Liitto toi­mii 3/1992 vsk 47 s. 220

Fennomedin koulutustilaisuuksia alkuvuodesta 1992

Lisätietoja kursseista antavat ja ilmoittautumisia vastaanottavat kouluttaja-informaatikko Leena Lodenius, puh. (90) 3930772 ja kurssisihteeri Aino Takkunen puh. (90) 3930786.

TAMMIKUU

FIMNET-KURSSI

Aika: 23.1.92

Paikka: Lääkäritalo Mäkelänkatu 2

Hinta: 500 mk Lääkäriliiton jäsenet, 750 mk muut

Ohjelma

8.30-9.00 Kahvi

9.00-9.30 Uusi kommunikointimalli: Sähköposti

9.30-10.15 Lääkäripostin asennus

10.15-11.00 Lääkäriposteljooni-ohjelma

11.00-12.00 Lounas

12.00-14.00 Käytännön harjoitukset

- henkilökohtaisen postin käyttö

- ilmoitustaulut

14.00-14.15 Kahvi

14.15-14.45 TeleSampo

14.45-15.15 Päätepankkipalvelut

15.15-16.00 Tietopankit Lääkäriposteljoonissa

16.00-16.15 Toiminnan aiheuttamat kustannukset

Ilmoittautumiset mitä pikimmin Aino Takkuselle, puh. (90) 393 0786.

TULOKSEN TEKEMINEN UUDISTUVASSA TOIMINTAYKSIKÖSSÄ

Aika: 27.-28.1.92

Paikka: Lääkäritalo Mäkelänkatu 2

Hinta: 2 000 mk Lääkäriliiton jäsenet, 3 000 mk muut

Ohjelma

Maanantai 27.1.

10.00-11.00 Taloudelliset tunnusluvut yritystoiminnassa

- Tuloslaskelma

- Kannattavuus; prof. Mats Brommels, KYS

11.00-12.30 Liiketoimintasuunnitelman laadinta

- Toiminta-ajatus

- Toimintaympäristön arviointi

- Kysynnän arviointi

- Markkina- ja kilpailija-analyysi

- Tuotantosuunnitelman laadinta

- Tulo- ja menoarvion laadinta; pankinjohtaja LL Juhani Kaihilahti SYP

12.30-13.30 Lounas

13.30-16.30 Palvelutuotteen määrittely ja hinnoittelu

- Esimerkki 1: KYS:n kliinisen kemian osasto; ylilääkäri Ilkka Penttilä

- Esimerkki 2: HYKS; hallintolääkäri Mauno Konttinen

17.00-18.00 Kliinisen yksikön toiminnan ohjaus ja seuranta

- Ecomed-3 -ohjelman esittely; projektipäällikkö Eero Linnakko, Sairaalaliitto, atk-suunnittelija Jussi Järveläinen, Datawell Oy

Tiistai 28.1.

8.30-10.00 Alustukset päivän ryhmätöihin:

- Mitä vaatimuksia taloudellinen tulosvastuu asettaa lääkärille?; toimitusjohtaja Vesa Ekroos, Sairaalaosakeyhtiö Mehiläinen

- Uudistuvat palkitsemisjärjestelmät; ylilääkäri Timo Niinimäki, OYKS

- Laadunvarmistus; kehittämispäällikkö Martti Kekomäki, Sosiaali- ja terveyshallitus

10.00-12.00 Ryhmätyöt, joiden teemat ovat:

- Lääkärin ammattiroolit

- Laadunvarmistus

- Palkitsemisjärjestelmät

- Voiko sairaala toimia yrityksenä?

12.00-13.00 Lounas

13.00-15.00 Ryhmätöiden purku

Ilmoittautumiset Aino Takkunen, puh. (90) 3930786.

LÄÄKÄRI JA TIETOTEKNIIKKA

Aika: 29.-30.1.92

Paikka: Jyväskylän kauppaoppilaitos, Rajakatu 37, 40200 Jyväskylä

Hinta: 600 mk

Ohjelma

Maanantai 29.1.

14.00-16.00 Mikro itsenäisenä työvälineenä

- oheislaitteet

- käyttäjäliittymä

- työvälineohjelmistot; ekonomi Juha Iivanainen, Jyväskylän kauppaoppilaitos

16.00-16.30 Kahvi

16.30-17.30 Mikro isomman järjestelmän osana

- tietoverkot

- tietoliikenne; Juha Iivanainen

17.30-18.00 Keskustelua

Tiistai 30.1.

