1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Kuntoutus on tarkoitettu lääkäreillekin
Liitto toi­mii 13/2020 vsk 75 s. 843

Kuntoutus on tarkoitettu lääkäreillekin

Ammatillisen kuntou­tuksen tavoitteena on, että ­osatyökykyinen voi jatkaa työelämässä ­terveydellisistä ­rajoitteista huolimatta.

Kuntoutus on  tarkoitettu lääkäreillekin Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että osatyökykyinen voi jatkaa työelämässä terveydellisistä rajoitteista huolimatta.

Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu henkilölle, joka ei ole täyttänyt alinta vanhuuseläkeikää, ja jolla on työkyvyttömyyden uhka ilman kuntoutusta. Julkisella alalla työntekijöiden ammatillista kuntoutusta hoitaa Keva.

– Työeläkelaitoksen tukemassa ammatillisessa kuntoutuksessa voidaan korvata työkokeiluja, työhönvalmennusta ja koulutusta. Keva voi myös myöntää elinkeinotukea yritystoiminnan aloittamiseen, kertoo Kevan johtajaylilääkäri Kirsi Karvala.

– Ensisijaista on työpaikkakuntoutus. Esimerkiksi pitkän sairausloman jälkeen työntekijän työhönpaluuta voidaan helpottaa työkokeilulla.

– Jos sairaus estää nykyisessä työssä jatkamisen, löytyy usein muita työtehtäviä, joihin työkyky riittää. Tällöin ammatillisen kuntoutuksen kautta voi hankkia lisäkoulutusta tai uudelleenkoulutusta.

Joka vuosi yli 5 000 julkisen sektorin työntekijää hakee ammatillista kuntoutusta. Yleisimmin työntekoa rajoittavat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveydelliset syyt.

Luottamuslääkärit tukenasi

Usein lääkäreillä on korkea kynnys hakea apua itselleen. Kuitenkin lääkärillä voi olla tarve ammatilliseen kuntoutukseen siinä missä muillakin.

Jos sairautesi vaikeuttaa työssä selviytymistä, on tärkeää, että otat asian puheeksi mahdollisimman varhain. Ensin asiasta kannattaa keskustella esimiehen ja työterveyshuollon kanssa. Apuna voivat olla myös Lääkäriliiton luottamuslääkärit.

Luottamuslääkärit ovat kokeneita kollegoita, jotka auttavat lääkäriä terveydellisissä ongelmissa ja hoitoon hakeutumisessa. Luottamuslääkärin puoleen voi kääntyä terveysongelmissa silloin, kun hoitoon hakeutuminen muuta kautta tuntuu hankalalta tai asia on erityisen luottamuksellinen.

Lue myös

Luottamuslääkärien antama hoito on usein oikeaan hoitopaikkaan ohjaamista ja hoidon aloitusta. Varsinainen lääketieteellinen jatkohoito hoidetaan normaalisti terveyspalvelujärjestelmässä. Luottamuslääkäri voi esimerkiksi auttaa kuntoutukseen hakeutumisessa, neuvoa päihdeongelmien hoidon aloituksessa tai antaa työnohjausta hankalissa tilanteissa.

Luottamuslääkärien antama hoito ja neuvonta ovat Lääkäriliiton jäsenelle maksuttomia. Potilaana olleen lääkärin nimi tai muut henkilökohtaiset tiedot eivät tule liiton tietoon.

› Luottamuslääkärien yhteystiedot löydät liiton verkkosivuilta www.laakariliitto.fi

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
FinnHELP tarjoaa tukea päivystyksen työntekijöille korona-aikana

- Korona on tehnyt terveydenhuollon ammattilaiset näkyviksi kokonaisina, sanoo Sari Ridell.

Ajassa
Koronahuoli näkyi kesätöissä

Erityisesti vanhemmat potilaat ottivat epidemian puheeksi, Rebekka Laitinen kertoo.

Ajassa
Mielekäs vapaa-aika painaa lääkäriopiskelijoiden työpaikan valinnassa

Useimmat Oulun yliopiston lääketieteen opiskelijat haluavat tehdä osa-aikaista työtä valmistuttuaan.

Kommentti
Yhden naisen yritys

Vasta yrityksen perustettuani olen nähnyt, että polku on ollut koko ajan perässäni, kirjoittaa Marika Kandell.

Ajassa
Jopa joka viidennen työkyky heikentyy hellejaksoina

Työterveyslaitos tutkii kuumassa työskentelyn vaikutuksia muun muassa sairaalassa.

Tieteessä
Pitkäkestoiset kognitiiviset häiriöt yleisiä työikäisillä aivoinfarktipotilailla

Tarkka neuropsykologinen tutkimus pian sairastumisen jälkeen on tärkeää.