haluan olla vaikuttamassa siihen, että sote-uudistuksen lähtökohtana on palveluita tarvitseva ihminen. Sote-ammattilaisten resursointi julkisella puolella on laitettava kuntoon. Laatu on pidettävä kunnossa. Turhia viiveitä pitää poistaa hoitoketjuista ja -prosesseista.

Haluan olla vaikuttamassa siihen, että kaikki pidetään mukana yhteiskunnassa ja että kaikilla on mahdollisuus kouluttautua. Koulutukseen, tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin tulee panostaa nykyistä enemmän. Korkeampi työllisyys edellyttää koulutukseen ja osaamiseen panostamista.

Liikenne- ja viestintäinfran pitää olla kunnossa yritystoimintaakin varten. Valtionhallinnon ei tarvitse olla keskitettynä pääkaupunkiseudulle.

Mukana ovat ne ehdokkaat, jotka lähettivät vastauksensa Lääkärilehteen kirjallisesti.

Kuva: Fotolia

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030