14.00-15.00 FiMnet-terveydenhuollon sähköposti; kouluttaja Leena Lodenius, Fennomed Oy

15.00-15.45 Lääketieteen tietokantoja FiMnetissä; Leena Lodenius

15.45-16.15 Kahvi

16.15-16.30 Muut palvelut FiMnetissä; Leena Lodenius

16.30-17.00 Telepankin palveluiden käyttö tietokoneella; pankkineuvoja Mirja Lehto, SYP/Jyväskylä

17.00-18.00 FiMnetin harjoittelua käytännössä; Leena Lodenius

Loppukeskustelu

Ilmoittautumiset mitä pikimmin Aino Takkuselle, puh (90) 3930786.

HELMIKUU

LÄÄKÄRIN KIRJANPITO JA VEROTUS

Aika: 4.2.92 klo 12.00-17.00

Paikka: Lääkäritalo Mäkelänkatu 2

Hinta: 750 mk

Ohjelma

12.00-12.30 Kevyt lounas

12.30-12.45 Avaussanat

12.45-13.30 Palkansaajalääkärin verotus

13.30-14.15 Ammatinharjoittajalääkärin verotus

- kirjanpitovelvollisuus

- veroilmoituslomakkeiden täyttö

14.15-14.45 Kahvi

14.45-16.00 Kokonaispalkkausjärjestelmän eduista ja haitoista

Lääkäriyhtiöt!

16.00-16.30 ATK-pohjaisen vero-ohjelman esittely

16.30-17.00 Keskustelua

Kurssin luennoitsijoina ovat HN Raimo Savolainen ja OTK Ilkka Kajas.

Ilmoittautumiset, Aino Takkunen, puh. (90) 3930786.

EY-LAINSÄÄDÄNTÖ JA SAIRAANHOITOPIIRIT

Aika: 6.2.92

Paikka: Lääkäritalo Mäkelänkatu 2

Hinta: 1500 mk

Ohjelma

9.00-9.15 Avaus

9.15-10.00 EY ja ETA

Poliittinen päätöksenteko; projektin johtaja Pekka O. Aro, KEY-projekti

10.00-10.30 Terveydenhuoltoa koskevat direktiivit ja asetukset; koulutuspäällikkö Manu Jääskeläinen

10.30-11.00 Koulutus ja pätevyysvaatimukset; ylilääkäri Antti Marttila, STH

11.00-11.30 Vapaat työmarkkinat - hyödyt ja haitat; erikoistutkija Jussi Toppila, Työvoimaministeriö

11.30-12.00 Keskustelua

12.00-13.00 Lounas

13.00-13.30 Terveydenhuoltoa koskevia normeja ja standardeja; ylilääkäri Seppo Leisti, Sairaalaliitto

13.30-14.00 Tuoteturvallisuus, sairaanhoitotarvikkeet; ylitarkastaja Hely Reinikka-Railo, STH

14.00-14.30 Informaatiosektori; yli-insinööri Raija Tervo-Pellikka, STH

14.30-15.00 Kahvi

15.00-15.30 EY ja lääkkeet; lääkäritutkija Timo Klaukka, KELA

15.30-16.00 Keskustelua

16.00-16.30 EY-lainsäädäntöä ATK-pohjaisissa tietokannoissa; informaatikko Leena Lodenius

16.30-17.00 Tiedonvälitys terveydenhuollossa yli rajojen; toiminnanjohtaja Markku Äärimaa

Ilmoittautumiset Aino Takkunen, puh (90) 3930786.

TIETOTEKNIIKKA YKSITYISVASTAANOTOLLA

Aika: 7.2.92

Paikka: Lääkäritalo Mäkelänkatu 2

Hinta 1200 mk Lääkäriliiton jäsenet, 1800 mk muut

Ohjelma

8.45-9.15 Kahvi

9.15-9.30Avaus

9.30-10.30 Mikä on tietokone, tietotekniikan perusteet; LL Mikko Tiihonen

10.30-11.00 Mitä tietokone tekee vastaanotolla; LL Mikko Nenonen

11.00-11.30 Näkökulmia lääkäriaseman atk-järjestelmän valinnasta; LKT Timo Koivula

11.30-12.30 Lounas

Vastaanotto-ohjelmien esittely

12.30-13.10 Dapal

13.10-13.50 Doctorex

13.50-14.30 Mediatri

14.30-15.00 Kahvi

15.00-15.40 Paprut

15.40-16.15 Mikä voi mennä vikaan?; LL Helena Tiihonen

Ilmoittautumiset Aino Takkunen, puh (90) 3930786.

