Lehti 34: Liitto toi­mii 34/2021 vsk 76 s. 1750 - 1751

Erityispätevyytenä laatu ja potilasturvallisuus

Vasta perustettu ­terveydenhuollon laadun ja potilas­turvallisuuden erityispätevyys on herättänyt jo runsaasti kiinnostusta. Ohjelma ­käynnistyy syksyn aikana.

Tiina Salo
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

– On yhteiskunnallisesti hyvin tärkeää lisätä lääkärikunnan tietämystä terveydenhuollon laatuun ja potilasturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Esimerkiksi hoidon yhdenvertaisuuteen ja tehokkuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen on olennaista, sanoo Husin laatuylilääkäri Sanna-Maria Kivivuori.

Laatuun ja potilasturvallisuuteen liittyvät asiat ovat olleet viime aikoina paljon esillä. Nyt aiheesta kiinnostuneet voivat suorittaa uuden terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyyden, jonka Lääkäriliiton hallitus hyväksyi huhtikuun lopulla.

– Laatuun ja potilasturvallisuuteen liittyvää kehittämistyötä on Suomessa monella saralla menossa, joten ajoitus uudelle erityispätevyydelle on otollinen. Olemmekin saaneet jo runsaasti tiedusteluja erityispätevyyden suorittamisesta, Kivivuori kertoo.

Kivivuori on pätevöitymisohjelmasta vastaavassa toimikunnassa, joka järjestäytyy alkusyksystä. Toimikunnan taustaorganisaatioita ovat Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistyksen lääkärijaos sekä Lääkäriliiton terveydenhuollon hallinto- ja johtajalääkärien alaosasto.

– Vaikka laatu- ja potilasturvallisuusosaamisesta on hyötyä kenelle tahansa lääkärille, on erityispätevyyden suorittaminen iso meriitti erityisesti johtamistehtäviin hakeutuville. Näitä sisältöjä ei juuri ole johtamiskoulutuksissa, Kivivuori sanoo.

Erityispätevyyden päämääränä on parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Terveydenhuollon laadun ulottuvuuksia ovat potilaskeskeisyys, saatavuus, tehokkuus, yhdenvertaisuus, vaikuttavuus ja potilas- ja henkilöstöturvallisuus. Potilasturvallisuudella taas tarkoitetaan niitä periaatteita ja käytäntöjä, joilla varmistetaan turvallisten palvelujen ja hoidon toteutuminen.

Suoritus portfoliona

Terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyyden arviointi tapahtuu tentin sijasta oppimisportfolion avulla.

Pohjakoulutuksena edellytetään erikoislääkärin tutkintoa tai vähintään viiden vuoden työkokemusta lääkäriksi valmistumisen jälkeen. Erityispätevyyteen vaaditaan alaan liittyvää käytännön palvelua vähintään kahden vuoden ajalta ja 80 tuntia koulutusta laadun ja potilasturvallisuuden eri sektoreilta.

Lue myös

Palveluksi hyväksyttäviksi tehtäviksi on määritelty muun muassa suunnittelu-, kehittämis-, opetus- ja asiantuntija-, johtamis- ja valvontatehtävät, erilaisten työryhmien jäsenyys, luottamustehtävät ja tutkimustyö, jotka liittyvät laatuun tai potilasturvallisuuteen. Soveltuvia työpaikkoja ovat esimerkiksi terveydenhuollon palveluorganisaatiot, STM:n hallinnonala eri laitoksineen sekä yliopistot koti- ja ulkomaassa.

Kolmen vuoden siirtymäaikana pätevyys voidaan myöntää poikkeusmenettelyllä lääkäreille, joilla on jo riittävä perehtyneisyys ja kiistaton osoitus pitkäaikaisesta ja aktiivisesta laatu- ja potilasturvallisuustyöstä.

Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmä kattaa yhteiskunnallisesti merkittäviä ja monialaisia osaamisalueita. Erityispätevyyksiä on myönnetty vuodesta 1993 lähtien yli 3000.

Nyt eri erityispätevyyksiä on 34.

› Lue lisää erityispätevyydestä Lääkäriliiton verkkosivuilta: www.laakariliitto.fi > jäsenyys ja palvelut > koulutus > erityispätevyydet

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030