1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Hyvinvointi osaksi koulutusta
Liitto toi­mii 14/2018 vsk 73 s. 870

Hyvinvointi osaksi koulutusta

Opiskelijoiden hyvinvointi puhututti jo yhdeksättä kertaa järjestetyssä halloped-tapaamisessa.

Hyvinvointi  osaksi koulutusta Kuva 1 / 1

Lääkäriliiton tutkija Piitu Parmanne esitteli Lääkäriliiton tutkimustuloksia opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen. Lähes 40 % vastaajista koki opiskelun melko tai erittäin raskaaksi. Huomattavaa oli myös, että naiset kokevat opiskelun keskimäärin raskaampana kuin miehet.

Muihin korkeakoulualoihin verrattuna lääketieteen opiskelijat voivat kuitenkin suhteellisen hyvin (Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016). Positiivista oli myös se, että opiskelujen kuormittavuudesta huolimatta suuri osa koki lääketieteellisen tiedekunnan olevan itselleen oikea paikka. Kuormitusta kokevat henkilöt osasivat myös hakea psyykkistä tukea.

Yleisesti ottaen korkeakouluopiskelijoita kuormittaa itsenäinen ote opiskelusta, uusi oppimisympäristö, työmäärä, arvosanat ja kilpailu. Lääketieteen opiskelijoita kuormittaa lisäksi sairauden ja kuoleman kohtaaminen, eettiset kysymykset sekä sairaalaympäristö. Liiton tutkimuksessa nousi esiin myös potilasvastuun aiheuttama stressi.

Opiskelijat toivovat palautetta ja joustavuutta

Lääkäriliiton tutkimuksessa opiskelijoilta kysyttiin keinoja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tärkeäksi tuntui nousevan matalan kynnyksen psykologinen tuki sekä vertaistuki. Myös mentorointia toivottiin.

Konkreettisina opiskeluun liittyvinä asioina nousivat esiin pakolliset opinnot ja niiden raskaiksi koetut korvauskäytännöt. Joustavuutta toivottiin ylipäätään, ja lukujärjestykset toivottiin saatavan hyvissä ajoin. Arvosanojen suhteen kannatusta sai siirtyminen hyväksytty/ hylätty jaotteluun. Kurssikoot koettiin myös liian suuriksi. Palautetta arvostetaan.

Emeritaprofessori Marjukka Mäkelä kertoi hyvinvoinnin tukirakenteiden vaihtelevan yliopistoittain.

– Hyvinvointia ei useinkaan ole integroitu koulutukseen, vaan se on siitä erillään, sanoi Mäkelä.

– Opiskelijatuki on hajanaista, siitä on vaikea saada yhteiskuvaa. Joissain tiedekunnissa mentorointi on pakollista, jossain sitä ei ole ollenkaan.

Lue myös

Mäkelä kertoi myös lääketieteellisen peruskoulutuksen arvioinnista, jossa tarkastellaan koko yliopistoyhteisön hyvinvointia valtakunnallisesti. Raportti julkaistaan 15.6., ja sen on tarkoituksena tarjota suosituksia ja toimia työkaluna uudistamiseen.

Mikä halloped?

Suomen Medisiinariliitto ja Lääkäriliitto järjestävät vuosittain yliopistohallinnon opiskelijaedustajien eli hallopedien tapaamisen. Tapahtuma kokoaa yhteen hallopedien lisäksi tiedekuntien opetuksesta vastaavaa henkilökuntaa keskustelemaan ajankohtaisista opetukseen liittyvistä aiheista. Tapaamisten tarkoituksena on edistää halloped-yhteistyötä, lääketieteellisen koulutuksen laatua ja opiskelijoiden hyvinvointia parantavaa toimintaa. Tavoitteena on myös lisätä tiedekuntien opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden välistä vuoropuhelua sekä jakaa tietoa hyviksi havaituista käytännöistä tiedekuntien kesken.

Kirjoittajat
Pauliina Pohjala

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Aloittelija tarvitsee rauhallisemman työtahdin

Nuoren lääkärin työmäärää ei aina ole suhteutettu siihen, että uutta opittavaa on paljon.

Ajassa
WMA paheksuu Turkin aikeita hajottaa maansa lääkäriliitto

Turkin hallitus väittää näin suojelevansa potilaita ja ammattikuntaa terroristeilta.

Ajassa
LDL-kolesterolin hoitotavoitteet tiukentuvat

Dyslipidemioiden päivitetty Käypä hoito -suositus tiukentaa LDL-kolesterolin hoitotavoitteita.

Tieteessä
Paineluelvytyksestä tulee erittäin harvoin hengenvaarallisia vammoja

Kolmanneksella potilaista todettiin paineluelvytyksen aiheuttama vamma.

Ajassa
Aleksi Reito on Vuoden nuori kliininen tutkija

Lääkärilehden Tilastonurkkaa pitävä dosentti sai Nuorten Lääkärien Yhdistyksen, Duodecimin ja Finska Läkaresällskapetin myöntämän tunnustuksen.