1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Lääkäreiden työmäärät ovat muuttuneet koronatilanteen seurauksena
Liitto toi­mii 20/2020 vsk 75 s. 1245

Lääkäreiden työmäärät ovat muuttuneet koronatilanteen seurauksena

Iso osa lääkäreistä raportoi muutoksia työmäärissä korona­tilanteen seurauksena. Työmäärä on lisääntynyt viidenneksellä vastaajista, noin kolmanneksella tilanne on pysynyt ennallaan, ja lähes puolella työmäärä on vähentynyt. Merkittävin työmäärän vähentyminen on koettu ­yksityissektorilla, jossa neljä viidestä raportoi työmäärän vähentyneen.

Lääkäreiden työmäärät  ovat muuttuneet koronatilanteen seurauksena Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Työmäärän lisääntyminen keskittyy erityisesti esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleviin lääkäreihin sekä osaan koronapotilaita hoitavista yksiköistä.

Hallinnollisen työn määrä on lisääntynyt muun muassa töiden mittavien uudelleenjärjestelyjen ja koronaan liittyvän ohjeistustarpeen vuoksi.

Koronayksiköissä työ on lisääntynyt erityisesti korkeamman koronaesiintyvyyden alueilla. Infektiolääkärit raportoivat suuresta työmäärästä.

Lisäksi erilaiset etätyöjärjestelyt ovat ainakin hetkellisesti lisänneet työmäärää osalla lääkäreistä. Lisääntyneeseen työmäärään liittyy huoli jaksamisesta.

Odotettavissa ruuhkia koronatilanteen helpotuttua

Vähentynyt työmäärä liittyy ei-kiireellisten toimintojen vähentämiseen tai alasajoon sekä potilaiden suunnasta tulleeseen ajanvarausten perumiseen. Lisäksi koronapotilaita on toistaiseksi ollut hyvin maltillisesti suuressa osassa Suomea, mikä näkyy työmäärän vähentymisenä osalla koronapotilaita vastaanottamaan varautuneissa yksiköissä työskentelevistä lääkäreistä.

Potilasmäärien vähentyminen herättää lääkärien keskuudessa huolta potilaista, joiden sairaus voi hoitoon hakeutumisen pitkittymisen vuoksi pahentua sekä pitkäaikaissairaiden seurannan vähentymisen vaikutuksista potilaiden terveydentilaan. Lisäksi huolta kannetaan koronatilanteen helpottumisen jälkeen odotettavissa olevista ruuhkista terveydenhuollossa, kun muun muassa ei-kiireellisten aikojen peruutukset realisoituvat.

Lue myös

Koronatilanne ja sen vaikutukset muuttuvat nopeasti epidemiatilanteen kehittyessä. Tällä hetkellä tilanne on kentältä tulevien viestien valossa jälleen muuttumassa ja alas ajettuja toimintoja ollaan jossain määrin käynnistämässä uudelleen. On oletettavaa, että tilanne elää edelleen. Lääkäriliitto seuraa tilannetta ja varautuu tekemään uuden kyselyn koronatilanteen vaikutuksista.

Kysely koronatilanteen vaikutuksista terveydenhuollon toimipaikoilla tehtiin 8-15.4.2020. Kyselyyn vastasi 8 562 alle 70-vuotiasta lääkäriä (40 %). Vastaajajoukko edustaa hyvin Suomen lääkärikuntaa. Ainoastaan nuoremmat vastaajat ovat hieman aliedustettuina.

› Lisätietoa tutkimustuloksista on liiton verkkosivuilla:

www.laakariliitto.fi/laakariliitto/tutkimus/palvelujarjestelma-ja-potilas/

Kirjoittaja on Lääkäriliiton tutkija.

Kirjoittajat
Peppiina Saastamoinen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Kuvat menevät Kantaan vasta osassa maata

Kattava arkistointi tuo käyttöön vertailukuvat ja auttaa välttämään turhia tutkimuksia.

Kolumni
Infektiolääkärin uudenvuodentoive

Saan rokotteen ja uskon, että se on mahdollisuus lopettaa pandemia, kirjoittaa Reetta Huttunen.

Ajassa
Uutta koronavirusmuunnosta löydetty Helsingissä yli 20 ihmiseltä

– Nykyiset tartuntaketjut ovat selvillä, sanoo johtava asiantuntija Niina Ikonen THL:stä.

Ajassa
Maud Kuistilan palkinto Kaisu Pitkälälle

Vuoden 2021 Maud Kuistilan palkinnon saa tänään Helsingin yliopiston yleislääketieteen professori Kaisu Pitkälä.

Ajassa
Valvira ja aluehallintovirastot määrittelivät sote-valvonnan painopisteet

Valvontaviranomaisten työ painottuu tänä vuonna vanhuspalveluihin, hoitoon pääsyyn perusterveydenhuollossa, lastensuojelun sijaishuoltoon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Tieteessä
Tyypin 2 diabeteksen hoitoa tehostetaan yksilöllisten tavoitteiden mukaan

Korkeampi HbA1c-taso ja korkeampi ikä lisäsivät insuliinihoidon aloittamisen todennäköisyyttä.