DIOJEN JA KALVOJEN VALMISTUS MIKROLLA

Aika: 13.2.92 klo 15.00-19.00

Paikka: Lääkäritalo Mäkelänkatu 2

Hinta: 500 mk Lääkäriliiton jäsenet

750 mk muut

Kurssilla valmistetaan itse tietokoneella dioja ja kalvoja.

Teoriaosuus

- Mikrotietokonelaitteistolle asetettavia vaatimuksia

- Ohjelmistot esitysmateriaalin tuottamiseen - millainen ohjelma mihinkin tarpeeseen

- Grafiikkatiedostomuodot - niiden vaikutus työskentelyyn ja tulosteeseen

-Tulostuslaitteet

-Tulostuspalvelut

-Hyvälle esitysmateriaalille asetettavia vaatimuksia

-Perusasioita diagrammien tekemisestä

-Käytännön kokemuksia: vaikeuksia, joihin yleisimmin törmää

Käyyännön oduud

- Tutustuminen Slide Write Plus -esitysgrafiikkaohjelmaan: tekstikalvojen ja diagrammien teko ja kuvittaminen

- Vapaata työskentelyä ohjatusti osallistujien tarpeiden mukaan

Ilmoittautumiset 24.1. mennessä Aino Takkunen, puh (90) 3930786.

POTILAS-LÄÄKÄRISUHTEET

Aika: 14.2.92

Paikka: Lääkäritalo Mäkelänkatu 2

Hinta: 900 mk Lääkäriliiton jäsenet

1350 mk muut

Ohjelma

8.30-9.00 Kahvi

9.00-9.30 Vastaanottotyötä tekevien lääkärien yleisimmät ongelmatyypit hoitosuhteessa; LL Eeva Makkonen, terveyskeskuslääkäri, Lauttasaaren terveysasema

9.30-10.00 Hoitosuhteen merkitys lääkärin työssä; LL Hannu Makkonen, Diakonissalaitos

10.00-10.30 Johdanto ryhmätyömenetelmään

-työtapa ja historia; LKT, psykiatri Juhani Rekola

10.30-12.00 Pienryhmäistunnot:

-käsitellään osanottajien ongelmatapauksia Balint-ohjaajien johdolla

12.00-13.00 Lounas

13.00-14.00 Yleiskeskustelu aamupäivän aikana esiin tulleista kysymyksistä

14.00-14.30 Hoitosuhteen tutkimisesta; LKT Vuokko Virtanen, ylilääkäri, Jyväskylä, Kyllön terveysasema

14.30-15.00 Kahvi

15.00-16.30 Suurryhmäistunto (kaikki tilaisuuden läsnäolijat)

-ensin joukosta valikoitunut pienryhmä keskustelee käsitellystä

tapauksesta ja sen jälkeen suurryhmä osallistuu tapausten käsittelyyn.

Ilmoittautumiset Aino Takkuselle 27.1. mennessä, puh (90) 3930786.

MACINTOSH-PERUSKÄYTTÄJÄN PERUSKURSSI

Aika: 17.-18.2.92 (koko päivä)

Paikka: Apple Computer Finland, koulutusluokka, 2. krs, Vitikka 4, 02630 Espoo (Kilo)

Hinta 1400 mk Lääkäriliiton jäsenet, 2100 mk muut

Macintosh-sovellusten, kuten tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja grafiikkaohjelmien perusteet. Käytännön harjoittelua omalla koneella.

Ilmoittautumiset 27.1. mennessä Aino Takkuselle, puh (90)393 0786.

AIVOT JA TERVEYS

Aika: 19.2.92

Paikka: Lääkäritalo, Mäkelänkatu 2.

