1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Lääkäreiden työmäärät ovat muuttuneet koronatilanteen seurauksena
Liitto toi­mii 20/2020 vsk 75 s. 1245

Lääkäreiden työmäärät ovat muuttuneet koronatilanteen seurauksena

Iso osa lääkäreistä raportoi muutoksia työmäärissä korona­tilanteen seurauksena. Työmäärä on lisääntynyt viidenneksellä vastaajista, noin kolmanneksella tilanne on pysynyt ennallaan, ja lähes puolella työmäärä on vähentynyt. Merkittävin työmäärän vähentyminen on koettu ­yksityissektorilla, jossa neljä viidestä raportoi työmäärän vähentyneen.

Lääkäreiden työmäärät  ovat muuttuneet koronatilanteen seurauksena Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Työmäärän lisääntyminen keskittyy erityisesti esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleviin lääkäreihin sekä osaan koronapotilaita hoitavista yksiköistä.

Hallinnollisen työn määrä on lisääntynyt muun muassa töiden mittavien uudelleenjärjestelyjen ja koronaan liittyvän ohjeistustarpeen vuoksi.

Koronayksiköissä työ on lisääntynyt erityisesti korkeamman koronaesiintyvyyden alueilla. Infektiolääkärit raportoivat suuresta työmäärästä.

Lisäksi erilaiset etätyöjärjestelyt ovat ainakin hetkellisesti lisänneet työmäärää osalla lääkäreistä. Lisääntyneeseen työmäärään liittyy huoli jaksamisesta.

Odotettavissa ruuhkia koronatilanteen helpotuttua

Vähentynyt työmäärä liittyy ei-kiireellisten toimintojen vähentämiseen tai alasajoon sekä potilaiden suunnasta tulleeseen ajanvarausten perumiseen. Lisäksi koronapotilaita on toistaiseksi ollut hyvin maltillisesti suuressa osassa Suomea, mikä näkyy työmäärän vähentymisenä osalla koronapotilaita vastaanottamaan varautuneissa yksiköissä työskentelevistä lääkäreistä.

Potilasmäärien vähentyminen herättää lääkärien keskuudessa huolta potilaista, joiden sairaus voi hoitoon hakeutumisen pitkittymisen vuoksi pahentua sekä pitkäaikaissairaiden seurannan vähentymisen vaikutuksista potilaiden terveydentilaan. Lisäksi huolta kannetaan koronatilanteen helpottumisen jälkeen odotettavissa olevista ruuhkista terveydenhuollossa, kun muun muassa ei-kiireellisten aikojen peruutukset realisoituvat.

Lue myös

Koronatilanne ja sen vaikutukset muuttuvat nopeasti epidemiatilanteen kehittyessä. Tällä hetkellä tilanne on kentältä tulevien viestien valossa jälleen muuttumassa ja alas ajettuja toimintoja ollaan jossain määrin käynnistämässä uudelleen. On oletettavaa, että tilanne elää edelleen. Lääkäriliitto seuraa tilannetta ja varautuu tekemään uuden kyselyn koronatilanteen vaikutuksista.

Kysely koronatilanteen vaikutuksista terveydenhuollon toimipaikoilla tehtiin 8-15.4.2020. Kyselyyn vastasi 8 562 alle 70-vuotiasta lääkäriä (40 %). Vastaajajoukko edustaa hyvin Suomen lääkärikuntaa. Ainoastaan nuoremmat vastaajat ovat hieman aliedustettuina.

› Lisätietoa tutkimustuloksista on liiton verkkosivuilla:

www.laakariliitto.fi/laakariliitto/tutkimus/palvelujarjestelma-ja-potilas/

Kirjoittaja on Lääkäriliiton tutkija.

Kirjoittajat
Peppiina Saastamoinen

Etusivulla juuri nyt

Pääkirjoitus
Isot muutokset vaativat rohkeutta

Ratkaisu neuvottelutuloksen hyväksymisestä oli vaikea, kirjoittavat Tuula Rajaniemi ja Laura Lindholm.

Tiedepääkirjoitus
Vaikuttavuusnäyttö potilastyössä ja johtamisessa

Järjestelmälliset katsaukset ovat välttämättömiä mahdollisimman luotettavalle vaikuttavuusnäytölle, kirjoittaa Antti Malmivaara.

Ajassa
Lääkäri viettää koronakesän lomansa pätkissä

Lopullisesti lomien kohtalo ratkeaa, kun nähdään miten epidemia etenee.

Tieteessä
Outoja vaiheita klorokiinitutkimuksissa

Tutkimukset keskeyttänyttä raporttia on kritisoitu jyrkästi ja Lancet on vetänyt sen pois.

Liitossa
Minä toivon

Meidän tulee ymmärtää hyvinvointimme peruspilarien merkitys, kirjoittaa Juho Kivistö.

Ajassa
Palliatiivisen lääketieteen opetus sai suosituksen

Opetuksen aihealueista vuorovaikutus, psykososiaalinen tuki ja hoitolinjaukset vaativat eniten kehittämistä.