Hinta: 600 mk

Ohjelma

9.00-9.30 Kahvi

9.30-10.00 Terveet Aivot -projekti; prof. Juhani Juntunen LEL

10.00-11.00 Miten pidän aivoni kunnossa; johtajaylilääkäri Jorma Palo, HYKS

11.00-11.40 Aivot ja työelämän vaarat; ylilääkäri Esko Matikainen, TTL

11.40-12.20 Aivot ja ajokortti; ylilääkäri Mikael Ojala, Haagan neurologinen kuntoutuskeskus

12.20-13.10 Lounas

Miten ehkäistä aivosairaudet

13.10-13.30 Aivohalvaus ja tupakka; ylilääkäri Kari Aho, Jorvi

13.30-14.00 Vioittaako alkoholi aivoja?; prof. Juhani Juntunen

Lue myös

14.00-14.30 Aivot, raskasmetallit ja vitamiinit; dos., apulaisylilääk. Raimo Sulkava, HYKS

14.30-15.00 Kahvi

15.00-15.30 Unettomat aivot; dos., ylilääk. Markku Partinen, Kivelän sairaala

15.30-16.00 Aivot, seksi ja hormonit; dos., vanhempi tutkija Markku Hyyppä, KELAn Kuntoutustutkimuskeskus, Turku

Ilmoittautumiset 29.1. mennessä Aino Takkuselle, puh. (90)393 0786.

LAADUNVARMENNUS TERVEYDENHUOLLOSSA

Aika: 20.2.92 (koko päivä)

Paikka: Lääkäritalo Mäkelänkatu 2

Hinta: 1 500 mk Lääkäriliiton jäsenet, 2 250 mk muut

Tilaisuuden puhujina toimivat jatkuvan laadunvarmennuksen asiantuntijat

professori Duncan Neuhauser, PhD, Department of Epidemiology and Biostatistics, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, ja

tri Edward McEachern, MD, Consultant in Quality Improvement, Hospital Corporation of America.

Kiristyvä kilpailu voimavaroista terveydenhuollossa ja eri hoitolaitosten välillä sekä kuluttajien kasvava tietoisuus korostavat hoidon ja palvelun laadun merkitystä. Oltuaan paljolti hoito-organisaation "sisäinen asia" hyvän laadun osoittaminen ja varmistaminen tapahtuu tulevaisuudessa entistä enemmän ulkopuolisten eli potilaiden ja palvelujen maksajien vaatimuksesta.

Laatua koskevan keskustelun painopiste on myös vuosien kuluessa muuttunut. Laadun tarkkailusta ja jälkikäteen tapahtuvasta valvonnasta on siirrytty puhumaan laadun varmistuksesta ja siitä huolehtimisesta etukäteen ammattitaitoa jatkuvasti kohottamalla ja menettelytapoja hiomalla.

Laadunvarmennuksessa tulevat olemaan tärkeällä sijalla huomion kiinnittäminen tutkimus- ja hoitomenetelmien tieteelliseen ja riittävän laajasti arvioituun kokemusperäiseen tietopohjaan sekä sopiviin laadun eri komponenttien mittausjärjestelmiin. Hyvän laadun osoittaminen ulkopuolisille sidosryhmille vaatii "näyttöä".

Vielä tärkeämpää kuitenkin tulee olemaan, että hoito-organisaatiossa pyritään jatkuvasti kohottamaan laatua, sekä jatkuvasti ottamalla käyttöön uusia ja teholtaan varmennettuja kliinisiä menetelmiä että kiinnittämällä huomiota potilaiden muuttuviin tarpeisiin. Laatu ei voi olla vain tiettyjen minimivaatimusten täyttämistä, vaan pyrkimys aina tehdä olemassaolevien voimavarojen puitteissa paras mahdollinen potilaille. Sekä jatkuva ammatillinen kehittyminen että potilaiden tarpeiden mahdollisimman tarkka huomioonottaminen onkin perinteisesti ollut lääkärien ammattietiikan keskeisimpiä velvoitteita.

Näin ymmärrettynä laadun varmennus on huomattavasti laajempi asia kuin mittausjärjestelmistä sopiminen. Se muodostaa keskeisimmän osan koko organisaation toiminta-ajatusta ja se antaa - luonnollisella tavalla perinteiseen ammattirooliin sopien - kullekin työntekijälle haasteen kehittää itseään ja ammattitai toaan. Mittausongelmien sijasta korostuvat organisaation ilmapiiri ja toimintakulttuuri sekä johtajuus.

Amerikkalaisessa keskustelussa tästä laadunvarmennuksen lähestymistavasta on käytetty nimitystä "Total Quality Management" tai "Continuous Quality Improvement".

Seminaarin hinta on 1500 mk Lääkäriliiton jäsenet ja 2250 mk muut.

Laadunvarmennus terveydenhuollossa -seminaarista lisätietoja antavat ja ilmoittautumisia vastaanottavat Leena Lodenius, puh. (90) 3930772 tai Aino Takkunen, puh. (90) 3930786.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030